En föregångare inom diagnostik för patientens bästa

Höglassiga och tillförlitliga
laboratorietjänster

FINLANDS LEDANDE PRODUCENT AV LABORATORIETJÄNSTER

 • Verksamhet inom HNS och Careas område
 • Brett utbud av undersökningar
 • Cirka 24,5 miljoner undersökningar per år
 • Över 1,5 miljoner kunder per år
 • Nyskapande och utvecklande verksamhetssätt
 • Välfungerande samarbete mellan primärvården och den specialiserade sjukvården

HUSLABS VERKSAMHET OMFATTAR

 • Klinisk kemi och hematologi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Patologi
 • Genetik
 • Provtagningstjänster
 • Klinisk farmakologi
 • Undervisning och forskning
 • Helsingfors Biobank

5

UNDER SAMMA TAK

6

SPETSTEKNIK
OCH AUTOMATION

8

FÖR PATIENTENS BÄSTA

8

PERSONALENS YRKESKUNSKAP VÄRDESÄTTS

11

FRAMSTÅENDE FORSKNING
OCH PRODUKTUTVECKLING

11

EN ANSVARSFULL OCH
KUNNIG SAMARBETSPARTNER

Under samma tak


Det nya HUSLAB-huset som finns på Mejlans campus samlar laboratoriets specialområden och laboratorier som funnits i olika byggnader. I den nya byggnaden tas ny teknik i bruk, vilket gör det möjligt att få laboratoriesvaren ännu snabbare. Byggnaden är planerad för behoven inom laboratoriearbete, vilket stöder patientens vård. De gemensamma lokalerna ger också bättre möjligheter till effektiv utveckling av verksamheten och ett tätt samarbete mellan olika experter. När många experter arbetar nära varandra stärks kompetensen. Personalen på HUSLAB har deltagit i planeringen av huset. Lokalerna har planerats så att de kan omändras, och därmed kan till exempel automationslaboratoriets funktioner utvidgas vid behov. Vi strävar efter att minska HUSLAB-husets koldioxidavtryck genom att använda fjärrvärme, fjärrkyla och ett digitalt styrsystem för belysningen.

HUSLAB-HUSET
 • Färdigställdes 2015
 • I huset arbetar cirka 450 personer
 • Våningsyta 13 160 m2
 • Miljövänligt och innovativt byggnadssätt
 • Energieffektiv funktion
 • 36 hustekniska system

Spetsteknik och automation


I HUSLAB-huset finns ett av Europas största automationslaboratorier, som fungerar dygnet runt. Automationslaboratoriets nya maskinpark kopplas till nya datasystem. HUSLAB-huset har också långt automatiserade system för mottagning av prov och provlogistik. Transportörer säkerställer en effektiv vidaretransport av proven. Proven transporteras med en hustransportör till olika våningar i HUSLAB-huset. Hustransportören är den första i sitt slag inom sjukhusvärden.

”Hos oss arbetar branschens toppexperter.”

För patientens bästa


Patientkunderna är utgångspunkten i vår verksamhet. Vi utvecklar fortgående vår verksamhet för att kunna ge ännu bättre service till våra kunder. På HUSLAB kan kunden själv välja det provtagningsställe och den tid som lämpar sig bäst, vissa laboratorier har öppet även på kvällar och lördagar. Det är också möjligt att boka tid för provtagning. HUSLAB har cirka 90 provtagningsställen i Nyland och Kymmenedalen. HUSLAB har utöver på Mejlans även verksamhet i elva sjukhuslaboratorier dygnet runt.

Personalens yrkeskunskap värdesätts


HUSLAB:s viktigaste resurs är den ansvarsfulla, kunniga och hängivna personalen. Personalen deltar aktivt i utvecklingen av den kundfokuserade verksamheten. Tack vare personalens omfattande sakkunskap och kontinuerlig utbildning har HUSLAB möjlighet att snabbt ta i bruk de nyaste undersökningsmetoderna. På HUSLAB arbetar cirka 1 750 personer med yrkesutbildning inom laboratoriebranschen.

Tullbommens provtagningslaboratorium som verkar i HUSLAB-huset betjänar kunderna även på kvällar och lördagar. Laboratoriet har rymliga väntrum och ett separat väntrum för barn. Tullbommens laboratorium har hinderfri tillgänglighet.

”Varje prov är viktigt för vetenskapen.”

Framgångsrik forskning och produktutveckling


Högklassig forskning och undervisning samt innovativ produktutveckling är HUSLAB:s grundläggande uppgifter. HUSLAB är den största arbetsgivaren som erbjuder utbildning inom laboratoriebranschen i Finland. Vi har ett nära samarbete med Helsingfors universitet, andra högskolor och yrkesläroanstalter.

Biobankverksamheten främjar forskning för patientens bästa

Helsingfors Biobank är en del av HUSLAB. En biobank samlar in och förvarar biologiska prover och hälsouppgifter om provgivarna för medicinsk forskning. Prov som doneras till Helsingfors Biobank ger möjlighet till finländsk biobankforskning. Varje prov deltar i förebyggandet av sjukdomar, utvecklingen av behandlingar och främjandet av hälsa.

En ansvarsfull och kunnig samarbetspartner


HUSLAB producerar högklassiga laboratorietjänster för diagnostisering och vård av patienter. HUSLAB erbjuder ett omfattande expertnätverk och bra konsulttjänster till samarbetspartner inom hälso- och sjukvården. Hos oss arbetar toppexperter inom sina områden.

Effektiv och konkurrenskraftig verksamhet

HUSLAB har en kundfokuserad, tillförlitlig och kostnadseffektiv verksamhet. HUSLAB:s kvalitetssystem ökar funktionssäkerheten och resultatens tillförlitlighet. De återkommande bedömningar som utförs av den utomstående bedömaren FINAS säkerställer att HUSLAB uppfyller kraven enligt internationella kvalitetsstandarder.

HUSLAB är en producent av laboratorietjänster som ägs av samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). HUSLAB är en del av HUCS.

www.huslab.fi

HNS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvård och den näst största arbetsgivaren i hela landet. Vår kompetens håller internationellt sett en hög kvalitet. Vi producerar tjänster för närmare 1,6 miljoner invånare i 24 medlemskommuner och vi svarar även för sjukvården inom flera specialiteter nationellt. Årligen får cirka en halv miljon patienter specialiserad sjukvård vid våra 23 sjukhus. HNS omsättning uppgår till cirka två miljarder euro och vi sysselsätter cirka 22 500 yrkesutbildade personer.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.