Ikäihmisten palvelut
Hyvinkäällä

Yhdessä ikäihmisten hyvään arkeen!

Ikäihmisten palveluja uudistetaan Hyvinkäällä, jotta ne vastaisivat entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Painopisteenä ovat kotiin tarjotut palvelut ja omaehtoisen toiminnan tukeminen, kuten kannustaminen monipuoliseen harrastus- ja virkistystoimintaan ja myös vapaaehtoistoimintaan.

Palvelutarpeenarviointi tehdään yksilöllisesti ja yhteistyössä ikäihmisen ja hänen läheisensä kanssa. Palveluilla tuetaan toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua.

Kaikista tässä esitteessä mainituista palveluista saat lisää tietoa palveluohjauksesta ja Palvelutorilta.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii hyvinkääläisten ikäihmisten asioiden edunvalvojana ja tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien kuntalaisten näkökulman.

Vanhusneuvosto myös tiedottaa ikääntyvän väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävien asioiden kehittymisestä Hyvinkäällä. Lisätietoa vanhusneuvostosta saat palvelutorilta.

www.hyvinkaa.fi/vanhusneuvosto

Palvelutori

Palvelutori tarjoaa neuvontapalveluita nopeasti ilman ajanvarausta. Autamme löytämään oikean tahon oli kyse julkisista, yksityisistä tai järjestöjen ja yhdistysten palveluista.

Palvelutori on avoinna maanantaisin klo 9–12 ja torstaisin klo 9–18 osoitteessa Torikatu 10.

Palvelutorin löydät myös internetistä. www.hyvinkaa.fi/palvelutori on sähköinen palvelutarjotin. Sieltä löydät hyödyllistä tietoa palveluista ja palvelujen tarjoajista Hyvinkään alueella. Palvelut löytyvät aihealueittain.

Palveluopas

Palveluoppaasta, joka on julkaistu verkkoversiona, löydät tietoa erilaisista ikääntyneille suunnatuista palveluista ja toimintakykyä ylläpitävistä toiminnoista.

www.hyvinkaa.fi/palveluopas

Palveluohjaus

Keskitetty palveluohjausyksikkö tarjoaa ohjausta ja neuvontaa palveluista. Autamme löytämään oikean tahon julkisista, yksityisistä tai järjestöjen ja yhdistysten palveluista.

Voit olla helposti yhteydessä palveluohjaukseen puhelimitse tai tapaamalla työntekijän palvelutorilla. Halutessasi voit etsiä itse tietoa internetsivuiltamme.

www.hyvinkaa.fi/palveluohjaus

Keskitetyn palveluohjauksen puhelinnumero on 019 459 4930, ma-pe klo 9–15

Palveluohjaukseen voi sopia tapaamisen tai pyytää tarvittaessa palvelutarpeen arvioinnin kotiin.

Virkeänä kotikaupungissani

Hyvään elämään kuuluu mahdollisuus toimia, harrastaa ja tavata ystäviä.

Hyvinkäällä on paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia ikäihmisille. Voit valita itsellesi mieleistä toimintaa monipuolisesta tarjonnasta.

Lisätietoa saat Palvelutorilta ja internetistä www.hyvinkaa.fi/palvelutori.

Muistineuvonta

Kaikissa muistiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä muistihoitajaan. Muistineuvonta on ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää palvelua.

Muistipoliklinikalle voi tulla ilman lääkärin lähetettä.
Puhelinaika: tiistaisin ja torstaisin klo 12–13.
Puhelinnumero: 040 527 3426
Osoite: Nummisillankatu 2, Hyvinkää

Kulkeminen

Hyvinkäällä toimii palvelubussiliikenne, jolla on helppo kulkea asioille kaupungin keskustaan. Palvelubussilla voi kulkea myös apuvälineiden kanssa.

Jos liikkuminen ei itsenäisesti onnistu, voit anoa kuljetuspalvelua palveluohjauksen kautta www.hyvinkaa.fi/palveluohjaus virkistykseen Hyvinkään alueella.

Oma koti kullan kallis

Kotona asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään. Hyvää arkea tukevat oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut. Omassa kodissa asumiseen on mahdollista saada erilaista apuja ja tukea, ja asumista voidaan helpottaa miettimällä asumisen esteettömyyttä ja kodin muutostöitä.

Kotona asumista tuetaan kolmannen sektorin, seurakunnan, yksityisten palveluntuottajien ja kaupungin palveluilla sekä omaisten ja läheisten avulla.

Asumispalveluissa ja perhehoidossa tarjotaan lyhytaikaishoitoa tukemaan kotona asumista ja omaisten jaksamista.

Tarvitsetko apua kotiin?

Kotihoidon apuja on mahdollisuus saada palvelutarpeenarviointiin perustuen kotona asumisen tueksi.

Kaupunki järjestää palvelutarpeen arvioinnin perusteella erilaisia tukipalveluita, kuten ateria-, kauppa-, kuljetus- ja kylpypalveluja. Kotihoito voi olla ohjausta, henkilökohtaista hoivaa, huolenpitoa, kuntoutusta ja kotisairaanhoitoa.

Yksityisen, seurankunnan ja kolmannen sektorin palveluja sovitetaan kotihoidon lisäksi tukemaan ikäihmisen arkea. Kotihoitoa voidaan lisäksi tukea antamalla lähetteellä maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on ikäihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ja säilyminen. Ikääntynyt asiakas voi esimerkiksi leikkauksen jälkeen toipua kotona ja kuntoutua hallitusti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan aktiivisena toimijana.

Yksityiseltä palveluntuottajalta voit hankkia hoiva- ja siivouspalveluja, turvapuhelimen, ateriapalvelun ja erilaisia hoivapalveluja. Näistä palveluista saat kotitalousvähennyksen ja niitä voi ostaa ilman arvonlisävero-osuutta, jos tekee palvelusuunnitelman palveluntuottajan kanssa.

Kotiteho

Kotiteho tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua sairaanhoitoa toteutettuna kotona tai asumispalvelussa. Kotitehon palveluiden avulla kotiudut turvallisesti sairaalahoidosta.

Kotiteho tarjoaa myös palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa kotona ja asumispalveluissa asuville.

Huolehditko läheisestäsi kotona?

Omaishoito on iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja sen myöntämiseen vaikuttaa hoidon sitovuus ja vaativuus.

Lisätietoja saa Palvelutorilta osoitteesta www.hyvinkaa.fi/palvelutori tai soittamalla palveluohjaukseen p. 019 459 4930 ma-pe klo 9–15 tai Palvelutorilta paikan päällä.

Asumispalvelut

Kun kotona asuminen ei enää tuesta huolimatta onnistu, hoivakotiasuminen on hyvä vaihtoehto. Se voi olla perhehoitoa, tuettua tai tehostettua asumispalvelua tai laitoshoitoa palvelukeskuksessa.

Hoivakotiasumisen tarve arvioidaan yhteistyössä ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan.

Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana sairaalahoidon jälkeen ennen kotiutumista.

Lisätietoa hoivakotiasumisesta

www.hyvinkaa.fi/palvelutori

Palvelukeskukset

Kauniston palvelukeskus Nummisillankatu 2, 05800 Hyvinkää
p. 040 769 8630

Paavolan palvelukeskus Sähkökatu 28, 05800 Hyvinkää
p. 040 155 4278

Sahamäen palvelukeskus Munckinkatu 65, 05800 Hyvinkää
p. 040 769 8631

Vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten parissa

Vapaaehtoistoiminta on hyväntuulista sosiaalista toimintaa. Meiltä löydät itsellesi sopivan tavan auttaa ja osallistua!

Aamukorva on puhelinsoitto ikääntyville tuomaan arkeen turvallisuutta. Palvelua tuotetaan yhteistyönä Hyvinkään seurakunnan kanssa. Aamuinen puhelu laittaa liikkeelle hyvän päivän ja tuo turvaa yksin asuvalle ikäihmiselle. Voisitko sinä olla aamupuhelun soittaja?

Lisää tietoa Aamukorvasta saat Palvelutorilta www.hyvinkaa.fi/palvelutori, soittamalla palveluohjaukseen p. 019 459 4930 ma-pe klo 9–15 tai Palvelutorilta paikan päällä.

Hyvän Arjen kuriirit ovat vapaaehtoistoimijoita, jotka käyvät tapaamassa niin kotona asuvia ikäihmisiä kuin terveyskeskussairaalan, laitoshoidon tai asumispalveluiden asiakkaita.

Voisitko sinä olla hyvän arjen kuriiri? Soita p. 019 459 4930 tai p. 040 7064 280 ja kysy lisää. Kerromme mielellämme toiminnastamme!

Tykönä on uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, jonka avulla tuetaan kotona asuvien vanhusten ja omaishoitajien arjen mielekkyyttä. Tykönä on ryhmätoimintaa, jota ikäihmiset ovat itse suunnittelemassa. Haemme uusia vapaaehtoisia! Lisätietoja sari.turpeinen@hyvinkaa.fi, p. 040 865 1496.

Koosteen kaikista Hyvinkään alueen vapaaehtoistoimijoista löydät Palvelutorilta.

www.hyvinkaa.fi/palvelutori

www.hyvinkaa.fi/vapaaehtoistoiminta

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.