Viestinnän kartoitus

Viestinnän tarpeiden kartoitus

Tavoitetaanko olemassaolevalla materiaalilla kaikki kohderyhmät ja onko viesti suunniteltu kohderyhmään oikeanlaiseksi?

Kartoitus

Kartoitamme aluksi yrityksesi lähtötilanteen ja tavoitteet ja suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimimme yritystoiminnassasi viestinnän kumppanina ja suunnittelemme ja toteutamme kohderyhmääsi puhuttelevaa viestintää.

Kohderyhmän määrittely

Mittavien kartoitustyökalujemme avulla määrittelemme kohderyhmäsi ja millainen viesti heitä puhuttelee. Suunnittelemme viestin sisällön ja luomme viestiä tukevan visuaalisen ilmeen.