KOLME HYVÄÄ SYYTÄ TULLA LEIRIKOULUUN NUORISOKESKUKSEEN

Leirikoulumme tukevat koulun toiminnan ja opetuksen elävyyttä ja joustavuutta. Keskiössä on elämyksellinen oppiminen luonnonkauniissa ja innostavassa nuorisokeskusympäristössä. Kasvatuksellisissa leirikouluissamme huomioidaan kunkin ryhmän asettamat toiveet ja tavoitteet leirikouluohjelmalle.

Leirikoulumme tukevat OPSin laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista. Leirikoulutoiminnan arvot ja tavoitteet toteutuvat toimintakulttuurissa, jossa pyrkimyksenä on vuorovaikutteinen, tavoitteellinen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen perustuva toimintatapa. Ryhmässä saatavia oppimiskokemuksia ja tunteita käydään läpi ohjaajan tuella. Leirikoulutoimintamme vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja ryhmähenkeä.

Olemme Suomen suurin ja suosituin leirikoulujärjestäjä. Suomen nuorisokeskuksissa järjestetään vuosittain yli 800 leirikoulua. Leirikouluohjelmiemme innostavat ryhmätehtävät antavat uusia ideoita ja tukea myös leirikoulun jälkeiseen koulutyöhön ja parantavat luokan valmiuksia toimia ryhmänä.

SÄÄSTÖVINKKI:
Säästä kustannuksissa järjestämällä leirikoulu sesonkikauden ulkopuolella!

Kysy tarjous!

KOKO TALO KASVATTAA

Jaamme yhteisen arvopohjan, kasvatukselliset periaatteet ja muodostamme valtakunnallisen nuorisokeskusverkoston. Nuorisokeskuksistamme saa laadukkaan ja ikimuistoisen leirikouluelämyksen eri vuodenaikoina.

Henkilökuntamme osaaminen on monipuolista. Olemme tiiviisti mukana leirin ajan vahvalla ohjaamisen osaamisella. Vahvuutenamme on ympäristö- ja seikkailukasvatus, erätaidot ja painotus luontosuhteen vahvistamiseen. Periaatteenamme on, että “koko talo kasvattaa”. Meillä kaikki huolehtivat leirikoululaisistamme.

Nuorisokeskuksissamme ohjaajat vastaavat ohjelmista ja ovat opettajien kasvatuskumppaneita leirikouluissa.

Klikkaa kartasta palloa ja tutustu Nuorisokeskukseen!

ELÄMYKSELLISTÄ RYHMÄSSÄ OPPIMISTA INNOSTAVASTI JA TURVALLISESTI

Leirikouluissamme ohjelmat on rakennettu niin, että osallistujat pääsevät haastamaan itseään ja saavat onnistumisen kokemuksia sekä yksilöinä että ryhmänä. Kannustamme oppilaita kokeilemaan omien rajojensa ylittämistä turvallisesti ammattitaitoisessa aikuisen ohjauksessa.

Huolehdimme koululaisten fyysisestä, sosiaalisesta ja psyykkisestä turvallisuudesta. Ammattitaitoiset ohjaajamme ovat koulutettu huolehtimaan osallistujien turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Heidän osaamistaan päivitetään koulutuksissa toistuvasti.

Rakennukset, tilat sekä harrastus- ja liikuntapaikat on rakennettu lasten ja nuorten turvalliseen toimintaan sopiviksi. Jokaisella nuorisokeskuksella on turvallisuussuunnitelma.

KASVATA LEIRIKOULUKASSAA - VIISI VINKKIÄ VARAINHANKINTAAN

Oletko saanut vetovastuun leirikoulukassan kartuttamisesta? Hienoa! Varainhankinnan vetäjän tärkein tehtävä on saada kouluyhteisö mukaan ja innostumaan.

Menestyksellinen varainhankinta edellyttää kouluyhteisön aktiivisuutta ja innokkuutta. Kyllästyminen vältetään, kun lukuvuonna järjestetään vain kaksi suurta ja tuottavaa varainhankintakampanjaa.

Pidä kampanjat lyhyinä ja ytimekkäinä. Liian pitkä kampanja-aika kuormittaa vanhempia ja vie nuorilta innostuksen.

Satsaa helposti myytäviin tuotteisiin. Mieti mikä alueellasi myy hyvin, mille löytyy aina käyttöä ja mitä ihmiset haluaisivat mielellään ostaa.

Helpota varainhankitaa valitsemalla kumppani, joka tarjoaa mahdollisimman valmiin varainhankitapaketin. Laadukkaat esitteet, ohjeet, tuki- ja asiakaspalvelut tukevat varainhankintaa.

Motivoi ja kiitä varainhankintaan osallistuvia. Yhteisesti asetetut ja selkeät tavoitteet tekevät varainhankinnasta mielekkäämpää. Mieti erilaisia motivointikeinoja ja muista jakaa avokätisesti kiitosta hyvästä työstä leirikoulukassan kerryttämiseksi.

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
Mikonkatu 8 A K145, 00100 Helsinki

www.snk.fi

info@snk.fi

Facebook

Instagram

Twitter

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.