Mäntsälä & Pornainen

Hyvinvointia ja virkeyttä vuosiin!

Ohjaus ja neuvonta

Hyvä elämä on Mäntsälän vanhustyön keskeinen tavoite. Moneen asiaan voimme vaikuttaa itse, jokapäiväisillä valinnoilla voi lisätä ikääntymisen laatua.

Mäntsälässä ja Pornaisissa tarjotaan ikäihmisille ennaltaehkäisevää hyvinvointia edistävää toimintaa. Toiminnassa painotetaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveytensä edistämisestä, ja pyritään luomaan edellytykset kotona asumiseen sekä arkiaskareista suoriutumiseen ja näin siirtämään palvelujen piiriin joutumista mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Mäntsälän kunta tarjoaa neuvontaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Neuvonnasta saa ohjausta ja neuvontaa ikääntyneen kotona asumisen ja osallisuuden tukemiseksi ja turvaamiseksi. Palvelun tavoitteena on ennaltaehkäisevyys, hyvinvoinnin edistäminen, voimavarojen tukeminen, palveluohjaus ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaaminen.

Neuvontapuhelin on auki tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-10. Neuvontapuhelimeen voi soittaa myös muuhunkin aikaan, soittajan numero jää muistiin. Soittajalle soitetaan takaisin, kun seuraavan kerran on puhelinaika.

Neuvokas-pisteessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarjoavat terveysneuvontaa, sosiaaliohjausta, tietoa ikäihmisten palveluista ja tietoa asumisesta sekä harrastus- ja viriketoiminnasta. Neuvokas-piste on matalan kynnyksen neuvontapiste lähellä kuntalaisia. Neuvokas-piste on auki maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-12 Mäntsälän Citymarketin aulatilassa.

Lisäksi eri toimijoiden yhteistyönä Neuvokas-pisteessä järjestetään teematapahtumia ajankohtaisista aiheista.

Hyvinvointitapaamisia tehdään tänä vuonna 75 vuotta täyttävien luokse, jotka eivät ole kunnallisten palvelujen piirissä. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia ja niistä tiedotetaan kirjeitse.

Vieritä tekstikenttää alla ja lue lisää!

Hyvinvointitapaamiset ovat ennaltaehkäiseviä kotitapaamisia, joissa keskustellaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja kannustetaan toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta tarkkaan laadittujen asiakirjojen sisällön varmasti ymmärtää. Asiat suositellaan hoitamaan kuntoon viimeistään eläkkeelle jäädessä.

Hoitotahto ilmaisee henkilön tahdon omasta hoidostaan, mikäli hän menettää oikeustoimikelpoisuutensa vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi.

Hoitotahdossa määritellään milloin potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä tai keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista luovutaan.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi valtuuttaa itselleen edunvalvojan, joka huolehtii valtuuttajan omaisuuden hoidosta sekä terveyden- ja sairaanhoidosta sen varalta, että henkilö itse ei kykene hoitamaan asioitaan heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Ikäihmisten neuvosto toimii Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella eläkeläisjärjestöjen ja kuntien yhteistyöelimenä. Ikäihmisten neuvosto valvoo ikääntyneen väestön etuja Mäntsälän ja Pornaisten yhteistoiminta-alueella sekä kehittää yhteistyössä eri toimialojen kanssa jo olemassa olevia sekä uusia palveluja ja tukitoimia. Se tuo kunnalliseen päätöksentekoon ikäihmisten näkökulman.

Lisätietoja neuvostosta

Aktiivisuus, osallistuminen ja yhdessä tekeminen lisäävät hyvää mieltä

Avoin Päivätupa. Päivätupa on mäntsäläläisten ikäihmisten kohtaamispaikka, joka tarjoaa yhteistä tekemistä ja mukavaa yhdessäoloa, joka maanantai klo 11-15. Kivistöntie 13 Kivistöntien palvelutalo.

Teetupa toivottaa kaikki ikäihmiset tervetulleiksi mukaan toimintaan. Teetupa kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas torstai klo 17-18.30 osoitteessa Kivistöntie 13. Lisätietoja Neuvontapuhelimesta 040 3146 703.

Kivistontien palvelutalo

Aivo- ja muistiterveydestä kiinnostuneille järjestetään muistiliikuntaa maanantaisin klo 10.30-11.30, muistiliikunta on maksullinen, 5 euroa/kerta. Joka kuukauden kolmas torstai klo 10-12 muistelokerho kokoontuu tutustumaan ja muistelemaan Mäntsälän historiaa, kulttuuria sekä entisajan asioita. Mäntsälän ja Pornaisten muisti ry pitää perjantaisin muistikahvilaa klo 10-12. Treffi, Keskuskatu 11B. Lisätietoja saat Neuvontapuhelimesta 040 3146 703.

Treffi

Mäntsälän seurakunnan ikäihmisille suunnattuun palvelutarjontaan kuuluu virkistys- ja vertaistoiminta. Tapahtumista ja muusta toiminnasta saa lisätietoja paikallislehdistä ja seurakunnan sivuilta tai puh. 040 743 3260 tai Neuvontapuhelin 040 3146 703.

Mäntsälän seurakunta

Pornaisten seurakunnan kaikki aikuistoiminta on tarkoitettu myös ikäihmisille. Vapaaehtoistyöhön voi osallistua kaiken ikäiset. Tarkemmat tiedot ja päivämäärät saa joka kuukausi kotiin jaettavasta tiedotteesta tai seurakunnan kotisivuilta tai Neuvontapuhelin 040 3146703.

Pornaisten seurakunta

Kulmakammari eli Kulmis on Mäntsälän vapaaehtoistyön tukiyhdistyksen tukikohta. Ystävätoiminta on antoisaa vapaaehtoistyötä, johon on jatkuva haku uusille vapaaehtoisille. Mikäli toivot itsellesi ystävää ystäväpalvelun kautta tai haluat itse lähteä ystäväksi, ota yhteyttä. SPR:n ystäväpalvelun puhelinpäivystys ma klo 13-14, puh. 019-685 5213.

Vieritä tekstikenttää alla ja lue lisää!

Tukiyhdistys ry:n ylläpitämä kaikille avoin Kahvila Kulmis on auki arkisin klo 8.30-12.30. Kahvila Kulmiksessa järjestetään mm. erilaisia pelikerhoja, laulukerhoja, liikuntakerhoja ja hengellisiä kerhoja. Kahvilassa kokoontuu myös Tarinatupa.

Kulttuuripalvelut

Mäntsälän kansalaisopiston opinto-ohjelma tarjoaa Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan alueilla runsaasti mielenkiintoisia kursseja. Kukaan ei ole liian vanha oppimaan!

Mäntsälän opisto

Kirjasto tarjoaa sekä tietoa että elämyksiä. Kirjastossa voi käyttää tietokonetta, skanneria, digitoida valokuvia tai vhs-filmejä ja saada opastusta näiden ja muiden mobiili- ja älylaitteiden sekä internetpalveluiden käytössä. Pääkirjaston lisäksi Mäntsälän kunnassa on kirjastoauto Vega, joka kiertää vuoroviikoin eri reitin.

Aikataulut ja reittikartta

Kirjastossa järjestetään myös tapahtumia ja tarjotaan yhteistyökumppaneiden palveluja, kuten maksutonta asianajajapäivystystä. Kirjaston tapahtumat löytyvät kirjaston www-sivuilta ja kunnan tapahtumakalenterista.

Kirjasto

Tapahtumakalenteri

Mäntsälässä on vireä kulttuurielämä. Useat kulttuuritoimijat ja yhdistykset järjestävät mm. tansseja, teatteria, konsertteja ja elokuvia.

Kulttuuri ym. Mäntsälässä järjestettävistä tapahtumista saa lisätietoa kunnan tapahtumakalenterista sekä sähköpostitse kulttuuripalvelut@mantsala.fi

Turvallisuutta asumiseen

Mäntsälän kunnan ikäihmisten palveluiden tavoite on, että ikääntyneet ihmiset voivat asua asuinpaikasta riippumatta mahdollisimman pitkään omassa kodissaan toimintakyvyn heiketessäkin. Ikääntyneen ihmisen kotona asumista on mahdollista auttaa monenlaisilla muutostöillä, esim. leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja, sekä laittamalla erilaisia kahvoja huoneisiin. Muutostyöt lisäävät turvallisuutta kotona.

Asunnon muutos- ja korjausneuvontaan saa apua ottamalla yhteyttä Vanhustyön keskusliittoon. Korjausneuvonta on maksuntonta, lisätietoja saat puhelimitse numerosta 050 913 14 52.

Asianmukaisten apuvälineiden kanssa kotona pärjää turvallisemmin. Lisätietoja Neuvontapuhelimesta 040 3146 703.

Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy vuokraa ikäihmisille sopivia asuntoja mm. osoitteessa Kivistöntie 16, 04600 Mäntsälä.

Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy

Kivistöntie 16 asuntoihin asukkaaksi valinnassa otetaan huomioon asunnon tarvitsijan asunnon tarpeen lisäksi hänen toimintakykynsä ja palveluiden tarve. Vaihtoehtoja asumiseen sekä asuntohakemuksia saa Mäntsälän vuokra-asuntojen sivuilta.

KAS asunnoilla on Pornaisissa vuokra-asuntoja kerros- ja rivitalokohteissa

Vuokra-asunnot Pornainen

Liike on lääke

Hyötyliikunnan ja kävelylenkkien lisäksi ikäihmisille sopivia liikuntamuotoja ovat mm. vesijumppa, uinti ja kuntosaliharjoittelu, jotka parantavat lihasvoimaa ja tasapainoa.

Mäntsälässä järjestetään vähän liikkuville ikäihmisille maksutonta liikuntaneuvontaa. Liikuntaneuvontaan ajan voi varata vapaa-aikaohjaajalta puh. 040 3146 723.

Monitoimitalon kuntosalille saa +65 vuotiaat ilmaisen kuntosalikortin Mäntsälän kunnantalon Vinkistä. Eläkeläisten kuntosalivuorot ma-pe klo 6.30-9.00 ja 14.00 – 17.00.

Vapaa-aika/erityisliikunnanohjaaja on tavattavissa Monitoimitalon kuntosalilla ma klo 14.00-16.00.

Eläkeläisille järjestettävien uimahallikuljetusten aikataulu löytyy kunnan kotisivuilta tai neuvontapuhelin 040 3146 703.

Mäntsälän Voimistelijoilla on Ikäihmisille sopivia liikuntaryhmiä. Myös kansalaisopisto järjestää Mäntsälässä ja Pornaisissa monipuolista, ohjattua liikuntaa kaikenikäisille.

Mäntsälän voimistelijat

Pornaisten vapaa-aikatoimi järjestää maksutonta ohjattua liikuntaa kaikenikäisille, esim. senioritanssit ke, aikuisten kuntojumppa ma ja ke, kehonhuoltoa ja venyttelyä sekä eläkeläisten kuntosali-kursseja. Uimahalliretket Porvoon uimahalliin joka toinen tiistai. Eläkeläisillä on ilmainen kuntosalinkäyttö mahdollisuus. Ilmaisia kuntosalikortteja saavat +65vuotiaat Pornaisten kunnantalolta. Lisätietoja vapaa-aikatoiminnasta saa vapaa-aika@pornainen.fi tai 040 3146 703 (Neuvontapuhelin) tai 040 174 5031(liikunnanohjaaja).

Kohti omaehtoista terveyden edistämistä

Sähköinen terveystarkastus ja valmennus antaa tietoa mahdollisista terveyden riskitekijöistä, antaa tukea elintapamuutoksiin sekä oma- ja itsehoitoon.

Varaa aika terveystarkastukseen

Varaa aika terveysneuvontaan seuraavasti:
Mäntsälän terveysaseman sairaanhoitajien vastaanoton sähköinen ajanvaraus tai puhelimitse ma-pe klo 8-14, puh. 040 314 5830. Pornaisten terveysaseman sairaanhoitajien vastaanoton sähköinen ajanvaraus tai puhelimitse ma-ke klo 8-16 to-pe klo 8-13, puh. 040 314 5810.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.