Huomisen lattiat tänään

Edelläkävijä

Nanten Oy - suomalainen lattiapinnoitteiden valmistaja. Yli puolen vuosisadan asiantun­temuksella olemme betonilattioiden pinnoit­tamisratkaisuissa edelläkävijöitä. Tunnem­me kotimaisen rakentamisen, rakennus­aikaisten olosuhteiden sekä pinnoitteiden vaatimukset läpikotaisin.


Innovatiivisen tuotekehityksemme ansiosta voimme tarjota laadukkaita ja saumattomia massalattiaratkaisuja, jotka täyttävät korkean hygieniatason, helpon puhdistet­tavuuden, kulutuksen ja kemikaalikestävyyden lisäksi myös erikoistilojen asettamat vaatimukset.

Valmistamme laadukkaita pinnoitemenetelmävaihtoehtoja uudis- ja korjausrakentamisen kohteisiin.

Tuotteemme ovat CE –merkitty pinnoitteilta vaadittavan standardin EN 1504-2 mukaisesti. Rakennustuoteasetuksen mukaiset varmennetut suoritustasot on myöntänyt tuotantomme ja tuotteidemme laadunvalvonnasta vastaava VTT Expert Services Oy.

Ekologinen

Lattiapinnoitteissamme on huomioitu kansainvälisen ”Green Building” rakentamisen haasteet ja vaatimukset. Ekologiset menetelmä­vaihtoehtomme rasittavat ympäristöä vähemmän ja edustavat kestävää kehitystä.

Turvallinen

Pinnoitusmenetelmiemme testit ovat tehty standardin EN 1504-2 edellyttämien mittaus­menetel­mien mukaisesti notifioiduissa tutkimuslaitok­sissa: VTT Expert Services Oy ja KIWA GmbH Polymer Institut.

Menetelmien vetailun helpotta­ miseksi olemme pakollisten suoritustasojen (DoP) lisäksi testauttaneet muita ominai­suuksia CE 1504-2 mukaises­ti.

Avaa SL CSM (DoP)

Käyttöturvalisuuteen liittyvää tietoa REACH –lainsäädännön mukaisista Käyttöturvallisuus­tiedotteistamme.

Avaa SL CSM KTT

Katsomme tulevaisuuteen
Kannamme vastuuta toiminnastamme
Suojelemme ympäristöä

Pyrimme toiminnallamme kehittämään ja ylläpitämään suomalaisen rakentamisen laatua puhtaasti kotimaisin voimin.

Jotta pinnoitteiden valinta eri käyttökohteisiin olisi helpompaa, pakollisten suoritustasojen (DoP) lisäksi olemme testauttaneet tuotteistamme myös muita vaadittavia ominaisuuksia.

Käyttöturvallisuus on meille tärkeää. Kaikkien menetelmiemme TVOC-emissiot ovat mitattu standardi FprCEN/TS 16516 mukaisesti jo kolmen päivän kuluttua asennuksesta. Asennusaikaiset vähäiset emissiot parantavat käyttöturvallisuutta ja vähentävät altistumisen riskiä.

Teollisuusrakentaminen

Elintarviketeollisuuden hygi­eeniset tuotantotilat vaati­vat usein lattialta kovan ku­lu­tuksen ja korkeiden lämpö­tilojen kestävyyden lisäksi myös erittäin hyvää pesun kestoa ja kemikaalien sieto­kykyä.

Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys EN 13529 / Luokka II

Lue lisää

Elektroniikka- ja prosessiteol­lisuudessa tarvitaan usein ratkaisuja staattisen sähkön hallintaan, jotta prosessit ja käytetty teknologia toimi­sivat suunnitellusti ilman ulkoisia häiriötekijöitä.

Nanten HM ESD Epoksi täyttää standardin EN IEC 61340- 5-1/2 vaatimukset myös kehon varautumisen osalta.

Avaa Menetelmäohje

Erittäin kovan mekaanisen rasituksen, korkeiden läm­pötilojen, kuuman veden ja kemikaalien rasittamille alu­eille soveltuu ratkaisuksi PUMA-teknologiaa edustava hybridipinnoite Nanten Monopur. Tässä sementti­pohjaisessa pinnoitteessa yhdistyvät polyuretaanin elastisuus ja metyylimeta­krylaatin nopeus.

Avaa Tuoteseloste

Julkisrakentaminen


Lattia on merkittävä osa rakennusta, ja lattiapinnat ovat jatkuvasti alttiina erilaisille rasituksille. Rasituksesta selviäminen ei yksin riitä, vaan lattialta odotetaan myös käyttömukavuutta ja hyvää ulkonäköä.


Ekologisilla massapinnoitusratkaisuillamme voidaan toteuttaa saumattomia, hygieenisiä, hyvää sisäilman laatua ja viihtyisyyttä edistäviä lattiaratkaisuja.

Decofloor SL
CSM
PU
Comfort
HM True
Colors
Bio sisältö 37 % 47 % 67 %
Luonnon
materiaalien
osuus
71 % 57 % 76 %

Bioraaka-aineita sisältävät tuotteemme vähentävät ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Niiden hiili­jalan­jälki on huomattavasti pienem­pi kuin perinteisissä muovi­pohjai­sissa päällystys­ratkaisuissa.

Vähäisten emissioiden ja nopeasti uusiutuvien raaka-aineiden ansiosta ansiosta menetelmämme soveltuvat erinomaisesti ympäristöser­tifikaattia (LEED, BREEAM) hakeviin kohteisiin.

Nanten DecoFloor antaa mahdollisuuden toteuttaa uniikkeja design-lattia­pintoja.

Vain mielikuvitus on rajana!

Julkiskohteissa, joissa sisä­ilman laatua halutaan aktii­visesti ylläpitää, suosi­tellaan käytettäväksi Nanten SL CSM Epoksi­pinnoitetta. Pinnoite on puhdastila­sertifioitu ISO 1 -luokkaan.
Se on myös biologisesti resistiivinen mikrobeille.


Rakenteissa olevat haitta-aineet voidaan kapseloida Nanten Epoxy Barrer -sulkukäsittelyllä. Epoxy Barrier kapseloi erittäin tehokkaasti koko VOC -kiehumispistealueen yhdisteitä sekä PAH -yhdisteitä ja kaasuja (Vahanen Oy /2014).

Asuinrakentaminen

Rakennusten tekniset tilat ja lattiapinnoitteilta vaadittavat ominaisuudet ovat muuttuneet talotekniikan kehityksen myötä. Nopeat rakennusaikataulut sekä vaihtelevat olosuhteet aiheuttavat usein ennakoimattomia rakennusaikaisia haasteita.

Ilman ja alustan kosteus sekä lämpötila asettavat vaatimuksia pinnoitusmateriaalin asennettavuu­del­le ja tartunnalle. Muovipohjaisia päällystema­teriaa­leja ei voida asentaa kosteille alustoille. Katon tai seinien osittainen puuttuminen konei­den haalaa­misen vuoksi hankaloittaa tilannetta entisestään.

Nanten tarjoaa menetelmävaihtoehtoja haasta­vimpiinkin kohteisiin.

Pinnoitus voidaan tehdä kostean tai tuoreen betonin päälle käyttämällä Nanten M Primeria. Tartunta kosteaan betoniin on testattu CE–merkinnän vaatimusten mukaisesti (EN ISO 7783- 1/2 /VTT Expert Services Oy).

IV-konehuoneen ja muiden teknisten tilojen pin­noitusyhdistelmäksi suosittelemme märkätilapoh­juste M Primeria ja pinnoitteeksi elastista PU Flex Bio Polyuretaanipinnoitetta.

Avaa Menetelmäohje

Maavaraiset lattiat pinnoitetaan hengittävillä pin­noitteilla tai maaleilla. Menetelmät mahdollista­vat pinnoittamisen maasta nousevan kosteuden rasit­tamille alueille.

Tilojen ilmettä ja käyttöturvallisuutta voidaan pa­rantaa vesipohjaisella Nanten HM W Epoksihierto­pinnoittella.

Teknisiä lattiaratkaisuja

Lattiapinnoitteet sopivat teollisuusympäristöjen lisäksi myös toiminnallisiksi ja sisustuksellisiksi ratkaisuiksi julkis- ja toimitilarakennuksiin.

Julkisissa tiloissa lattiapinnoilta vaaditaan kulutuksen, kemi­kaalien ja lämpötilan kestävyyden lisäksi hyvää ulkonäköä ja käyttömuka­vuutta. Tuotteidemme korkea biosisältö ja alhaiset emissiot var­mistavat soveltuvuuden myös ympäristösertifioituun Green Building -rakentamiseen.

Talotekniikan kehittymisen myötä tekniset tilat ja lattiapintojen vaatimukset ovat kasvaneet. IV-kone- ja lämmönjakohuoneiden pinnoittaminen ratkaistaan elastisella ja tiiviillä ekologisella polyuretaanipinnoitteella.

TEOLLISUUS

 • Elintarvike- ja prosessiteollisuus
 • Elektroniikka- ja lääketeollisuus
 • Ravintola- ja suurkeittiöt
 • Meijerit, panimot

JULKIS- JA TOIMITILAT

 • Terveydenhuolto ja opetustoimi
 • Sairaalat ja laboratoriot
 • Toimistotilat ja myymälät
 • Päiväkodit ja palvelutalot

ASUINRAKENTAMINEN

 • IV-konehuoneet
 • Porrasaulat
 • Lämmönjakohuoneet
 • Yleiset tilat

DecoFloor ®

Vaikuta valinnallasi
 • kotimaisuus
 • ekologisuus
 • sisäilman laatu
 • hygieenisyys
 • design / viihtyvyys
 • saumattomuus
 • askelmukavuus
 • elastisuus
 • kestävyys

Asentaminen

Ammattitaitoinen asennus on yhtä tärkeää, kuin laadukkaan lattiapinnoitteen valitseminen.

Betonilattia ja pinnoite muodostavat kokonaisuuden, joka asettaa vaatimuk­sia myös pinnoitettavalle alustalle. Alustan riittävän lujuuden lisäksi on huomioitava alustan kosteus ja lämpötila.

Alustan esikäsittelyt tehdään timantti­hionnalla, jyrsimällä tai sinkopuhdis­tuksella. Yhtenäinen ja luja betonialusta varmistaa pinnoitemateriaalin tartunnan.

Nanten pinnoitustuotteiden asentamisen suorittavat ammattitaitoiset lattioiden pin­noittamiseen erikoistuneet yhteistyö­kumppanimme. Kumppaniverkostomme kattaa koko Suomen alueen.

Massalattioiden asennustyöt tehdään Suomen Betoniyhdistyksen ja Suomen Betonilattiayhdistyksen ohjeiden ja suosituksien mukaisesti.

Yhteistyökumppanit

Alatalon rakennuspalvelut ARP Oy
Sipoo
Lattioiden sinkokopuhallusta, timanttihiontaa, jyrsintää ja betonin kiillotusta ammattitaidolla.
www.arp.fi
Ariem Oy
Oulu
Betonilattioiden, pintakäsittelyaineiden ja pinnoitteiden vahva osaaja Pohjois-Suomessa
www.ariem.fi
Coating House Oy
Naantali
Decoratiiviset lattia- ja kansipinnotteet erilaisiin kohteisiin, asiakkaiden toivomusten mukaan, mutkattomasti ja vuosien ammattitaidolla.
www.coatinghouse.fi
EPA-Lattiat Oy
Hyvinkää
Matto-, parketti- ja laattatyöt yli 20-vuoden kokemuksella! Erikoisosaamistamme ESD-lattioiden (pinnoitteiden ja mattojen) asennustyöt.
www.epa-lattiat.fi
Espoon Lattiapinnoite Oy
Espoo, pääkaupunkiseutu
Teollisuuslattioiden pinnoitus- ja korjaustyöt sekä asuin- ja toimistorakennusten lattiasaneeraukset. Pumpputasoite-, pinnoite- ja betonilattiatyöt.
www.espoonlattiapinnoite.fi
Etelä-Suomen Lattiapinnoitus
Heinola
Massalattioiden luotettava ammattilainen
www.eslattiapinnoitus.fi
J.Mild Ky
42300 Jämsänkoski
Massalattiapinnoituksia, Keski- ja Etelä-Suomessa
www.jmild.fi
Keski-Suomen Lattiapinnoite Ky
Äänekoski, toimimme koko Suomessa.
Betonivalut, lattiapinnoitteet, HTC -hionnat ja sinkopuhdistukset yksityisille ja yrityksille jo vuodesta 1989.
www.lattiapinnoite.fi
Kokkolan Teollisuuspinnoitus Oy
Kokkola
Betonilattioiden epoksi-, akryyli-, uretaani- ja erikoispinnoitteet sekä sirote lattiat ja betonityöt.
www.kokkolanteollisuuspinnoitus.fi
Lahden Lattia- ja Seinäpäällyste Oy
Lahti, koko Suomi
Lattianpinnoitustyöt, urheilulattiat, lämpölattiat.
www.llsp.net
Lakeuden Lattia Oy
Seinäjoki
Lattiapäällystämisen moniosaaja 50 vuoden kokemuksella. Epoksi-, akryyli- ja polyuretaanipinnoitteet, urheilulattiat ja mattotyöt
www.lakeudenlattia.fi
Lattia-Miredex Oy
Lahti
Betonilattiat ja pinnoitukset kokonaisurakkana teollisuuteen, logistiikkaan ja liikerakentamiseen
www.lattiamiredex.fi/
Pinnoitus Paukkonen Oy
Kuopio, Helsinki, Turku, Tampere, Seinäjoki, Oulu
Pinnoitus Paukkonen tekee lattiat joka hommaan! Yritys toimii koko Suomen alueella ja työllistää yli 30 suomalaista lattia-alan ammattilaista
www.pinnoituspaukkonen.fi
Pinnoitus-Tekniikka Oy
Vantaa, Hamina
Luotettavaa lattiapinnoitteiden asennusta 40 vuoden kokemuksella, pyydä tarjous.
www.pinnoitustekniikka.fi
Pintacenter Oy
Rovaniemi, toiminta-alue Oulun lääni ja Pohjois-Suomi Olemme betonilattiapinnoituksiin erikoistunut yritys, tuotteet: akryyli-, epoksi- ja polyuretaanipinnoitukset
www.pintacenter.fi
Pohjanmaan Erikoislattiat Oy
Kokkola
Huippuosaamista, asiantuntemusta, laatua. Lattiapinnoitukset yli miljoonan neliön kokemuksella, luotettava lopputulos kohteen koosta ja vaativuudesta riippumatta.
www.erikoislattiat.fi
Pohjolan-Eurokate Oy
Kajaani
Huopakatot sekä massalattiapinnoitteet, asennus- ja korjauspalvelut
www.eurokate.fi
Rakennuspinnoite Levola Oy
Pori
Betonivalut, akryyli- ja epoksipinnoitukset, hionnat ja sinkopuhdistukset.
Puh. 0400-322608
RS-Lattiat Oy
Leppävirta
Betonilattioiden pinnoitukset ammattitaidolla.
www.rs-lattiat.com
RV-Lattiat Oy
Pirkkala
Akryyli-, epoksi- ja polyuretaanilattiapinnoitukset yli 30 vuoden kokemuksella.
www.rv-lattiat.fi
SPT-Painting Oy
Toimipisteet: Lappeenranta, Espoo, Turku
Lattioiden akryyli, epoksi ja polyuretaanipinnoitukset
www.spt-painting.fi
Suomen Mardega Oy
Oulu
Lattiapinnoitteita jo vuodesta 1989. Erikoispinnoitteiden asiantuntija.
www.suomenmardega.fi
Suomen Massalattiat Oy
Vantaa
Lattioiden pinnoitukset ja valmistukset yli 30 vuoden kokemuksella!
www.suomenmassalattiat.fi
Suomen Pinta Oy
Helsinki, Turku, Tampere
Suomen Pinta Oy on Helsinki-Turku-Tampere alueella toimiva Pinnoitus Paukkonen Oy:n omistama tytäryhtiö.
www.pinnoituspaukkonen.fi
Uudenmaan Laatupinnoitus Oy
Vantaa, toimimme koko Suomessa
Akryyli, epoksi ja polyuretaani lattiapinnoitukset takuulla ja ammattitaidolla.
www.laatupinnoitus.fi

Nanten tuotteet & menetelmät

Julkisen rakentamisen päähuomio on siirtymässä ympäristökuormitusta vähentäviin ja hyvää sisäilman laatua edistäviin ekologisiin lattiaratkaisuihin.

Nanten-massapinnoitusratkaisut ovat turvallinen valinta terveydenhuollon, opetustoimen ja muiden vaativien käyttöympäristöjen lattiaratkaisuiksi perinteisten lattiapäällysteiden sijaan niin saneeraus kuin uudiskohteissakin.

Tarjoamme laadukkaita ympäristöystävällisiä ja käyttöturvallisia pinnoitustuotteita, jotka täyttävät myös kemikaalituotteille asetetut viranomaisvaatimukset.

Kotimainen Nanten tarjoaa laadukkaat, tutkitut ja turvalliset menetelmävaihtoehdot betonilattioiden pinnoittamiseen kaikenlaisissa rakennuskohteissa.

Lisätietoja kaikista Nanten tuotteista ja menetelmistä saat sekä teknisestä neuvonnastamme että kotisivuiltamme.

TEKNINEN NEUVONTA 09 274 7970 WWW.NANTEN.FI