Paimion kaupungin tonttitarjonta

Paimio – kaupunki luonnon keskellä

Paimiossa yhdistyy maaseudun puhtaus ja kaupungin palvelut. Paimion vireästä maaseutukaupungista löydät erinomaisen paikan asua ja yrittää. Palvelutaso on kehittynyt hyvin ajan vaatimusten mukaisesti ja samalla on pidetty hyvää huolta asukkaiden viihtyvyydestä turvallisena ja virikkeitä antavana kotiseutuna. Paimiosta on myös hyvät ja nopeat yhteydet Turkuun ja Saloon sekä pääkaupunkiseudulle.

Paimio on maakunnan paras kuntoilukunta. Paimion suosittuja liikuntapaikkoja ovat uimahalli, Varasvuoren mäkikeskus, monet valaistut kuntoradat, pallokenttä, jäähalli ja hiihtotunneli. Paimiossa on myös vilkas kulttuurielämä, kaupungissa toimii mm. neljä museota, elokuvateatteri sekä kesäteatteri.

Paimiossa on nyt tarjolla vapaita omakotitontteja, rivitalotontteja ja yritystontteja.

Tontin voi ostaa tai varata suoraan netistä!

Tutustu Paimion tonttitarjontaan!

Tutustu yrittäjien palveluihin!

Myytävät ja vuokrattavat tontit

Omakotitontit

Asemakaava-alue

Kiirulantien ja Naalitien alue
Kiirulantien alue sijaitsee Oinilassa, kahden kilometrin etäisyydellä Paimion keskustasta, taajama-alueen pohjoisosassa. Alueen läheisyydestä löytyvät kotiseutumuseo ja kesäteatteri sekä maauimala kuntoreitteineen.

Maapohjan hinnat ovat 12 €/m2 korttelissa 1324 ja 20 €/m2 kortteleissa 1325-1328
Vuosivuokra on 5 % maapohjan myyntihinnasta

Saaren alue
Alue sijaitsee reilun kahden kilometrin etäisyydellä Paimion keskustasta. Alueen läheisyydessä ovat yksityinen Nappulamäen päiväkoti ja Paimion-Sauvon terveyskeskus sekä Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin tuki- ja osaamiskeskus (KTO). Alueelta on lisäksi hyvät yhteydet Turku-Helsinki moottoritielle ja VT 1:lle.

Maapohjan hinta on 15 €/m2
Vuosivuokra on 5 % maapohjan myyntihinnasta

Tutustu Paimion tonttitarjontaan!

Reaaliaikainen tonttitarjonta karttanäkymässä

Haja-alue

Alhon alue
Varattavissa on Kalevan osayleiskaavaan perustuvan Alhon alueen palstoitussuunnitelman korttelin 2 mukainen rakennuspaikka 3.

Kiinteistö 577-488-4-102
Mustikkamäki, Alhontie 36
Pinta-ala 3235 m2
Rak.oik. 324 k-m2
Vesiverkoston liittymismaksu 2851,20 €

Arolantien tontit
Varattavissa kolme tonttia 1-3, joiden pinta-alat ovat 10500 m2 , 8500 m2 ja 7500 m2.

Rakennusoikeus on 300 k-m2 2-kerroksiselle omakotitalolle ja 200 k-m2 1-kerroksiselle talousrakennukselle.

Vapaiden tonttien kaava-alueiden ympäristössä on monipuolisten palveluiden lisäksi myös runsaasti puistomaisia metsiä ja polkuja kävelijöille, juoksijoille ja koirien ulkoiluttajille.

Rivitalotontit

Kiusala
Tontit ovat peltotontteja ja sijaitsevat laajan, kaupungin omistaman viheralueen laidalla. Osoitteet Kujatie 1,3,6.

Maapohjan hinta on 32 €/k-m2
Vuosivuokra on 5 % maapohjan hinnasta
Kunnallistekniikan maksu on 35 €/k-m2

Koskela
Tontit sijaitsevat jo osin rakentuneilla rivitaloalueilla. Osoitteet Vähäniituntie 1,2 ja Naavatie 2,5.

Maapohjan hinta on 32 €/k-m2
Vuosivuokra on 5 % maapohjan hinnasta
Kunnallistekniikan maksu on 35 €/k-m2

Oinila
Rivitalotontti rajoittuu Oinilan asuinalueeseen sekä laajaan yksityisomisteiseen metsäalueeseen. Tontti sijaitsee osoitteessa Mannerbergintie 3.

Maapohjan hinta on 32 €/k-m2
Vuosivuokra on 5 % maapohjan hinnasta
Kunnallistekniikan maksu on 35 €/k-m2

Saaren alue
Tontit sijaitsevat jo rakentuneen omakotialueen laitamilla. Tontit ovat peltotontteja ja ne rajautuvat Naskarlantiehen. Osoitteet Kämmekkä 1, Valkovuokko 2 ja Rantakukka 1.

Maapohjan hinta on 32 €/k-m2
Vuosivuokra on 5 % maapohjan hinnasta
Kunnallistekniikan maksu on 40 €/k-m2

Yritystontit

KLT = Liike ja teollisuusrakennusten korttelialue

Ampeeritie
Varattavissa 7 KLT-tonttia
Tonttijako ohjeellinen
Maapohja 5 €/m2
Kunnallistekniikka 6 €/k-m2
Tehokkuusluku e = 0,50
Suurin sallittu kerrosluku II

Muurassuontie
Varattavissa yksi KLT/pv/s-2 –tontti, vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen
Kiinteistö 1004-1, Muurassuontie 8
Maapohja 5 €/m2
Kunnallistekniikka 6 €/k-m2
Tehokkuusluku e = 0,45
Suurin sallittu kerrosluku II

Wattitie
Varattavissa yksi KLT-tontti
Kiinteistö 1201-9, Wattitie 3
Myyntihinta 35120 €
Maapohja 5 €/m2
Kunnallistekniikka 6 € /k-m2
Tehokkuusluku e = 0,50
Suurin sallittu kerrosluku II

Rakennusvalvonta

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaisiin korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen.

Luvista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA) sekä Paimion kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Toimenpidelupa tai -ilmoitus

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien tai laitosten, maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.

Toimenpideilmoitus on riittävä toimenpiteen ollessa vähäinen eikä toimenpidelupaa tällöin tarvitse hakea.

Lisäksi maalämpöjärjestelmälle tarvitaan lupa. Haja-asutusalueella myös jätevesijärjestelmälle tarvitaan lupa.

Lue lisää!

Lupamaksujen hintoja

Rakennuslupa 360 €
• lisäksi 4 € / m2 • katos 2 € / m2
Rivitalon rakennuslupa 360 € / rakennus
• lisäksi 4 € / m2 • katos 2 € / m2
Toimenpidelupa 330 €
Jätevesijärjestelmä 330 €
Aloituskokous 120 €
Rakennusvalvontaviranomaiselta pyydetty lausunto tai arvio
• sähköpostilla 50 € • lausuntokirje 300 €

Paimion rakennusvalvonta vastaa mielellään kysymyksiisi liittyen uusien rakennusten ja esimerkiksi laajennustöiden lupiin ja toimenpiteisiin.

rakennusvalvonta@paimio.fi

p. (02) 474 5340

Meiltä liikut nopeasti!

  • Turkuun noin 20min
  • Saloon noin 20min
  • Hämeenlinnaan noin 1,5h
  • Helsinkiin noin 1,5h

Yhteystiedot

Mika Ingi, yritysasiamies, 02 474 5211
mika.ingi@paimio.fi

Juha Suominen, kaavoitusinsinööri, 02 474 5281
juha.suominen@paimio.fi

Jari Jussinmäki, kaupunginjohtaja, 02 474 5300
jari.jussinmaki@paimio.fi

tonttikauppa.paimio.fi

paimio.fi

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.