Me olemme Pro

Sinä olet Pro

Ammattiliitto Pro on suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva ja vastuullinen poliittisesti sitoutumaton vaikuttaja. Pron perustehtävä on parantaa yksityisen sektorin jäsenten ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa. Pro tarjoaa myös palveluja, jotka tukevat hyvinvointia niin työssä kuin vapaalla ja lisäävät kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Pron toiminta perustuu laajaan jäsenkuntaan, asiantuntevaan henkilöstöön ja vakaaseen talouteen.

Pro on yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista. Ammattiliitto Pron jäseniä ovat yksityisen sektorin koulutetut esimiehet ja asiantuntijat alaan katsomatta.

Ammattiliitto Pro on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto.

Lue lisää proliitto.fi

Liity tästä jäseniksi!

Pro on työelämän ammattilainen

Ammattiliitto Pro tarjoaa palveluita työelämän kaikissa eri osa-alueissa.

  • Vahva edunvalvonta tukee jäsenen ostovoiman myönteistä kehitystä.
  • Prossa arvostetaan asiantuntemusta ja sen pitää vaikuttaa sekä palkka- että urakehitykseen.
  • Jäsenen toimeentulosta ja koulutuksesta eri elämäntilanteissa huolehditaan yhdenvertaisesti.
  • Samasta työstä on saatava sama palkka sukupuolesta riippumatta.

Työelämän solmuihin oikeusapua

Pron jäsenet saavat apua työoikeuteen erikoistuneilta liiton omilta lakimiehiltä. Oikeusapu käsittää lainopillisen neuvonnan, sovintoneuvottelut ja oikeusavun tuomioistuimessa.

Monet ammattijärjestötkin tarjoavat jäsentensä turvaksi vain oikeusturvavakuutusta, joka ei useinkaan riitä oikeudenkäynnin kuluihin. Pron jäsenten oikeusturva on paljon kattavampi. Pron jäsenelle oikeusapu on maksuton ja riskitön. Häviötapauksessa liitto korvaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Pulmat ratkeavat työsuhdeneuvonnalla

Työsuhdeasioissa sinua auttavat työpaikoilla toimivat luottamusmiehet, alueilla toimivat sopimusala-asiamiehet, alaa hoitavat sopimusalavastaavat sekä työsuhdeneuvonta.

Työsuhdeneuvonta auttaa sinua työsuhteen ehtojen sopimisessa ja erilaisten pulmatilanteiden ratkaisemisessa läpi työsuhteen.

Työelämän huolet ylittävät maiden rajat

Työelämän murros ja asiantuntijatyön tulevaisuuden haasteet ovat kansainvälisiä. Työpaikkatasolla eurooppalainen yhteistyö näkyy kansainvälisissä yrityksissä eurooppalaisena yritysneuvostotyöskentelynä (EWC). Prolla on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen tukea työpaikkoja yritysneuvostotoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä.

Prolla on myös suoraa yhteistyötä sisarammattiliittojen kanssa erityisesti Pohjoismaissa mutta myös Euroopan laajuisesti. Yhteistyön ydinkysymyksiä on turvata asianmukaiset työehdot rajat ylittäviin uusiin työntekemisen muotoihin. Pro on myös mukana hankkeissa, joilla turvataan kehittyvien maiden työntekijöiden oikeuksia. Oikeus järjestäytyä ja neuvotella työehdoista, jotta saa kohtuullisen toimeentulon, on inhimillinen vaatimus työnantajille maailmanlaajuisesti.

Luottamusmies on kullan arvoinen

Useimmilla työpaikoilla on jäsenten keskuudestaan valitsema prolainen luottamusmies. Hän on tehtäväänsä koulutettu ja siihen perehtynyt. Hän on sinun puolellasi, kun työpaikalla sovitaan sinua ja koko henkilöstöä koskevista asioista. Luottamusmies on kullan arvoinen myös silloin, jos henkilöstöä lomautetaan tai irtisanotaan.

Työsuojeluvaltuutettu turvaa terveyttä

Prolaisten työsuojeluvaltuutettu toimii tiiviisti yhdessä esimiesten, työsuojelupäällikön, muun henkilöstön, luottamusmiesten ja työterveyshuollon kanssa.

Työsuojeluvaltuutetun vastuulla on asiantuntijoiden ja esimiesten työsuojelu. Hän kehittää ja ylläpitää työhyvinvointia yhteistyössä työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu on asiantuntijasi työpaikan työsuojelutoimikunnassa, joten hänen osaamisensa työpaikkasi hyvinvoinnin kehittämisessä on tärkeä.

Aluetoimisto antaa lähipalvelua

Pron aluetoimistoissa työskentelevät asiantuntijat antavat lähiapua työpaikan kysymyksissä ja tukevat Pron yhdistysten toimintaa. Toimistot osallistuvat alueellaan yhteiskunnalliseen, koulutus- ja elinkeinopoliittiseen vaikuttamiseen sekä ovat mukana prolaisten paikallisessa yhteistyössä.

Aluetoimistot: Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Seinäjoki, Tampere ja Turku

Asiantuntemus nojaa tutkittuun tietoon

Pro tuottaa säännöllisesti laadukasta ja luotettavaa tutkimustietoa asiantuntijoiden ja esimiesten työn arjesta ja sen muutoksista. Ammattiliitto Pro on yksi Suomen merkittävimmistä työelämän tutkimustietoa tuottavista asiantuntijaorganisaatioista. Tilastot ovat jäsenten käytössä Pron avoimilla verkkosivuilla.

Pron asiantuntijat käyttävät tilastoja myös neuvottelumateriaalina ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Ota Pron palvelut urallesi

Pro valmentaa uraasi

Haluamme, että kehityt työssäsi, pysyt tahdissa mukana ja olet valmis yllättäviinkin tilanteisiin. Pro Noste on palvelu, jolla tarjoamme käyttöösi henkilökohtaisen uravalmentajan, joka valmentaa ja tukee sinua työurasi eri vaiheissa.

Pro Noste on monipuolinen jäsenetukokonaisuus, joka tuo nostetta ja hyvinvointia elämääsi sekä menestystä työhösi ja työnhakuun. Uravalmennuksessa voit keskustella osaamisesi parantamisesta tai työn ja muun elämän yhteensovittamisesta, pyytää sparrausta kehityskeskusteluun tai työhakemuksen laadintaan. Kun tunnistat osaamisesi, vakuutat muut helpommin ja onnistut työssäsi useammin.

Kun olet pro, valmennus on sinulle täysin maksutonta.

Työpaikka löytää sinut

Työpaikan vaihtaminen on osa työelämän arkea. Pron työpaikkatutka auttaa jäseniä vaivattomasti löytämään täsmätyöpaikkoja omaan osaamiseensa. Kun kirjaudut palveluun, työpaikat etsivät sinut, sinun ei tarvitse etsiä työpaikkoja. Pron työpaikkasivuston sisällön toimittaa Duunitori.fi. Uudet työpaikat päivittyvät palveluun automaattisesti Duunitori-työpaikkahakukoneen kautta kattavasti koko Suomesta.

Työvahinko on suojattu

Ammatillisesta vastuuvakuutuksesta korvataa Pron jäsenen työssään aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus on voimassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on 100 000 € / vahinkotapahtuma. Omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 100 euroa.

Työttömyyskassa turvaa urakatkoja

Työttömyyskassa Pro on palkansaajakassa, joka maksaa jäsenille työttömyysturvalaissa sekä muussa lainsäädännössä säädetyt etuudet. Pro-kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa työttömyyden ja työllistymistä edistävien palveluiden ajalta ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.

Asiantuntija arvostaa hyvinvointia

Hyvinvointilomat

Hyvinvointilomat ovat tuettuja lomia lomakodeissa, lomakeskuksissa, urheiluopistoissa sekä kylpylähotelleissa.

Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein korkeintaan joka toinen vuosi.

Omavastuuosuus vaihtelee lomakohteittain. Raha-automaattiyhdistys tukee lomatoiminnan järjestämistä.

Työkykyä ylläpitävä valmennus

Työhyvinvointi kumpuaa usein pienistä arjen teoista, myönteisestä ilmapiiristä, kommunikaatioista ja yhdessä tekemisen ilosta.

Pron palvelut auttavat sinua pysymään työkykyisenä ja nauttimaan työstäsi. Pro järjestää hyvinvointijaksoja ja julkaisee videoita, jotka opastavat työkunnon säilyttämiseen liikunnallisin keinoin.

Työssä jaksamisen tukeminen

Työhyvinvointi ja työn tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Työhyvinvointikortti on Ammattiliitto Pron vastaus työssä jaksamisen parantamiseksi ja työurien pidentämiseksi. Kortti on hyvä tapa osoittaa, että sen haltija hallitsee työhyvinvoinnin perusasiat. Työpaikalla hän osaa tukea omaa ja yhteisön hyvinvointia. Työturvallisuuskeskus (TTK) järjestää koulutuksia, joissa Pron kehittämän kortin voi suorittaa. Koulutus käy läpi muun muassa työhyvinvointiin liittyviä lakeja. Kurssilaiset saavat tietoa myös työhyvinvoinnin johtamisesta, työyhteisön toiminnasta sekä terveydestä ja työkyvystä.

Pron hyvinvointikoulutus

Osaamisen ja työnkuvien kehittäminen on keskeinen osa työhyvinvointia ja organisaatioiden tuloksellista toimintaa. Työntekijän osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja osaamistarpeet muuttuvat iän ja tilanteiden mukaan, mistä hyvä organisaatio on erinomaisen hereillä.

Itsensä kouluttaminen läpi työelämän on kriittistä työntekijän tuottavuuden ja työllistymisen kannalta. Koulutus on investointi parempaan tulevaisuuteen, sen osuuden on oltava jatkuvasti riittävän korkealla tasolla.

Koulutettu ja jatkuvasti osaamistaan päivittävä työvoima on henkistä ja sosiaalista pääomaa, jonka firmat muuntavat huippulaatuisiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Pron edut mukanasi myös vapaalla

Matkustajavakuutus

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaan matkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 km etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Matkustajavakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla. Jäsenkorttisi toimii myös matkavakuutuskorttina. Muista pitää kortti ulkomaan matkalla mukana ja esitä se hoitolaitoksessa.

Jäsenvakuutukset

Vakuutettuina ovat liiton työssä käyvät ja työttömät tai muuten tilapäisesti ilman palkkaa olevat jäsenet (myös eläkeputkessa ja määräaikaisella eläkkeellä olevat) sekä opiskelijajäsenet.

Pron jäsenyyteen kuuluva matkustaja- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vuosittain tuhannet jäsenet saavat lomamatkoillaan apua vakuutusyhtiö Turvasta, jolta Pro ostaa vakuutukset Pron jäsenille. Prolaisten vakuutuksia ei saa edes rahalla vakuutusyhtiöistä ilman Pron jäsenyyttä. Pron jäsenet saavat vakuutuksestaan tietoa suoraan Vakuutusyhtiö Turvasta ja jäsentunnuksilla Proplussasta.

Tapaturmavakuutus

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana. Se ei kuitenkaan ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään 3 090 € tapaturmaa kohden, omavastuu on 59 €. Pysyvän haitan korvaus on 30 896 € täydestä pysyvästä haitasta. Osittaisesta haitasta korvataan haitta-asteen osoittama osa täydestä vakuutusmäärästä. Tapaturmaisen kuolemantapauksen korvaus on 10 503 €

Vapaa-ajan palvelut

Holiday Clubin Lomaviikot - Pron jäsenelle lomaviikko etuhintaan!

Ammattiliitto Pron jäsenet voivat vuokrata Holiday Clubin lomahuoneistoja sekä Pron omia lomakohteita edulliseen jäsenetuhintaan. Liiton kohteita on Espanjan Calahondassa, Katinkullassa, Kuusamossa, Pyhällä, Rukalla, Saariselällä, Sallassa, Tammisaaressa, Punkaharjulla, Tampereella, Teijossa ja Åressa.

Varaukset ovat viikkovarauksia kohteen vaihtopäivästä vaihtopäivään. Tampereella on tarjolla joko pidennetty viikonloppu perjantaista maanantaihin tai arkiloma maanantaista perjantaihin.

Lomaviikkojen hakuaika on kahdesti vuodessa; keväällä ja syksyllä. Jos hakijoita on samaan kohteeseen ja samalle viikolle useita, saaja arvotaan. Arvonnassa sesonkiviikon voi saada vain joka toinen vuosi. Vapaaksi jääneet viikot ovat jäsenten vapaasti varattavissa.

Tutustu linkin takaa jäsenetuihin

Liity linkin takaa jäseneksi

Laiva-alennukset

Viking Line
Vuosisopimuksen tarjoushinnat ja kausittain voimassa olevat arvokupongit Pron jäsenille. Etu kaudesta ja reitistä riippuen jopa 50 % päivän hinnasta.

Eckerö Line
Eckerö Linen vapaa-ajan reitti- ja risteilymatkat jäsenhintaan prolaisille!

Alennuksen edellytyksenä on voimassa oleva jäsenkortti, joka on varauduttava esittämään pyydettäessä lippujen lunastuksen yhteydessä.

Tallink Silja Ja Club One
Tallink Silja ja Club One tarjoavat prolaisille mahdollisuuden liittyä Club One -jäseneksi veloituksetta, suoraan kanta-asiakasohjelman keskimmäiselle Silver-tasolle.

Silver-tason etuihin kuuluu mm. jopa 20 % perusalennus tietyistä normaalihintaisista tuotteista.

Rci-lomat

Lomaile RCI:n kautta ympäri maailmaa!

RCI-lomakeskuksia on maailmanlaajuisesti yli 7 000. Lomanvaraus on mahdollista kaikkiin RCI:n lomakeskuksiin ja lomaviikon voi varata jopa 2 vuoden päähän. RCI- yhteyshenkilöiltä voi varata myös lennot ja autonvuokraukset - kaikki samasta paikasta. RCI:n lomakeskusluokitukset vastaavat 3-5 tähden tasoa, huoneistoissa on hyvä varustetaso, lähes kaikissa huoneistoissa keittomahdollisuus.

RCI-loman majoituksen hinta muodostuu RCI:n veloittamasta vaihtomaksusta ja yrityspalvelun veloittamasta Pron käyttömaksusta. Vaihtomaksun ja käyttömaksun suuruuteen ei vaikuta huoneiston koko eikä myöskään matkustajien määrä, vaan se määräytyy sen mukaan, minne olet matkustamassa. RCI-lomat varataan RCI:n vapaan kapasiteetin mukaan.

Hotellialennukset

Cumulus Resortit, Yyterin Kylpylähotelli, Saaristokylpylä Kasnäs, Meri-Ruukin lomakylä, Merirantala, Sokos Hotels, Imatran Kylpylä, Hotelli Vanajan Linna, Hotelli Kivitippu ja Tahko Spa Hotelli tarjoavat Pron jäsenille majoituksia jäsenhintaan.

Hissiliput

Liitto vuokraa jäsenten käyttöön yrityslaskettelulippuja laskettelukeskuksiin; Levi, Ruka, Saariselkä, Salla, Ylläs ja Vuokatti.

Polttoainealennukset

Prolaisena autoilet edullisemmin!

Liiton jäsenkortilla saa polttoainealennuksen yli 300 Teboil -huoltamolta ja -automaattiasemalta sekä muut tuote- ja palveluedut yli 150 Teboil-huoltoasemalta. Polttoainealennusta ei myönnetä Teboil Express -automaattiasemilta, joita on tällä hetkellä noin 50.

Alennuksen saamiseksi jäsenkortti tulee esittää kassalla tai syöttää korttiseteliautomaattiin ennen maksua.

Ammatinharjoittajapalvelu

Yrittäjä, tervetuloa Prohon!

Oletko kevytyrittäjä, ammatinharjoittaja, toiminimiyrittäjä, yksityinen elinkeinonharjoittaja, yksinyrittäjä tai liikkeenharjoittaja? Pro on täydellinen kumppani yrittäjälle, joka työllistää vain itsensä.

Pron ammatinharjoittajajäsen saa oikeudellista neuvontaa yrityksen perustamisessa, yrityksen sopimusasioissa, vahingonkorvausasioissa ja asioinnissa viranomaisten kanssa sekä verotuksen yleisissä asioissa.

Palveluun kuuluvat myös vakuutusturva, yrittäjyyttä tukevat koulutukset ja samat jäsenedut kuin Pron palkansaajajäsenelle. Pro tekee yhteistyötä Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa AYT:n kanssa, johon yrittäjäjäsen voi liittyä turvatakseen mahdollisen työttömyysjakson toimeentulon.

Vuoden 2018 saakka liittyminen maksaa yrittäjälle vain 14 euroa kuukaudessa.

Pro neuvoo yksityiselämässäsi

Oikeudellinen neuvonta

Pron jäsenenä saat maksutonta luottamuksellista puhelinneuvontaa myös yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Elämässä voi tulla eteesi perintöasiat, perintöveroasiat, perunkirjoituksen järjestäminen, asuinhuoneiston vuokra-asiat, ostetussa asunnossa havaitut virheet esim. kosteusvauriot, korvausvastuuasiat asunto-osakeyhtiössä jne. Näihin saat Pron jäsenenä maksutonta asianajotoimiston puhelinneuvontaa. Puhelinkeskustelu on luottamuksellista.

Neuvontapalvelu koskee myös samassa taloudessa asuvia perheenjäseniäsi.

Työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä suoraan Pron työelämäasiantuntijoihin. Yksityiselämän neuvonnan piiriin eivät kuulu myöskään työtehtäviin, elinkeino-, sijoitus- tai ansiotoimintaan eivätkä luottamustehtäviin liittyvät kysymykset.

Eversheds Asianajotoimisto Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Tampere, Turku

Webinaareja itsensä kehittämisestä

Jäsenkoulutuksemme on tarjolla kaikille prolaisille. Järjestämme sitä eri aiheista ja teemoista, iltaisin lähellä sinua. Tarjoamme oppimismahdollisuuden myös webinaareina verkossa, jolloin sinun on helppo osallistua tietokoneella tai tabletilla vaikka omalta kotisohvaltasi. Olemme myös taltioineet aiempia webinaareja katsottavaksesi. Löydät ne videokirjastostamme.

Apua sosiaaliturvan koukeroihin

Sosiaaliturvaan erikoistuneet asiantuntijamme neuvovat työkyvyttömyyseläke-, sairauspäiväraha-, työtapaturma- ja ammattitautiasioissa ja avustavat tarvittaessa valituksen laatimisessa.

Ota Pro opiskelukaveriksesi

Prohon kannattaa liittyä jo opiskeluaikana. Opiskelijajäsenyys on maksuton ja saat samat edut kuin muutkin jäsenet.

Liity tästä jäseneksi!

Työelämän ajokortilla opintopisteitä

Ammattiliitto Pron Työelämän ajokortti - opintojakso lisää opiskelijoiden työelämätietoutta mielenkiintoisella ja käytännönläheisellä tavalla sekä vahvistaa taitoja työpaikan hakuun. Työelämän pelisäännöt, työehtoasioista puhumattakaan, ovat vieraita monille työelämään siirtyville. Ne ovat kuitenkin tärkeä osa työnteon arkipäivää, ja niiden tuntemus on tarpeen työelämään valmistuville.

Työelämän ajokortti - opintojaksolla opiskelijat perehtyvät työnhakutaitoihin ja niiden kehittämiseen, työelämän pelisääntöihin, työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön, työpaikan työsuojeluun, työhyvinvointiin ja työelämän sosiaaliturvaan.

Työelämän ajokortti - opintojakso soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin. Se voidaan toteuttaa verkko-opintoina tai monimuotoisesti joko 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Työelämän ajokortti on ammattikorkeakoululle maksuton. Ohjaajina toimivat Ammattiliitto Pron asiantuntijat.

Työelämän ajokorttia on toteutettu onnistuneesti jo 12 ammattikorkeakoulussa.

Pro Nosteella ura alkuun

- Pron vinkit uran alkuun, vinkkejä urasuunnitteluun, kun haluat oppia ja kehittyä urallasi

Tarjoamme koulutusta ja tapahtumia, joissa kasvatat tietämystäsi työelämästä. Pron Urapalvelu tukee sinua urasuunnittelussa, työnhaussa ja työssä kehittymisessä.

Työpaikkatutka opiskelijoille

Pron työpaikkatutka ja työpaikkasivusto auttavat opiskelijoita löytämään sopivia harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja. Duunitori.fi:n toimittama sisältö päivittyy sivustolle automaattisesti Duunitori-työpaikkahakukoneen kautta.

Työelämäluennot helpottavat työtä

Tarjoamme maksuttomia työelämäluentoja ammattikorkeakouluille, yliopistoille, aikuiskoulutuskeskuksille ja ammatillisille oppilaitoksille.

Saamamme opiskelijapalautteen mukaan opiskelijat ovat kiinnostuneita alansa työelämätietoudesta jo opintojen alkuvaiheessa. Tarjoamme maksuttomia työelämäluentoja oppilaitoksille ja kouluille myös englanniksi ja ruotsiksi.

Luennoitsijat ovat Ammattiliitto Pron asiantuntijoita, jotka ovat työelämätietouden ammattilaisia. Räätälöimme luentojen aiheen ja keston kuulijoiden, oppilaitoksen sekä koulutusohjelman tarpeiden mukaan.

Luentomme sopivat osaksi muun muassa työoikeus-, työelämän sopimukset-, ammattijuridiikka-, ammatilliset opinnot-, esimiestyö- ja johtaminen -opintokokonaisuuksia. Työelämän pelisäännöt on hyvä tuntea työelämään siirryttäessä ja jo työharjoitteluaikana.

Webinaareja itsesi markkinointiin

Järjestämme jatkuvasti koulutuksia ja seminaareja. Valitsemme aiheet tarkoin niin, että ne auttaisivat sinua menestymään työelämässä. Tarjoamme koulutusta myös opiskelijoille tai työttömille jäsenille.

Tutustu uuteen videokirjastoomme. Sieltä löydät tallenteita webinaareista, joiden aiheina ovat muun muassa esimies- ja oman työn johtamisen taidot, sekä erilaiset hyvinvointiteemat. Videot ovat vapaasti jäsentemme ja yhdistystemme käytössä: voit jakaa linkkejä tai koota porukan katsomaan videoita yhdessä.

Pro Yrityspalvelut

Neuvonta yrityksen perustamisessa

Pron yrittäjäneuvonta auttaa sinua tuotteistamaan osaamisesi ja löytämään oman työnkuvasi yrittäjänä. Autamme sinua saamaan yrityksesi liikkeelle ja laittamaan työsi tärkeysjärjestykseen. Saat meiltä myös työkaluja stressin ja kiireen hallintaan. Meidän avulla löydät tavoitteesi yrittäjänä. Tarjoamme myös lakineuvontaa aloittelevalle yrittäjälle mm. yrittäjyyden ensiaskelissa, yrityksen perustamisen lakiasioissa ja työsopimusten laatimisessa työnantajan näkökulmasta.

Webinaareja yrittäjille

Pron jäsen, harkitsetko yrittäjyyttä, toimitko jo yksinyrittäjänä tai teetkö töitä toiminimellä palkkatyösi ohella? Tämä webinaarisarja on juuri sinulle! Voit osallistua kaikille kolmelle verkkoluennolle tai halutessasi vaikka vain yhdelle luennolle. Täältä saat ideoita ja valmiuksia oman osaamisesi tuotteistamiseen ja markkinointiin.

Ammattiliitto Pro

Selkämerenkuja 1A,
PL 183
00181 Helsinki
Puhelin 09 172 731
Faksi 09 1727 3330
Ma–pe kello 8.30–16
etunimi.sukunimi@proliitto.fi

Jäsenyysasiat ja edut

Selkämerenkuja 1A,
PL 183
00181 Helsinki
Puhelin 09 1727 3440
Faksi 09 1727 3330
Ma–pe kello 9–15
jasenasiat@proliitto.fi

Työsuhdeneuvonta

Puhelin 09 1727 3442
Ma, ke–pe kello 8.30–16
Ti kello 8.30–18

Työnantajaperintä

Puhelin 09 1727 3390
Ma–pe kello 9–15
ta-perinta@proliitto.fi

Työttömyyskassa Pro

Selkämerenkuja 1 A,
PL 228
00181 Helsinki
Puhelin 09 1727 3444
Faksi 09 1727 3335
Ma–pe kello 9–15
kassa@proliitto.fi

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.