Seuranta ja ylläpito

Statistiikka

Digitaalisten tuotteiden, kuten verkkosivustot ja interaktiiviset esitteet lukukertoja seurataan Googlen seurantatyökalujen avulla. Seuraamme sivustojen kävijämääriä, lukukertoja ja mielenkiinnon kohteita. Saadun statistiikan avulla kehitämme sivustoa ja palveluita tukemaan entistä tehokkaammin lukijoiden mielenkiinnon kohteita. Näin sivuston kävijämäärät kasvavat ja tuotteet tai palvelut tulevat tunnetummaksi.

Sosiaalisen median kanavat

Toisinaan kiireestä johtuen sosiaalisen median kanavien ylläpito saattaa jäädä hoitamatta. Sosiaalisen median näkyvyys on tärkeää ja merkittäviä uutisia voidaan myös tehostaa mainonnalla uutisvirrassa. Sosiaalisen median sisällöntuottajamme ylläpitävät ja kehittävät sosiaalisen median kanaviasi.

Google-mainonta

Google-mainonnalla toivottu sivu saadaan hakutulosten etupäähän määritellyillä hakusanoilla. Google-mainontaan voidaan määritellä klikkauksiin perustuva budjetti ja näin yllättäviä kuluja ei mainonnasta pääse syntymään. Olemme toteuttaneet menestyvää Google-mainontaa useille asiakkaillemme. Määrittelemme yhdessä hakusanat ja me hoidamme kampanjan julkaisun ja ylläpidon.

Ylläpito

Toteutettujen toimenpiteiden seurantaa jatketaan julkaisun jälkeen ja suunnittelemme tämän pohjalta jatkotoimenpiteet.