SMTHL ry

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry on mielenterveys-, päihde-, sekä kehitysvammatyön ammattilaisten ammatillinen järjestö. Liiton tarkoituksena on toimia jäsenistönsä ammattitaidon sekä -tiedon lisäämiseksi.

Suomen mielenterveyshoitoalan liitto järjestää opintotoimintaa, harjoittaa julkaisu- ja tiedotus- toimintaa ja ylläpitää yhteyksiä kotimaisiin sekä ulkomaisiin järjestöihin.

Liiton jäseniä voivat olla mielenterveys-, päihde-, ja kehitysvammatyön lähihoitajat, mielenterveyshoitajat, mielisairaanhoitajat sekä mielenterveystyöhön erikoistuneet sairaanhoitajat. Mielenterveys-, päihde-, ja kehitysvammatyön koulutusohjelman opiskelijat voivat myös liittyä jäseneksi.

Helsingissä 23.5.1990 perustettu Suomen Mielen- terveyshoitoalan Liitto ry on Tehy ry:n yhteistyöjäsenjärjestö.

Toiminta

Liitto osallistuu yhdessä Tehyn ja muiden yhteistyöjäsenjärjestöjen kanssa erinäisten lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun paikallisesti ja valtakunnan tasolla.

Liitto järjestää vuosittain valtakunnalliset psykiatrisen hoitotyön opintopäivät.

Liitto sekä sen paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia urheilu- ja pelitapahtumia paikallisesti ja valtakunnantasolla. Liitto osallistuu Tehyn järjestämiin tapahtumiin.

Liitto sekä alueelliset jaostot järjestävät erilaisia urheilu- ja pelitapahtumia paikallisesti ja valtakunnantasolla. Liitto osallistuu Tehyn järjestämiin tapahtumiin. Liitolla on tällä hetkellä yksi toimiva aluejaosto; SMTHL Keski-Pohjanmaan alajaosto, joka järjestää mm. suositun sählyturnauksen vuosittain.

Opintopäivillä tärkeintä on saada ajankohtaista tietoa sekä tavata kollegoita eripuolilta Suomea.

Työ mielenterveyshoitajana on haastavaa, vaihtelevaa ja antoisaa.

Mielenterveyshoitajan ammatti

Mielenterveys-/lähihoitajan ydinalueeseen kuuluu mielenterveyspotilaan perushoidosta huolehtiminen, potilaan ohjaus, neuvonta ja opastus päivittäisissä toiminnoissa, psyykkisten kriisien läpikäyminen potilaan kanssa, erilaisten toiminnallisten ja keskusteluryhmien kuntouttavana ohjaajana toimiminen sekä potilaan sosiaalisten taitojen ylläpitäminen.

Mielenterveys-/lähihoitajan ammatillinen koulutus ja tähän liittyvä ammatillinen tietous antavat oikeuden toimia mielenterveyshoitajan nimikesuojatussa ammatissa.

Mielenterveyshoitaja on työstään vastuussa potilaille, työryhmälle ja esimiehille.

Ammatissa jaksamisen ja ihmisenä kehittymisen edellytyksenä on, että

1. mielenterveyshoitaja aktiivisesti kehittää ammatillista perustietouttaan jatko- ja täydennyskoulutuksen muodossa

2. mielenterveyshoitajalla on oikeus ja velvollisuus saada työnohjausta

3. mielenterveyshoitaja toimii ammatti- järjestössään alansa sosiaalisten ja taloudellisten etujensa parantamiseksi.

Toimialueet ja tehtäväalueet

Mielenterveyshoitaja työskentelee psykiatrisissa sairaaloissa lasten, nuorten ja aikuisten osastoilla, mielenterveystoimistoissa, kuntoutuskodeissa, ryhmäkodeissa, päiväosastoilla, kotipalvelussa, yksityisissä hoitokodeissa, kehitysvammalaitoksissa, kriminaalihuollossa, päihdehuollon eri yksiköissä, terveyskeskuksissa sekä eri järjestöjen palveluksessa.

Mielenterveyshoitaja toimii potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti hoitotyön toteuttajana. Mielenterveyshoitajan työnkuva ja tehtäväalueet vaihtelevat eri työpaikoissa.

Tehtäväalueet lueteltuna:

  • potilaan omahoitajana toimiminen
  • keskustelu
  • potilaan sosiaalisten taitojen ylläpitäminen
  • perhekeskeinen työ
  • opiskelijan ohjaus
  • taide, musiikki, askartelu
  • ravitsemus, liikunta

Eettiset ohjeet

Mielenterveyshoitoalan työntekijän..

..tulee toimia kunnioittaen asiakkaan/potilaan ihmisarvoa, ainutkertaisuutta, itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja vapautta huolimatta hänen asemastaan, elämäntilanteestaan, sukupuolestaan, iästään, kulttuuristaan, rodustaan, vakaumuksestaan tai mielipiteistään.

..tulee toimia siten, että potilas/asiakas pystyy mahdollisimman avoimesti kohtaamaan oman elämäntilanteensa.

..tulee toimia siten, että potilas/asiakas rohkaistuu näkemään millainen hän on ihmisenä ja mistä hän on ihmisenä vastuussa.

..tulee tukea potilasta/asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palauttamaan, ylläpitämään ja edistämään terveyttään ja toimintakykyään.

..tulee tukea muutoksen ja henkisen kasvun mahdollisuuteen.

..tulee tukea potilasta/asiakasta takaisin siihen elämään ja yhteisöön johon hän kuuluu.

Jäsenyys

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liiton jäsenyys on avoin psykiatrisen hoitotyön, päihdehoitotyön ja kehitysvammahuollon ammattilaisille. Psykiatrisen hoitotyön suuntaavat opinnot suorittaneet sairaanhoitajat, psykiatriset erikoissairaanhoitajat sekä mielenterveys- ja päihdehoitotyön alalla vastaavan aikaisemman koulutuksen käyneet sairaanhoitajat ovat myös tervetulleita Suomen Mielenterveyshoitoalan Liiton jäseniksi.

Ammattinimikkeitä ovat lähihoitaja / mielenterveys- ja päihdetyö, lähihoitaja / vammaistyö, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja. Myös alalle opiskelevat voivat liittyä jäseneksemme.

Jäsenedut

Mielenterveyshoitaja -lehti

• Ilmestyy 4 kertaa vuodessa

Liiton järjestämät erilaiset koulutustilaisuudet• mm. valtakunnalliset psykiatrisen hoitotyön opintopäivät

Urheilutapahtumat

• mm. vuosittainen sählyturnaus

Jäsenmerkki

• Liitolla on oma jäsenmerkki. Merkkiin otettu malli on ensimmäisestä mielisairaanhoitajan ammattimerkistä vuodelta 1927.

Jäsenmaksu

Tehyyn kuuluva jäsen 25 € / vuosi
Tehyyn kuulumaton jäsen 30 € / vuosi
Perusopiskelijajäsenyys on ilmainen
Jatko-opiskelijat 10 € / vuosi

Klikkaa ja liity jäseneksi!

Jäsenemme ovat liiton perusta. Liitto on yhtä kuin jäsenet.

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry PL 130 00060 TEHY

Sähköposti: etunimi.sukunimi@smthl.net

www.smthl.net

Löydät meidät myös somesta!

Facebook
Youtube
Twitter
Instagram

Puheenjohtaja
Tarja Klemola, Kokkola
tarja.klemola@smthl.net
Puh. 040 516 7115

Mielenterveyshoitaja - lehti
Päätoimittaja Ulla Aurio
mthlehti@smthl.net

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liiton
yhteyshenkilö Tehyn toimistossa
Merja Kokkonen
Puh. 09 5422 7209
merja.kokkonen@tehy.fi
PL 130

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.