HAMMASHOITAJIEN JA SUUHYGIENISTIEN AMMATILLINEN LIITTO

Ammattiliitto sinunkin tukenasi

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry on Suomen suurin suun terveydenhoitoalan ammattijärjestö, johon kuuluu noin 7700 jäsentä. STAL:n jäseniä ovat suuhygienistit, hammashoitajat, suun terveydenhoidossa toimivat lähihoitajat sekä alan opiskelijat. Liiton asiantunteva ja aktiivinen toiminta terveydenhuollon vaikuttajien parissa on tuottanut tulosta, joka näkyy monin tavoin alan ammattilaisten arjessa.

STAL:n ammatilliset liitot Suuhygienistiliitto STAL ry sekä Suomen Hammashoitajaliitto ry ajavat ammattiryhmiensä asioita. STAL:n aktiivisissa paikallisyhdistyksissä jäsenet pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan paikallisiin asioihin.

Jäsenet käyttävät ylintä päätösvaltaa vuosittain järjestettävässä liittokokouksessa. STAL:n jaostoja ovat terveydenedistämisen jaosto, hallinnon jaosto, yrittäjäjaosto, lehtijaosto, koulutusjaosto ja akateeminen jaosto. Jaostoissa liiton aktiiviset jäsenet pääsevät vaikuttamaan kunkin erityisalueen asioihin.

STAL vaikuttaa ja verkostoituu, kouluttaa ja kehittää

STAL:n tavoitteena on
Ammatillinen edunvalvonta ja ammattien kehittäminen
Suun terveydenhoidon ammattien arvostuksen kohottaminen
Jäsenten ammattitaidon kehittäminen
Aktiivinen vaikuttaminen ja yhteistyö

Jäsenyys kannattaa

Liittymällä jäseneksi saat ammatillisen edunvalvonnan turvan sekä tärkeää ammatillista tietoa jäsenpalvelumme kautta. Jäsenenä sinulla on aina joku, jonka puoleen kääntyä.

Klikkaa ja liity jäseneksi!

Jäsenedut

Julkaisut

Suun Terveydeksi -jäsenlehti
Suun Terveydeksi — Näyttöön perustuen -tiedejulkaisu
Suun Terveys -tapahtuman kooste

STATUS -palvelut

Jäsenten sähköinen portfolio, apurahojen sekä erityispätevyyksien hakeminen, työpaikkailmoitukset. Lue lisää s. 8.

Apurahat

STAL myöntää apurahoja suun terveydenhoitotyön tutkimukseen, ammatin kehittämiseen, viestintään ja julkaisutoimintaan sekä Pro gradu -tutkielmien ja seminaarien kustannuksiin. Apurahaa voidaan myöntää myös kansainvälisiin osallistumisiin, esimerkiksi opintomatkoihin tai kongresseihin. Apurahojen hakuaika on kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Haku tapahtuu STATUS -palvelun kautta.

Jäsenetukoulutukset

STAL tarjoaa vuosittain maksutonta jäsenetukoulutusta. Tietoa jäsenetukoulutuksista saat Suun terveydeksi -lehdestä sekä verkkosivuilta.

Klikkaa ja lue lisää

Jäsenet käyttävät ylintä päätösvaltaa vuosittain järjestettävässä liittokokouksessa. STAL:n jaostoja ovat terveydenedistämisen jaosto, hallinnon jaosto, yrittäjäjaosto, lehtijaosto, koulutusjaosto ja akateeminen jaosto. Jaostoissa liiton aktiiviset jäsenet pääsevät vaikuttamaan kunkin erityisalueen asioihin.

Opiskelijajäsenyys

Opiskelijajäsenenä verkostoidut ja saat arvokasta tietoa alasi asioista, erilaisista työpaikoista ja työtehtävistä, palkkauksesta ja työsopimuksiin liittyvistä asioista. Opiskelijajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Infotilaisuudet

Opiskelijayhdyshenkilöt tuovat STAL:n tervehdyksen koko ryhmällenne yhdessä Tehyn alueasiamiesten kanssa. Vastaamme oppilaitoksen järjestämissä infotilaisuuksissa mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Tiedustele infotilaisuuden ajankohtaa omalta opettajaltasi tai STAL:n ja Tehyn edustajilta.

Jäsenedut opiskelijoille

Suun Terveydeksi -lehti, Suun Terveydeksi — Näyttöön perustuen tiedejulkaisu sekä Suun Terveys -tapahtuman kooste Ammatillinen asiantuntija-apu Mahdollisuus saada STAL:n stipendi opettajien esityksestä Käyttöoikeus STATUS-palveluun, lue lisää s. 8 Osallistumisoikeus paikallisyhdistysten tilaisuuksiin Edullisemmat liput ryhmänä Suun Terveys — Oral Health -messuille Jatko-opiskelijoilla mahdollisuus anoa apurahaa esimerkiksi opinnäytetyötä varten Valmistuvat opiskelijajäsenet saavat liiton oman ammattimerkin ja valmistujaislahjan

Erityispätevyys

Erityispätevyys on merkki ammatillisesta erikoisosaamisesta, johon liittyy myös työssä hankittu kokemus ja taidot. Erityispätevyysjärjestelmän tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä ja urakehitystä. Järjestelmää ylläpitää Tehy ja Tehyn yhteistyöjärjestöt.

Arvioitavia osaamisalueita ovat mm.

 • Koulutus: tutkinnot, kurssit, lisäopinnot
 • Työkokemus: haettavan erikoisalueen osaamisen arviointi
 • Muu erityispätevyyteen liittyvä toiminta

STAL erityispätevyydet

Terveydenedistämisen erityispätevyys

Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen tai aikuisväestön terveyden edistäminen tai muu aiheeseen liittyvä erikoisosaaminen.

Kliininen erityispätevyys

Kariologinen terveyden edistäminen, oikomishoito tai parodontologinen terveyden edistäminen tai muu aiheeseen liittyvä erikoisosaaminen.

Työympäristöasiantuntijan erityispätevyys

Hygienia, ergonomia, säteilysuojelu tai työhyvinvointi tai muu aiheeseen liittyvä erikoisosaaminen.

Erityispätevyyden tavoitteet:

 • Tukea ja motivoida jäsenten ammatillista kehittymistä ja urakehitystä huomioimalla sekä opinnoissa että työssä hankittu kokemus ja osaaminen.
 • Nostaa esille erityisosaaminen, työn monipuolisuus ja vaihtelevuus.
 • Luoda jäsenille mahdollisuuksia syventää ja laajentaa osaamistaan oman kiinnostuksensa ja työelämän tarpeiden puitteissa.
 • Edistää erityispätevyyttä tarjoamalla vaihtoehtoisia väyliä saavuttaa erityispätevyys koulutuksen, työkokemuksen ja muun toiminnan alueella.
 • Ohjata ammattikunnan jäseniä hankkimaan työelämässä ja palvelujärjestelmissä tarvittavaa osaamista.
 • Edesauttaa ammattien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Johtamisen erityispätevyys

Johtamisen erityispätevyys tukee ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan johtamisosaamista. Tunnustusta voi hyödyntää oman urakehityksen suunnittelussa, työtehtävien läpinäkyvyyden osoittamisessa ja positiivisen palkkakehityksen saavuttamisessa. Johtamisen erityispätevyys edellyttää hakijalta STAL:n ja Tehyn jäsenyyttä.

STATUS-palvelu

Ammatillisen osaamisesi STATUS kootusti yhdessä paikassa. STAL tarjoaa kaikille jäsenilleen ammatillisen kehittymisen ja työelämän tueksi STATUS-palvelun.

Oman osaamisen portfolio.
Omat koulutukset, pätevyydet, työhistoria, CV, valokuva ja kuvaus.

Erityispätevyydet ja apurahat.
STAL:n myöntämien apurahojen ja erityispätevyyksien hakuaika kuluvan vuoden toukokuun loppuun asti.

Avoimet työpaikat.
Palvelun kautta saat työpaikkailmoitukset sähköpostiin tai tekstiviestillä. Hakuvahdin asetuksista voit muokata, milloin ja mistä haluat töitä.

Jäsenkortti.
Jäsenyyden voit todistaa jäsenpalveluun kirjautuneena älypuhelimen näytöltä tai tulostaa paperille palvelun kautta.

STAL:n ammatilliset liitot Suuhygienistiliitto STAL ry sekä Suomen Hammashoitajaliitto ry ajavat ammattiryhmiensä asioita. STAL:n aktiivisissa paikallisyhdistyksissä jäsenet pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan paikallisiin asioihin. Jäsenet käyttävät ylintä päätösvaltaa vuosittain järjestettävässä liittokokouksessa. STAL:n jaostoja ovat terveydenedistämisen jaosto, hallinnon jaosto, yrittäjäjaosto, lehtijaosto, koulutusjaosto ja akateeminen jaosto. Jaostoissa liiton aktiiviset jäsenet pääsevät vaikuttamaan kunkin erityisalueen asioihin.

STATUS työnantajille

Ilmoita työpaikoista ja sijaisuuksista. Työpaikkailmoituksella tavoittaa tehokkaasti STAL:n jäsenet. STATUS sopii myös nopeaan yllättävistä sijaisuuksista ilmoittamiseen. Työtä aktiivisesti hakevat saavat ilmoituksen tekstiviestillä tai sähköpostitse. Lue lisää ja kirjaudu työnantajaksi palveluun osoitteessa status.stal.fi Vie tietoa eteenpäin työpaikallasi!

Lisätietoja: toimisto@stal.fi tai (09) 5422 7531

Erityispätevyyksiä haetaan STATUS-palvelun kautta.

Klikkaa ja lataa esite

Kirjaudu STATUS -palveluun

Ammatilliset liitot

STAL:n ammatilliset liitot Suomen Hammashoitajaliitto ry sekä Suuhygienistiliitto STAL ry valvovat ammatti-ryhmiensä asioita ja etuja. Vuosikokouksissa linjataan toimintaa sekä valitaan liitoille puheenjohtajat ja hallitukset kahden vuoden toimikaudeksi.

Hammashoitajan eettiset ohjeet

Suomen Hammashoitajaliitto ry:n jäsen hyväksyy seuraavat periaatteet ja toimii työssään niiden mukaisesti.

Yleistä

 • Eettisten ohjeiden tarkoituksena on muodostaa perusta hammashoitajan ammattitoiminnalle, tukea korkeaa työmoraalia ja lisätähammashoitajan ammatin arvostettavuutta.
 • Hammashoitajan yhteiskunnallisena tehtävänä on osallistua väestön hyvinvoinnin, erityisesti suun terveyden ja toimintakykyisyyden edistämiseen.
 • Hammashoitajan työn tavoitteena on potilaan väestön suun terveyden edistäminen ja potilaan hyvä hoito.

Hammashoitajan velvoitteet potilasta kohtaan

 • Hammashoitaja toteuttaa laadultaan hyvää hoitotyön periaatteiden mukaista terveyden- ja sairaanhoitoa.
 • Hammashoitaja kohtelee potilasta hänen ihmisyyttään, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen.
 • Hammashoitaja ottaa potilaan hoidossa ja kohtelussa huomioon hänen yksilölliset tarpeensa sekä äidinkielen ja kulttuurin.
 • Hoitosuhteen tulee perustua luottamukseen, tasa-arvoon ja yhteisymmärrykseen.
 • Hammashoitajan ei tule ilman potilaan lupaa ilmaista mitään sellaista asiaa, mitä hän on ammattia harjoittaessaan saanut tietää.
 • Hammashoitajalla on omalta osaltaan velvollisuus selittää potilaalle ymmärrettävästi suun terveydentilaa koskevat seikat.
 • Hoidosta on sovittava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Hammashoitajan ammatilliset velvollisuudet

 • Hammashoitaja on henkilökohtaisesti vastuussa harjoittamastaan hoitotyöstä.
 • Hammashoitajan tulee toteuttaa työnsä niin korkeatasoisesti kuin mahdollista, sekä arvioida realistisesti omat kykynsä ja tuntea vastuunsa potilaan hoidossa.
 • Hammashoitajan velvollisuus on ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillisia taitojaan sekä huolehtia korkeasta tieto-taitotasosta.
 • Hammashoitaja toimii moniammatillisessa työyhteisössä aktiivisesti arvostaen toisten ammattitaitoa ja kokemusta

Suuhygienistin eettiset ohjeet

Suuhygienistiliitto STAL ry:n jäsen hyväksyy seuraavat periaatteet ja toimii työssään niiden mukaisesti.

Yleistä

 • Eettisten ohjeiden tarkoituksena on muodostaa perusta suuhygienistin ammattitoiminnalle sekä tukea korkeaa työmoraalia ja lisätä suuhygienistien ammatin arvostusta.
 • Suuhygienistin yhteiskunnallisena tehtävänä on osallistua väestön hyvinvoinnin, erityisesti suun terveyden ja toimintakykyisyyden edistämiseen.
 • Suuhygienstin työn tavoitteena on väestön suun terveyden edistäminen ja potilaan hyvä hoito.

Suuhygienistin velvoitteet potilasta kohtaan

 • Suuhygienisti toteuttaa laadultaan hyvää hoitotyön periaatteiden mukaista terveyden- ja sairaanhoitoa.

 • Suuhygienisti kohtelee potilasta hänen ihmisyyttään, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen.
 • Suuhygienisti ottaa potilaan hoidossa ja kohtelussa huomioon hänen yksilölliset tarpeensa sekä äidinkielen ja kulttuurin.
 • Hoitosuhteen tulee perustua luottamukseen, tasa-arvoon ja yhteisymmärrykseen.
 • Suuhygienistin ei tule ilman potilaan lupaa ilmaista mitään sellaista, mitä hän on ammattia harjoittaessaan saanut tietää.
 • Suuhygienistillä on velvollisuus selittää potilaalle ymmärrettävästi suun terveydentilaa, eri hoitovaihtoehtoja ja kustannuksia koskevat seikat.
 • Hoidosta on sovittava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Suuhygienistin ammatilliset velvollisuudet

 • Suuhygienisti on henkilökohtaisesti vastuussa harjoittamastaan hoitotyöstä.
 • Suuhygienistin tulee toteuttaa työnsä niin korkeatasoisesti kuin mahdollista, sekä arvioida realistisesti omat kykynsä ja tuntea vastuunsa potilaan hoidossa.
 • Suuhygienistin velvollisuus on ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillisia taitojaan sekä huolehtia korkeasta tieto-taitotasosta.
 • Suuhygienisti toimii moniammatillisessa työyhteisössä aktiivisesti arvostaen toisten ammattitaitoa ja kokemusta.
 • Suuhygienistin hoitotoimintaa ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö, joita suuhygienisti on velvollinen noudattamaan.

Suuhygienistin palvelun markkinointi

Suuhygienisti voi ilmoittaa ammattitoiminnastaan. Ilmoituksen tulee olla muodon ja sisällön puolesta totuudenmukaista, asiallista ja hyvän tavan mukaista .

Denstal — ammatillista täydennyskoulutusta

STAL ry:n omistama koulutusyhtiö Denstal Oy järjestää ajankohtaista ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ympäri Suomea. Terveyden- ja sosiaalihuollon kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Denstalin koulutuksilla pysyt ajan tasalla ja täydennät työssä tarvitsemiasi tietoja ja taitoja.

Koulutusten suunnittelu

Denstalin koulutuksia suunnittelee ja toteuttaa koulutusjaosto. Koulutusjaosto ideoi, suunnittelee, markkinoi ja toteuttaa koulutuksia alan ammattilaisille että erilaisille ammattiryhmille, järjestöille, yksityisille yrityksille sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajille. Koulutukset ovat räätälöity suun terveydenhoidon hoitohenkilökunnan tarpeita vastaaviksi. Denstalin koulutuksiin osallistuminen ei vaadi STAL:n tai Tehyn jäsenyyttä.

Koulutustarjonta

Denstalin koulutukset löytyvät Suun Terveydeksi -lehden mukana jaettavasta koulutusjulkaisusta sekä verkkosivuilta. Koulutustarjonta pitää sisällään eri aihepiireihin liittyviä maksullisia ja maksuttomia koulutuksia perinteisinä koulutustapahtumina, työkursseina sekä omaan tahtiin suoritettavina verkkokursseina.

Koulutustapahtumat

Koulutustapahtumat ovat 1-2-päiväisiä ja niissä on tarjolla päivittäin yhdestä kahteen ohjelmakokonaisuutta. Lähes kaikkien koulutustapahtumien yhteydessä järjestetään myös näyttely. Työ- ja sarjahoitokurssit ovat noin 20 hengen koulutuksia, joissa luennon lisäksi harjoitellaan pienryhmissä käytännön taitoja.

Suun Terveys – Oral Health

Marraskuussa järjestettävät kolmipäiväiset messut kokoaa Messukeskukseen yli 1000 hammashoitajaa, suuhygienistiä ja opiskelijaa. Tarjolla on useita eri luentokokonaisuuksia sekä mahdollisuus osallistua Hammaslääkäripäivien näyttelyyn.

Verkkokurssit

Verkkokurssit mahdollistavat opiskelun omaan tahtiin paikkaan tai aikaan katsomatta. Kurssit suoritetaan netissä oppimisalustalla. Verkkokurssit sisältävät käytännönläheisiä videoluentoja, kirjallista materiaalia sekä tentin. Kurssin päätteeksi osallistuja saa todistuksen käydystä kurssista.

Tilauskurssit

Suun terveydenhuollon ammattilaisille suunniteltuja tilauskursseja järjestetään myös tilauksesta kattavan luennoitsijaverkon voimin. Kurssin sisältö ja toteutustapa räätälöidään tarpeiden mukaisesti.

Dentalmammoth.fi -verkkopalvelu tehostaa työtäsi ja opintojasi

Verkkopalvelusta löydät keskeisen tiedon hammaslääketieteestä ja suun terveydestä. Sisältö laajenee jatkuvasti. Kliiniset tietokannat Tuotteet ja palvelut Koulutustapahtumat ja -tuotteet Tuote- ja toimenpidevideot Käyttöturvallisuustiedotteet Hammasalan uutiset kansainvälisistä tieteellisistä julkaisuista Alan yritysten ja organisaatioiden yhteystiedot www.dentalmammoth.fi

Luotettava tieto nopeasti yhdestä paikasta

Maailma on tietoa täynnä. Potilasturvallisuuden ja tehokkuuden kannalta on tärkeää, että luotettava tieto löytyy nopeasti yhdestä paikasta. Dentalmammoth.fi -palvelusta löydät luotettavan tiedon opiskelun ja työskentelyn tueksi. Saman tiedon ääreen pääset myös Terveysportin kautta: Hammaslääketiede ja suun terveys

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

PL 90, 00060 Tehy
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
(09) 5422 7531
www.stal.fi
toimisto@stal.fi
jasenasiat@stal.fi

Täydennyskoulutus: Denstal Oy PL 90, 00060 Tehy Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki 040 566 1656 koulutus@denstal.f

Verkkokokoukset

Liiton toimihenkilöiden, hallintoelinten ja jaostojen kokoukset pidetään pääntöisesti videokokouksina verkkoympäristöissä.

Verkko-oppimisympäristö

Sähköisessä oppimisympäristössä järjestetään verkkovalmennuksia ja jaetaan liiton kokousmateriaaleja.

Kokoonnumme myös verkossa

Päivitä jäsentietosi

http://www.stal.fi/jasenyys/jasentietojen-paivitys/

Jäsenenä saat tietoa ajankohtaisista asioista ja joka kuukausi ilmestyvän liiton uutiskirjeen.

Käytössäsi ovat

 • Työnhakijalle verkkoportfolio ja CV
 • Työnantajalle rekrytointikanava
 • Sähköinen jäsenkortti
 • Apuraha- ja erityispätevyyshakemukset