Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Osaavien LVI-ammattilaisten liitto

2
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
Mikä SuLVI?

Yhteistyö- ja koulutusjärjestö
Suomen LVI-liitto, SuLVI ry on LVI-alan ammattilaisten yhteistyö- ja koulutusjärjestö. Se edistää jäsentensä ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä sekä energia- ja kustannustehokkaan, ympäristöystävällisen ja toimivan talotekniikan rakentamista ja ylläpitoa. Lisäksi SuLVI järjestää pätevyyksiin valmentavaa koulutusta.

Tiedon tuottaja ja jakaja
SuLVI on tärkeän tiedon tuottaja ja jakaja. Se ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin, antaa niistä lausuntoja ja osallistuu alan määräysten, standardien, ohjeiden ja oppaiden laatimiseen. Se välittää, kustantaa ja julkaisee alan opintomateriaalia ja ammattijulkaisuja. SuLVI vastaa kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n osakkaana ja sihteerijärjestönä LVI-alan pätevyydentoteamisesta. Lisäksi se toteaa SuLVI-pätevyydet.

Jäsenistö koostuu suunnittelijoista, rakennuttajista, urakoitsijoista, työnjohtajista, tarkastus- ja valvontahenkilöistä, opettajista, myynti- ja markkinointihenkilöistä, laitevalmistajista ja maahantuojista, yrittäjistä, kiinteistö- ja huoltohenkilöistä, piirtäjistä, teknisistä isännöitsijöistä ja opiskelijoista.

SuLVIn jäsenet
31

jäsenyhdistystä

5 000

henkilöjäsentä

SuLVIn jäsenyhdistykset järjestävät
 • Tapahtumia ja toimintaa ammattitaidon kehittämiseksi
 • Erilaisia verkostoitumistilaisuuksia
 • Keskustelua ja esitelmiä LVI-asiantuntijoiden johdolla
 • Koulutus-, julkaisu- ja messutoimintaa
 • Vapaa-ajan tilaisuuksia
Ammattilaisten asialla vuodesta 1930
3
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry

Kainuun LVI-yhdistys, KaLVI
Kemi-Tornion LVI-yhdistys, KeToLVI
Koillismaan LVI-yhdistys, KoiLVI
Lapin LVI-yhdistys, LapiLVI
Oulun LVI-yhdistys, OuLVI
Raahen LVI-yhdistys, RaLVI

Keski-Suomen LVI-yhdistys, KeSuLVI
Kuopion LVI-yhdistys, KuLVI
Pieksämäen LVI-yhdistys, PiLVI
Pohjois-Karjalan LVI-yhdistys, PoKaLVI
Savonlinnan Seudun LVI-yhdistys, SaSeLVI
Ylä-Savon LVI-yhdistys, YSaLVI

Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys, EPoLVI
Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistys, KePoLVI
Salon Seudun LVI-yhdistys, SaloLVI
Satakunnan LVI-yhdistys, SataLVI
Tampereen LVI-yhdistys, TaLVI
Turun LVI-yhdistys, TuLVI
Vakka-Suomen LVI-yhdistys, VakkaLVI

Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI
Kymen LVI ry, KyLVI
Lahden LVI-yhdistys, LaLVI
Mikkelin LVI-yhdistys, MiLVI
Saimaan LVI-yhdistys, SaLVI

Espoon LVI-yhdistys, ELVI
Forssan Seudun LVI-yhdistys, FoLVI
Helsingin LVI-yhdistys, HeLVI
Hämeenlinnan LVI-yhdistys, HäLVI
Keski-Uudenmaan LVI-yhdistys, KeLVI
Länsi-Uudenmaan LVI-yhdistys, LäLVI
Vantaan LVI-yhdistys, VantaLVI

4
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
 • Yritysvierailut
 • Opintomatkat
 • Koulutustapahtumat
 • Liittovaltuuston kokous
 • Puheenjohtajapäivät
 • SuLVI Golf
 • Oktoberfest
 • FinnBuild
 • Korjausrakentaminen -tapahtuma
 • Rakennusten energiaseminaari
 • Studia Messut

 • www.sulvi.fi
5
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
KLIKKAA JA LIITY

SULJE

SuLVIn jäsenenä kehität ammattitaitoasi, verkostoidut ja olet osa alaa edistävää LVI-ammattilaisten yhteisöä. SuLVIn jäsenenä saat kaiken tämän.

 • Jäsentapaamiset
  Jäsenyhdistysten tietoisku- ja koulutusilloissa sekä kuukausikokouksissa saat alan ajantasaisimman tiedon, jota voit välittömästi hyödyntää työssäsi.
 • Järjestötoiminta
  SuLVIn jäsenenä pääset mukaan 5 000 osaajan joukkoon verkostoitumaan ja vaikutamaan alan asioihin.
 • Koulutus
  SuLVI on alan merkittävä täydennyskouluttaja. Jäsenenä osallistut SuLVIn järjestämiin koulutuksiin ja kehität osaamistasi edulliseen jäsenhintaan.
 • Talotekniikka-lehti
  Saat vuosittain kahdeksan numeroa alan johtavaa ammattilehteä. Jokaisessa lehdessä on myös SuLVIn oma jäsenliite.
 • Uutiskirje
  Jäsenille lähetetään säännöllisesti SuLVIn sähköinen uutiskirje, joka käsittelee sekä SuLVIa ja koko alaa koskevia ajankohtaisia aiheita.
 • Jäsenalennukset
  SuLVIn jäsenenä saat SuLVIn julkaisut jäsenhintaan ja alennusta mm. matkanjärjestäjien palveluista.
 • Kansainväliset yhteydet
  SuLVIn jäsenenä olet mukana alasi kansainvälisessä yhteistoiminnassa. SuLVI on kansainvälisten LVI-järjestöjen jäsen ja yhteistyökumppani.
6
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
Yhteistoimintajäsenet

LVI-alan yritykset voi liittyä SuLVIn yhteistoimintajäseneksi. Yhteistoimintajäsenenä yritys on näkyvillä siellä missä SuLVIkin – messuilla, tapahtumissa, SuLVIn nettisivuilla ja jokaisen Talotekniikka-lehden jäsenliitteissä. SuLVIn yhteistoimintajäsenenä saat kaiken tämän:

 • Jäsenyhdistysten tilaisuudet
  Yhteistoimintajäsenenä voit tarjoutua esittelemään palveluitasi SuLVIn jäsenyhdistysten tilaisuuksissa.
 • SuLVIn tilaisuudet
  Yhteistoimintajäsenenä voit osallistua SuLVIn järjestämiin tilaisuuksiin.
 • Koulutus
  Yhteistoimintajäsenenä yrityksesi saa etuja SuLVIn järjestämistä koulutuksista. Lisäksi yhteistoimintajäsen voi ostaa SuLVIlta räätälöityä tilauskoulutusta yrityksensä henkilöstölle.
 • Osallistuminen SuLVIn kokouksiin
  Yhteistoimintajäsenellä on oikeus osallistua SuLVIn liittovaltuuston kokoukseen ilman äänivaltaa.
 • Talotekniikka-lehti
  Saat vuosittain kahdeksan numeroa alan johtavaa ammattilehteä. Jokaisessa lehdessä on myös SuLVIn oma jäsenliite.
 • Uutiskirje
  Yhteistoimintajäsenille lähetetään säännöllisesti alaa koskevia ajankohtaisia aiheita.
 • SuLVIn kotisivut
  SuLVIn kotisivuilta saat tietoa koulutuksesta, julkaisuista, alan messuista ja muista tapahtumista. Yhteistoimintajäsenenä saat myös linkkisi SuLVIn kotisivuille. Kotisivuilta saat myös tietoa koulutuksesta, julkaisuista, alan messuista ja muista tapahtumista.
 • Kansainväliset yhteydet
  Yhteistoimintajäsenenä saat tietoa alan kansainvälisistä asioista ja tapahtumista.
LIITY YHTEISTOIMINTAJÄSENEKSI
Nuori! Opiskelija!

SuLVIn Junior Board on suunnattu erityisesti nuorille ja opiskelijajäsenille. Liity mukaan junnutoimintaan!

7
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
8
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
SuLVIn organisaatio

SuLVI toimii keskusjärjestönä alueellisille jäsenyhdistyksilleen. Jäsenyhdistykset puolestaan muodostuvat henkilöjäsenistä. SuLVIn päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, joka muodostuu jäsenyhdistysten edustajista, ns. valtuutetuista. Vuotuisessa liittovaltuuston kokouksessa valitaan liiton toimihenkilöt ja vahvistetaan seuraavan toimikauden toiminta- ja taloussuunnitelma. Liittovaltuuston nimeämällä hallituksella on valtuuston päätösten toimeenpanosta vastuu. Hallitus valitsee toiminnanjohtajan, jonka alaisuuteen kuuluu SuLVIn henkilökunta. Tämän lisäksi hallitus on asettanut nimettyjä toimikuntia, joiden tarkoitus on tukea hallituksen työtä ja liiton toimintaa.

SuLVIn toimikunnat
 • Junior Board
  Aktivoi nuoria jäseniä mukaan toimintaan jäsenyhdistysten kautta. Toiminnan ideoijina ja toteuttajina ovat nuoret itse – tule siis kehittämään toimintaa mielesi mukaiseksi!
 • Jäsentoimikunta
  Kehittää ja ylläpitää SuLVIn sekä sen jäsenten, jäsenyhdistysten ja yhteistoimintajäsenten välistä yhteistyötä ja viestintää.
 • Koulutustoimikunta
  Varmistaa koulutustoiminnan kehittämisen suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden. Vastaa koulutustoiminnan kehittämisestä ja laadun ylläpidosta, seuraa koulutustarpeita ja kehittää koulutusyhteistyötä.
 • Tekninen toimikunta (TEKTO)
  Edistää SuLVIn arvostusta teknisten kysymysten lausuntojen antajana sekä kokoaa SuLVIn antamat lausunnot ja tekniset kannanotot. On myös mukana järjestämässä LVI-opiskelijakilpailua.
 • Edunvalvontatoimikunta
  Tukee SuLVIn ja jäsenyhdistysten välisen yhteistyön kehittämistä ja vahvistamista, toimii koordinaattorina alan edunvalvonnassa muiden alan järjestöjen kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Pyrkii lisäksi kehit- tämään yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.
 • Pätevyystoimikunnat
  Pätevyystoimikunnat arvioivat pätevyyshakemukset ja tekevät FISE Oy:n nimittämälle LVI-pätevyyslautakunnalle esityksen todettavista pätevyyksistä.
 • LVI-pätetoimikunta
 • Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätetoimikunta (VHS)
 • Kylmäsuunnittelijan pätetoimikunta (KYL)
 • Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkijan pätetoimikunta (LVV)
9
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
Kouluttautumalla kehityksen kärkeen

SuLVI on alan johtava kotimainen kouluttaja, joka järjestää täydennyskoulutusta ympäri vuoden eri puolilla Suomea. SuLVIn jäsenenä osallistut koulutuksiin edulliseen jäsenhintaan. Maan johtavien asiantuntijoiden toteuttamalla täydennyskoulutuksella vahvistat ja täydennät ammattiosaamistasi ja pysyt mukana alan ja toimintaympäristön muutoksissa.

Esimerkkejä SuLVIn järjestämästä koulutuksesta

 • LVI-alan pätevyyksiin valmentavat koulutukset
 • Rakentamismääräysten muutoksiin ja uudistukseen liittyvät koulutukset ja ajankohtaistilaisuudet
 • Yhteistyökoulutukset kumppanioppilaitosten ja -organisaatioiden kanssa
 • Ajankohtaisiin teemoihin liittyvät koulutukset ja tietoiskut
Avaa koulutuskalenteri

Armatec on Alfa Lavalin LVI-tuotteiden jälleenmyyjä.

Oy Armatec Finland AB - Puhelin: (09) 887 4340 - finland@armatec.com - www.armatec.fi

Alfa Lavalin luotettavat kaukolämpötuotteet nyt Armatecin edustuksessa:
Lämmityksen ja jäähdytyksen lämmönjakokeskukset omakoti-, rivi- ja kerrostaloihin
sekä erilaisiin liike- ja teollisuuskiinteistöihin. Lisätietoja: www.armatec.fi
Alfa Lavalin luotettavat kaukolämpötuotteet nyt Armatecin edustuksessa:
Juotetut ja tiivisteelliset levylämmönvaihtimet usealla eri tehovaihtoehdolla
(kaukolämpö- ja LVI-sovelluksissa). Lisätietoja: www.armatec.fi

10
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
Pätevyys osoittaa ammattitaidon

FISE-pätevyys on vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden, työnjohdon, energiatodistuksen laatijoiden ja LVV-kuntotutkijoiden sertifiointi, joka myönnetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.

SuLVI toimii FISE Oy:n sihteerijärjestönä seuraavien pätevyyksien osalta:

 • Ilmanvaihtosuunnittelijat (IVSU)
 • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelijat (KVVSU)
 • Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaavat työnjohtajat (IVTY)
 • Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaavat työnjohtajat (KVVTY)
 • Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat
 • Kylmäsuunnittelijat
 • Energiatodistuksen laatijat
 • LVV-kuntotutkijat

SuLVI toimii myös itse pätevyydentoteajana seuraavien henkilöpätevyyksien osalta:

 • Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajat (KKL)
 • IV-mittaajat
 • Pienpuhdistamohuoltajat

Lue lisää pätevyyksistä
ja niiden hakemisesta:

www.sulvi.fi
www.fise.fi
Pätevöityminen kannattaa
 • Osoitat, että ylläpidät ja kehität ammatillista osaamistasi.
 • Rakennusvalvontaviranomaisten on helppo todeta kelpoisuutesi.
 • Rakennuttajien on helppo valita sinut LVI-asiantuntijakseen.
 • Olet osoitus edustamasi yrityksen konkreettisesta osaamisesta, jolloin edesautat koko yrityksen kilpailukyvyn parantamista.
11
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
Hankkeet ja projektit

LVI-alan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana SuLVI tekee jatkuvasti yhteistyötä monien kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Yksi yhteistyön muoto on hanketoiminta, jossa SuLVI pääsee tuomaan esille näkemyksiään esimerkiksi tulevaan lainsäädäntöön sekä alaa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin liittyen.

Viime vuosina SuLVI on ollut mukana muun muassa D2- ja E7-ohjeiden uusintatarpeiden selvityshankkeissa ja IV-kuntotutkimushankkeissa.

12
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry
Ammattilehti
pitää ajan hermolla

Talotekniikka on Suomen johtava LVI-alan puolueeton ammattilehti, jonka saat SuLVIn jäsenetuna.
Jokainen Talotekniikan numero on ajankohtainen ja kattava tietopaketti taloteknisen maailman uutisia, teemoja ja ihmisiä. Lisäksi lehden jokaisessa numerossa on SuLVIn oma jäsenliite, jossa kerrotaan LVI-alan, SuLVIn ja jäsenyhdistysten tapahtumista. Jäsenliite sisältää aina myös SuLVIn koulutuskalenterin. Talotekniikka-lehden uutiskirjeen voit tilata lehden sivuilta.

Talotekniikka-lehteä julkaisee Talotekniikkajulkaisut Oy, jonka omistavat talotekniikka-alan merkittävät liitot, järjestöt ja yhdistykset. SuLVI on yhtiön suurin omistaja.

www.talotekniikka-lehti.fi
SuLVIn uutiskirje

SuLVI julkaisee säännöllisesti uutiskirjettä, joka lähetetään jäsenistölle noin 10 kertaa vuodessa sähköpostitse. Uutiskirje sisältää monenlaista tietoa SuLVIn toiminnasta ja tapahtumista. Lisäksi se kokoaa yhteen ajankohtaisia LVI-alan asioita, kuten jäsenistöön vaikuttavien lakimuutosten ja -asetusten etenemisen.

Not sent, fill details
13
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry

Talotekniikan
kaikkiin kohteisiin

PALOTURVALLISET
ERISTYSRATKAISUT

Paroc on asiantunteva ja palveleva kumppanisi
talotekniikan eristämisessä vuosikymmenten kokemuksella.
Tuotteemme ovat käyttötarkoituksiinsa sertifioituja
voimassa olevien palovaatimusten mukaisesti.
Toimitamme laadukkaat ja paloturvalliset
eristysratkaisut kaikkiin talotekniikan kohteisiin.
14
SUOMEN LVI-LIITTO, SuLVI ry

K A N S A I N V Ä L I S Y Y S

15
SUOMEN LVI-LIITTO, SULVI ry

SuLVI on aktiivisesti mukana myös kansainvälisten LVI-alan organisaatioiden toiminnassa.

 • FINVAC
  The Finnish Association of HVAC Societies FINVAC ry
  Suomalaisten LVI-alan järjestöjen yhteistyöelin FINVAC edistää jäsenjärjestöjensä keskinäistä yhteistyötä, hoitaa alan kansainvälisiä yhteyksiä sekä on mukana alan tutkimus- ja kehitystoiminnassa.
  www.finvac.org
 • SCANVAC
  Scandinavian Associations of HVAC Engineers
  Pohjoismainen LVI-alan yhteistyöelin, joka yhdistää alan ammattilaisia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.
 • REHVA
  Federation of European Heating and Airconditioning Associations
  Euroopan maissa toimivien LVI-alan henkilöjärjestöjen muodostama kattojärjestö. REHVAn jäsenjärjestöjä on 26 maassa ja niissä on yhteensä 110 000 henkilöjäsentä.
  www.rehva.eu
 • ASHRAE
  American Society of Heating, Refrigerating and Airconditioning Engineers
  Amerikkalaisjohtoinen LVI-järjestö, jolla on 50 000 jäsentä ja toimintaa ympäri maailman.
  www.ashraeasa.org
 • EKVÜ
  Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus
  SuLVI tekee yhteistyötä myös Viron LVI-insinöörien yhteisön kanssa.
  www.ekvy.ee
KANSAINVÄLISET TAPAHTUMAT JA UUTISET

SULJE

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry

Sitratori 5, 00420 HELSINKI

puh. (09) 566 0090
sulvi@sulvi.fi
etunimi.sukunimi@sulvi.fi
www.sulvi.fi

Jakotec Oy on jatkuvasti kehittyvä, edistyksellisiä talotekniikan tuotejärjestelmien kokonaisuuksia suunnitteleva ja valmistava kasvuyritys Äänekoskella.

Olemme tuottaneet veden, lämmön ja viilennyksen jakeluun, säätöön ja mittaamiseen suunnattuja pitkälle esivalmistettuja tuoteratkaisuja sekä menetelmiä jo yli 20 vuoden ajan. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavuutta, ekologisuutta sekä energia- ja kustannustehokkuutta.

Valittuihin ratkaisuihin tarjoamme seuraavat palvelut:

 • Budjettihinnoittelu
 • Suunnittelun tuki ja tukimateriaalit
 • Suunnittelupalvelu Jakotec-ratkaisujen osalta
 • Tarjoukset
 • Asennuskoulutus
 • Käytönopastus
 • Luovutusaineistot
Jakotec Oy
Teollisuuskatu 42
44150 Äänekoski
puh. +358 207 109 940
fax: +358 207 109 949
s-posti: jakotec(at)jakotec.fi
www.jakotec.fi