Suomen Röntgenhoitajaliitto ry

#optimoidusti #yksilöllisesti #oikeutetusti

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry on röntgenhoitajatutkinnon suorittaneita tai vastaavan radiografisen alan koulutuksen saaneita henkilöitä yhdistävä valtakunnallinen järjestö, joka edistää röntgenhoitajien ja sonograafereiden ammattitaitoa ja kehittää röntgenhoitajan ammattia.

Röntgenhoitajaliitto kehittää kliinistä radiografiaa, antaa ammatillista tukea sekä edistää kuvantamisen ammattilaisten asemaa asiantuntijoina.

Vuonna 2018 Suomen Röntgenhoitajaliitto ry viettää 60-vuotis juhlavuottaan. Liitto perustettiin 16.4.1958. Liitossa on jäsenenä noin 3 600 kuvantamisen ammattilaista.

Suomen Röntgenhoitajaliitto on Tehyn yhteistyöjäsen.
SISÄLLYSLUETTELO
03 Suomen Röntgenhoitajaliitto ry
04 Tehtävä ja tavoite
07 Edunvalvonta
09 Jäsenyys
10 Jäsenedut
13 Erityispätevyys
14 Opiskelu ja koulutus
17 Täydennyskoulutus ja kansainvälisyys
18 Briefly in English

ARVOT

Suomen Röntgenhoitajaliitto on aktiivinen ja vahva vaikuttaja ammatillisissa asioissa sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa keskusteluissa. Luottamuksellisuus, jäsenlähtöisyys, asiantuntijuus, tasa-arvoisuus ja avoimuus ovat keskeisiä arvojamme.

VISIOT

Röntgenhoitajat ovat ylpeitä ammatistaan. He ovat rohkeita toimintatapojen uudistajia tasa-arvoisemman, tehokkaamman ja turvallisemman palvelun saavuttamiseksi.

TEHTÄVÄ JA TAVOITE

Röntgenhoitajaliitto

 • toimii parhaan kykynsä mukaan jäsentensä eduksi ja heidän asemansa parantamiseksi ja edistämiseksi lääketieteellisen kuvantamisen ja hoidon keskiössä
 • toimii korkealaatuisen kuvantamis– ja hoitotoiminnan puolesta- puhujana potilaiden tasalaatuisen hoidon turvaamiseksi
 • toimii arvojensa mukaisesti olemalla avoin, luottamuksellinen, tasa-arvoinen ja asiantuntijuutta korostavana niin jäsenilleen, työntekijöilleen kuin yhteistyökumppaneillekin
 • kunnioittaa jäseniään ja kuuntelee heidän mielipiteitään
 • toimii ammatillisesti ja kunnioittaa hyvää johtamistapaa – toimien niiden mukaisesti

Tavoitteenamme on tehdä röntgenhoitajien ammatin yhteiskunnallista asemaa näkyvämmäksi ja tukea röntgenhoitajien ja sonograafereiden urakehitystä.

EDUNVALVONTA

Toteutamme ammatillista edunvalvontaa kehittämällä röntgenhoitajan ammattia ja sen koulutusta sekä yhteiskunnallisesti vaikuttamalla. Teemme esityksiä, aloitteita ja kannanottoja ja annamme lausuntoja.

Teemme kannanottoja ammattiin liittyvän lainsäädännön valmistelussa, toimimme asiantuntijana laki- ja asetusvalmisteluissa, kehitämme alan koulutusta yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa, edistämme alan laatua sekä kehitämme ammattia ja lisäämme ammattitaitoa ja –tietoa.

Liitto toimii yhdistävänä tekijänä työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen välillä. Liiton yhteisöjäsenet toimivat alueellisina vaikuttajina.

Tule mukaan vaikuttamaan!

JÄSENYYS

Suomen Röntgenhoitajaliittoon voi kuulua henkilöjäsenenä tai paikallisella tasolla toimivien yhteisöjäsenten kautta. Liitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia oman ammatin kehittämiseen, verkostoitumiseen, kollegoiden tapaamiseen ja tiedonvaihtoon. Jäsenenä tuet liiton tekemää työtä ammattisi hyväksi ja kehität omaa ammatillista osaamistasi. Liity helposti jäseneksi sivuillamme www.sorf.fi.

OPISKELIJAJÄSENYYS

Opiskelijajäseneksi voi liittyä sellaiset opiskelijat, jotka ovat kirjoilla vakituisina opiskelijoina ja suorittavat röntgenhoitajan perustutkintoa.

Liitto järjestää toimintaa opiskelijoille vuosittain erilaisten tapaamisten myötä ja pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön yhdessä opiskelijavastaavien kanssa.

Opiskelijan jäsenmaksu on vain 15€ vuodessa. Ensimmäisen jäsenmaksun maksettuaan opiskelijat saavat jäsenmerkkinsä ja liittymislahjan. Liittoon kannattaa liittyä heti opintojen alussa!

YHTEISÖJÄSENET

Suomen Röntgenhoitajaliitolla on vuonna 2018 11 paikallisella tasolla toimivaa yhteisöjäsentä:

 • Etelä-Karjalan Röntgenhoitajat ry
 • Etelä-Pohjanmaan Röntgenhoitajat ry
 • Kainuun Röntgenhoitajat ry
 • Lounais-Suomen Röntgenhoitajat ry
 • Pirkanmaan Röntgenhoitajat ry
 • Pohjois-Karjalan Röntgenhoitajat ry
 • Pohjois-Pohjanmaan Radiografiyhdistys ry
 • Päijät-Hämeen Röntgenhoitajat ry
 • Satakunnan Röntgenhoitajat ry
 • Savon Röntgenhoitajat ry
 • Uudenmaan Röntgenhoitajat ry

JÄSENEDUT

Jäseniemme ammatin kehittämisen ja verkostoitumisen mahdollistamisen lisäksi Suomen Röntgenhoitajaliitto tarjoaa monipuolisesti jäsenetuja. Ohessa kootusti jäsenetuja, joihin vain jäsenet ovat oikeutettuja.

Lue lisää jäseneduista osoitteessa www.sorf.fi. Löydät myös lisää vaihtuvia rahanarvoisia etuja jäsenintrasta.

Lue lisää jäseneduista tästä!Klikkaa tästä ja tutustu jäsenintraan

JÄSENMAKSU v. 2018 50€ / v (4,16€/kk)
 • Ammatillinen edunvalvonta
 • Henkilökohtainen neuvonta
 • Ilmaiset jäsenkoulutukset
 • Jäsenhintaiset täydennyskoulutukset
 • Radiografia-lehti
 • Kliininen Radiografiatiede-lehti
 • Röntgenhoitajaliiton jäsenmerkki
 • Röntgenhoitajan ammattimerkki jäsenhintaan
 • X-FILE – sähköinen portfolio ja rekrytointikanava
 • Apurahat ja stipendit
 • Erityispätevyysnimike
 • Maksuton ammatillinen ja säteilysuojelullinen täydennyskoulutus
 • Vakuutusedut

ERITYISPÄTEVYYS

Erityispätevyysjärjestelmä on Tehyn ja sen yhteistyöjäsenjärjestöjen ylläpitämä järjestelmä, joka tukee ammatillista kehittymistä ja urakehitystä ottamalla huomioon työssä hankitun kokemuksen ja osaamisen.

Erityispätevyysnimikkeen hakemisessa arvioidaan koulutusta, työkokemusta sekä muuta erityispätevyyteen liittyvää toimintaa kuten julkaisuja, opettamista, ohjausta tai kehittämistoimintaa.

ERITYISPÄTEVYYDEN TAVOITTEET

 • Erityisosaamisen sekä työn monipuolisuuden ja vaihtelevuuden esille nostaminen.
 • Jäsenen osaamisen syventäminen ja laajentaminen.
 • Tarjoaa vaihtoehtoisia väyliä saavuttaa erityispätevyys koulutuksen, työkokemuksen ja muun toiminnan alueella.
 • Ohjaa ammattikunnan jäseniä hankkimaan työelämässä ja palvelujärjestelmissä tarvittavaa osaamista.
 • Edistää ammattien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

OPISKELU JA KOULUTUS

KLIINISEN RAFDIOGRAFIAN JA SÄTEILYNKÄYTÖN ASIANTUNTIJAT

Röntgenhoitajat tuottavat potilaan terveyttä edistävää tietoa lääketieteellisen kuvantamisen menetelmien avulla. Erilaisten kuvantamisessa, isotoopeissa ja sädehoidossa suoritettavien hoitotoimenpiteiden avulla parannetaan myös sairauksia ja ehkäistään niiden etenemistä. Tutkimusprotokollilla ja röntgentutkimuksissa pyritään saamaan paras tulos yksilöllisesti optimoidulla säteilyannoksella.

KEHITTYMINEN AMMATISSA

Ammatillinen kehittyminen jatkuu koko ammattiuran ajan. Röntgenhoitajan on pysyttävä ajan tasalla hoitokäytäntöjen, laitteiden ja tutkimusten kehityksessä. Ammattitaito ja osaaminen vahvistuvat työuran aikana, kun asiantuntijuus kehittyy mm. työkokemuksen ja erikoistumis- ja jatko-opintojen avulla. Suomen Röntgenhoitajaliitto tukee jäsentensä ammatillista kehitystä järjestämällä vuosittain runsaasti täydennyskoulutusta tukemaan tätä tavoitetta tuottamalla luntevia urakehitysmalleja.

TÄYDENNYSKOULUTUS JA KANSAINVÄLISYYS

Suomen Röntgenhoitajaliitto järjestää täydennyskoulutuskursseja ja seminaareja läpi vuoden. Kurssitarjonnasta löytyy täydennyskoulutusta mm. natiivikuvantamiseen, magneetti- ja tietokonetomografiakuvantamiseen, mammografiaan, laatuun sekä esimiehille suunnattua koulutusta. Löydät lisätietoa täydennykoulutuksista osoitteesta www.sorf.fi.

Suomen Röntgenhoitajaliitto ry on aktiivisesti mukana kansainvälisessä toiminnassa, mm. seuraavissa järjestöissä:

 • NSR - Nordic Society of Radiographers
 • EFRS - European Federation of Radiographer Societies
 • ISRRT - International Society of Radiographers and Radiological Technologists
 • ESTRO - European Society for Radiotherapy and Oncology

Lue lisää täydennyskoulutuksistasorf.fi

BRIEFLY IN ENGLISH

SOCIETY OF RADIOGRAPHERS IN FINLAND (SORF)

SORF is founded in 1958 and it has today over 3 000 members. The Society is a professional organization looking after the interests of all radiographers (includes also radiation therapists and sonographers). The society promotes clinical radiography in the Finnish society and ensures that radiographers have the readiness to provide high quality radiography services in the Finnish health care system both in private and national health sector.

SORFs´ office is located in Helsinki. The society employs two full time employees and the societys field of activities covers the whole country.

SORF has 11 local societies, which cover the whole of Finland. Individuals become members of the Society by joining one of the local societies or direct member to the society. Applications for membership may be filled by licensed radiographers or radiography students.

In order to monitor its members´ interests, the Society of Radiographers in Finland actively follows developments in the field of radiation protection, Finnish society, health care sector, provides statements, takes stands, presents proposals and introduces initiatives.

SORF is one of the nine co-operation members of the Union of Health and Social Care Professionals (Tehy). The membership in SORF does not require belonging to any trade organization.

The Council (elected) convened once a year, is the Societys´ highest decision making body. The Chairperson of the Society and the Chairperson of the Council are elected at the Council meeting normally held in November; their term of office is three years.

The board has six full members and three vice member.

RADIOGRAPHERS IN FINLAND

Finland is a Nordic welfare state, where social security and health care have been under development under centuries. There is a comprehensive network of municipal services and other forms of public health care, which is supplemented by private service providers.

Radiographers are registered and licensed and their title “röntgenhoitaja” is protected.

Radiographers in Finland are employed in municipal health centers, in hospitals, in private clinics and various institutions, and also in occupational health services.

Authorization of the profession
Health care professionals are prescribed in Act (559/1994) and Degree (564/1994) on Health Care Professionals. The profession of radiographer is included in the category of licensed Health Care professionals.

According to the act, only a licensed professionals who has qualified as radiographers are entitled to use professional title and practice the profession

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY

Asemamiehenkatu 4, 00520 HELSINKI
Liiton toimisto avoinna maanantaista torstaihin 9.00 - 15.00

toimisto@sorf.fi
www.sorf.fi

Facebook

Twitter

Instagram

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.