Terveydenhoitajaliitto – edunvalvontaa asiantuntemuksella

Terveydenhoitajaliitto on ainoa ammattijärjestö, joka on keskittynyt yksinomaan terveydenhoitajien ja audionomien edunvalvontaan.

Terveydenhoitajaliitto on sinun liittosi, mikäli terveydenhoitajakoulutettuna työskentelet terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai esimiehen tehtävässä, järjestössä tai yksityisyrittäjänä. Myös audionomikoulutuksen saaneet ovat tervetulleita liittoon.

Keskeiset tehtävämme

 • valvoa vahvasti etujasi, neuvoa ja auttaa palkka- ja muissa työsuhdeasioissa
 • edistää jäsenistön työssä jaksamista ja työhyvinvointia
 • vaikuttaa terveydenhoitajien työn, ammatin ja koulutuksen kehittämiseen
 • vaikuttaa lausunnoilla, kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan.

Asiantuntemusta arvostetaan

Terveydenhoitajaliiton terveydenhoitaja- ja audionomityön asiantuntemusta arvostetaan.

Terveydenhoitajaliitto on kysytty yhteistyökumppani ja mukana lukuisissa valtakunnallisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeissa eri järjestöjen kanssa.

Terveydenhoitajaliitto osallisuu terveydenhoitaja- ja audionomityön asiantuntijana myös moniin valtakunnallisiin työryhmiin ja verkostoihin.

Aktiivista yhdistystoimintaa ympäri Suomen

Terveydenhoitajaliitolla on 15 terveydenhoitajayhdistystä ympäri Suomen, ja lisäksi valtakunnallinen Audionomiyhdistys. Yhdistykset järjestävät kokouksia, koulutuksia ja tapahtumia sekä virkistystoimintaa, joihin kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita.

Kaikki jäsenet kuuluvat automaattisesti oman alueensa terveydenhoitajayhdistykseen. Jäsenillä on hyvät vaikuttamismahdollisuudet yhdistyksissä ja yhdistyksien kautta myös liitossa.

80 vuotta terveydenhoitotyön edistämistä

Vuonna 1938 perustettu Terveydenhoitajaliitto on perinteikäs ammattiliitto. Liittoon kuuluu noin 7500 jäsentä. Terveydenhoitajaliitto kuuluu korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavaan ja sen keskeisin neuvottelujärjestö on JUKO.

Terveydenhoitajaliitto viettää 80-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.

Jaoksista tietoa ja vertaistukea

Facebookissa toimivissa jaoksissa sinulla on hyvä mahdollisuus saada vertaistukea kollegoilta, jakaa tietoa ja vaihtaa kokemuksia.

Lisäksi se antaa sinulle suoran ja nopean vaikuttamiskanavan liiton toimintaan ja mahdollisuuden kuulla ajankohtaisista liiton asioista.

Jaokset toimivat suljettuina Facebook-ryhminä, joihin voi liittyä vain liiton jäsenet.

Löydä oma jaoksesi painikkeen takaa

Edunvalvonnassa tarvitaan terveydenhoitajan ja audionomin työn vahvaa tuntemusta sekä ammatin vaatimusten ja erityispiirteiden ymmärtämistä. Se on Terveydenhoitajaliiton erityinen vahvuus ja voima.

Terveydenhoitajaliiton toimisto sijaitsee Aikatalossa osoitteessa Mikonkatu 8 A, 10 krs.

Edunvalvontaa kaikilla sopimusaloilla

Valvomme etujasi työsuhde-, palkkaus- ja työehtosopimusasioissa sekä koulutuksellisissa ja ammatillisissa asioissa. Terveydenhoitajaliiton toimiston asiantuntijat auttavat ja tukevat sinua kaikissa työelämään sekä terveydenhoitajan ja audionomin ammattiin ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Jäsenenä sinulla on mahdollisuus saada oikeusapua liiton kautta.

Luottamusmies sinua varten – otathan tarvittaessa yhteyttä

Työpaikalla sinua auttaa luottamusmies. Hän voi tarvittaessa selvittää asioita ja neuvotella työnantajan kanssa ongelmatilanteissa. Luottamusmiehinä toimii myös terveydenhoitajia.

Ammatillista edunvalvontaa asiantuntemuksella

Terveydenhoitajaliitto toimii aktiivisesti sen eteen, että jäsenistöllä on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset laadukkaaseen ja asiakas/potilasturvalliseen työhön. Tässä keskeistä on mm. riittävät henkilöresurssit, täydennyskoulutusmahdollisuudet ja hyvä johtaminen. Tällä vaikutetaan myös työssä jaksamiseen.

Aktiivista koulutuksen kehittämistä

Terveydenhoitajaliitto kehittää aktiivisesti terveydenhoitaja- ja audionomikoulutusta yhteistyössä ministeriöiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Terveydenhoitajakoulutuksen kehittämistyötä tehdään systemaattisesti myös liiton terveydenhoitajakoulutuksen opettajaverkoston kanssa. Liiton visiona on kehittää terveydenhoitajakoulutus kansainväliseksi vientituotteeksi.

Yhteiskunnallista vaikuttamista

Liiton keskeisiä tavoitteita on vahvistaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asemaa ja toimintaedellytyksiä. Tässä keskeistä on vaikuttaa aktiivisesti ja laaja-alaisesti niin valtakunnan tasolla kuin paikallisella tasolla eri toimijatahoihin ja mm. poliittisiin päättäjiin.

Jäsenyys kannattaa! Huolehdimme eduistasi ja olemme tukenasi koko työurasi ajan. Jäsenenä olet oikeutettu käyttämään monipuolisia jäsenpalveluita.

Hyödynnä monipuoliset jäsenetusi

 • Työttömyyskassa – liitto maksaa työttömyyskassajäsenmaksusi
 • Terveydenhoitajamerkki/Audionomimerkki
 • Jäsenlehti: Terveydenhoitaja – Hälsovårdaren
 • Terveydenhoitajapäivät
 • Vakuutukset
 • Lakimiespuhelinneuvonta
 • Stipendit
 • Terveydenhoitajaliiton terveydenhoitajan erityispätevyys
 • Jäsenkalenteri
 • Yksiö tilapäiseen majoitukseen
 • Member+-jäsenetupalvelu

Jokainen uusi Terveydenhoitajaliiton varsinainen jäsen saa liittymislahjaksi 50 euron arvoisen Superlahjakortin!

Täytä jäsenhakemus!

Tarkista jäsenetusi tästä

Member+

Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän uravalinnan.

Jäsenenä saat etuuksia, joita voit hyödyntää opinnoissasi, ja säästät selvää rahaa. Kannattaa siis liittyä Terveydenhoitajaliittoon heti aloitettuasi opinnot. Opiskelijajäsenyys on täysin ilmainen!

Käytössäsi on lähes kaikki Terveydenhoitajaliiton monipuoliset jäsenedut, kuten tapaturmavakuutus ja Member+-jäsenetupalvelusta saatavat edut. Voit hyödyntää Terveydenhoitaja-lehteä jo opintojesi aikana ja liittyä Facebookissa Opiskelija- ja koulutusjaokseen vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelija- ja koulutusjaos

Terveydenhoitajaliitto valvoo alan opiskelijoiden ammatillisia ja koulutuksellisia etuja ja huolehtii työsuhde-edunvalvonnasta.

Osallistu toimintaan!

Terveydenhoitajaliiton opiskelijajäsenenä voit olla aktiivisesti mukana oman terveydenhoitajayhdistyksesi toiminnassa. Yhdistykset kokoontuvat säännöllisesti ja järjestävät mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä.

Vaikuta opiskelijatoimikunnassa

Terveydenhoitajaliitossa toimii opiskelijatoimikunta, joka ajaa etuja ja tekee tunnetuksi liiton toimintaa oppilaitoksissa ja opiskelijatilaisuuksissa. Opiskelijatoimikunnalla on edustus liiton hallituksessa ja Akavan opiskelijoissa. Osallistu toimintaan oman terveydenhoitajayhdistyksesi kautta.

Opiskelijayhdyshenkilö ja opiskelijavastaava ovat sinua varten

Opiskelijavastaavat ovat terveydenhoitajia, jotka toimivat oman terveydenhoitajayhdistyksensä alueella yhteyshenkilöinä ammattikorkeakoulujen suuntaan ja tiedottavat yhdistyksen sekä liiton asioista oppilaitoksille ja opettajille.

Opiskelijayhdyshenkilö on terveydenhoitajaopiskelija, joka toimii linkkinä opiskelijoihin, opiskelijavastaavaan ja opettajiin päin. Hän viestii opiskelijoille ajankohtaisista tapahtumista ja tilaisuuksista, liiton toiminnasta ja sen eduista sekä oman yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.

Täytä opiskelijan jäsenhakemus!

Lue lisää jäsenyydestä ja eduista

Palkkaamalla terveydenhoitajan työnantaja saa laaja-alaisen terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijan monenlaisiin terveydenhoitajan tehtäviin. Samalla työnantaja saa sairaanhoitajan monenlaisiin hoitotyön tehtäviin.

Terveydenhoitajat ovat terveydenhoitotyön, kansanterveystyön ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijoita.

Terveydenhoitajan työssä korostuu perhe- ja yhteisökeskeinen työote ja rohkeus itsenäiseen päätöksentekoon.

Terveydenhoitaja on hyvä valinta työnantajalle

Terveydenhoitajatyössä tärkeää on terveyden tasa-arvon lisääminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen. Terveydenhoitajat tekevät työtä lähellä ihmisten arkea: neuvoloissa, kouluissa, kodeissa, työpaikoilla ja terveysasemien vastaanotoilla.

Keskeistä terveydenhoitajan työssä on asiakkaan aktivointi ja osallistaminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Terveydenhoitajat toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työtä tehdään kiinteässä, moniammatillisessa yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa.

Terveydenhoitaja on myös sairaanhoitaja

Koulutuksen kautta terveydenhoitajalla on sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan tutkinnot ja laillistukset molempiin ammatteihin.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin neljä vuotta. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset ja mahdollistaa siten myös kansainvälisen liikkuvuuden.

Audionomi – kuulon asiantuntija

Audionomi on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on suorittanut 60 opintopisteen audionomiopinnot.

Audionomit työskentelevät kuulo- ja tasapainotutkimusten ja kuulon kuntoutuksen asiantuntijoina niin perus- kuin erikoissairaanhoidossakin. Monet audionomit toimivat myös järjestöissä, yksityisenä yrittäjänä tai yrityksen palveluksessa.

Terveydenhoitajaliitto on hyvä valinta terveydenhoitajille ja audionomeille – jäsenemme on hyvä valinta työnantajalle.

Terveydenhoitajaliiton toimisto on auki arkisin klo 8.30–16.
Mikonkatu 8 A (10. krs), 00100 Helsinki

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.