Uudistuva Tesoma

Tervetuloa Tesomalle

Tesoma on laaja, monesta kaupunginosasta muodostuva asuinalue Länsi-Tampereella, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Tesoman ytimessä on 1960–1970-luvulla rakennettu metsäinen lähiö.

Tesomaa rakennettiin aina 1990-luvulle asti. Se sai pari ostoskeskusta ja oman kirkon. Kirjasto, uimahalli, jäähalli ja koulut täydensivät alueen palveluita. Uusia asuintaloja rakennettiin. Vähitellen alueen kehittyminen hidastui ja Tesoma alkoi menettää houkuttelevuuttaan.

Hiipunut alue sai uutta vauhtia 2000-luvun alkupuolella, jolloin uuden liikekeskuksen suunnittelu käynnistyi. Yle TV2:n tiloihin alettiin kehittää luovan alan keskukseksi Mediapolista, ja Tampereen kaupunki valitsi Tesoman erilaisten palvelujen ja kaupunkisuunnittelun kehittämis- ja kokeilualueeksi.

Tesomalle on suunniteltu ja kaavoitettu runsaasti uutta asumista ja julkisia tiloja. Alue ei ole muuttumassa pelkästään ulkoisesti, vaan muutoksessa on koko kaupunkisuunnittelun ajattelu- ja toimintatapa. Asukkaat, palvelujen käyttäjät, yhdistykset ja yritykset otetaan avoimesti mukaan yhdessä kehittämään alueen uudistamista ja uusissa tiloissa toteutettavia palveluita ja toimintaa. Onnistuneet uutuudet otetaan käyttöön muuallakin Tampereella.

Tässä esitteessä kerrotaan, millaisessa muutoksen pyörteessä Tesoma on ja millaiseksi se on lähivuosina uudistumassa.

Katso alta video uudistuvasta Tesomasta

Tesoma on laaja, monesta kaupunginosasta muodostuva alue Tampereella.

Siihen kuuluvat Ristimäki, Tesomajärvi, Tohloppi, Epilänharju, Rahola, Ikuri, Lamminpää, Haukiluoma, Myllypuro ja Kalkku.

Tutustu tarkemmin Tesoman sijaintiin

  • Tampereen ensimmäinen lähiö
  • alueella asuu 20 000 asukasta
  • alueelle on suunniteltu uusia koteja noin 4 500 asukkaalle
  • yhtenäiskoulussa 1 000 oppilasta
  • puolet asukkaista alle 14-vuotiaita
  • neljännes asukkaista eläkeläisiä

Asumisen arkea luonnon helmassa

Tesoma on luonnonläheinen alue, jossa on monipuoliset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, hyvät kulkuyhteydet ja uudistuvat palvelut. Alueelle on tulossa lähivuosina useita uusia omaleimaisia asuinalueita uusille tesomalaisille.

Uudet kodit nousevat metsien siimekseen mutta kuitenkin vain muutaman minuutin matkan päähän Tesoman uudistuvista palveluista. Rakennuskohteissa on vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasumismahdollisuuksia.

Uusi rakennuskanta tulee olemaan monimuotoista ja vaihtelevaa. Kerrostalojen rinnalle tulee matalampia taloja, ja piha-alueilla on istutuksia, lammikoita ja viihtyisiä oleskelutiloja. Tesomalle ominainen väljyys ja luonnonläheisyys säilyy uutta rakennettaessa.

Monissa uusissa taloissa on tavanomaisen asumisen tason ylittäviä asumisratkaisuja: Huikeita järvi- ja metsänäköaloja, elämäntilanteen mukaan joustavia asuntoja, viihtyisiä ja turvallisia koteja ikääntyvälle tai muistisairaalle. Aktiivisia asumisyhteisöjä, missä käytössä on oman kodin lisäksi yhteiskäyttötiloja. Taidetta ja yhteisöllistä toimintaa. Rauhallinen tukikohta liikunnalliselle perheelle ja jopa kokonainen kerrostalo Tapparan jääkiekkojoukkueen ystäville.

Uusia yksittäisiä asuinrakennuksia tai laajempia asuinalueita on suunnitteilla eri puolille Tesomaa: Ristimäkeen (elinkaarikortteli ja rautatiekortteli), Tesomajärvelle (Tesoman päiväkodin alue), Käräjätörmään, Tuomarinkadulle, Taimiston alueelle, Haukiluomaan, Tohloppiin (Abloyn alue) sekä Lamminpäähän.

Katso Kohmankaarta

Tesomalla luonto on aina lähellä. Voi lähteä rollaattorilla mustikkaan tai kotiovelta kylpytakki päällä uimaan.

Tesomalla on korkeiden tornitalojen ja matalien lamellitalojen lisäksi runsaasti persoonallisia pientaloja sekä 1970–1980-luvulla rakennettuja rivi- ja kerrostaloja.
Myös alueen vanhempaa talokantaa uudistetaan. Kohmankaaren talojen sisäpihat ovat suojaisa keidas, missä viihtyvät niin lapset kuin ikäihmisetkin.

Yhteisökylä yhdistää sukupolvet

Käräjätörmään on suunnitteilla yhteisöllisyyden ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen mahdollistava asuinalue. Koteja on tulossa monenlaisiin tarpeisiin: erilaisille perheille, opiskelijoille, yksin asuville ja kimppakämpissä asuville mutta myös muistisairaille.

Asuntojen lisäksi alueella on erilaisia palveluita ja kaikille avoimia yhteisiä tiloja. Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon muistisairaat. Käräjätörmän yhteisökylässä jokaisen on viihtyisää ja turvallista asua.

Onnellista asumista elinkaarikorttelissa

Tesoman tulevan hyvinvointikeskuksen naapuriin rakennetaan elinkaarikortteli, johon tulee koteja nuorille aikuisille, perheille ja ikääntyville. Kortteliin tulee myös oma talo tehostettua palveluasumista tarvitseville.

Elinkaarikorttelissa voi halutessaan asua vaikka koko ikänsä. Sen asunnot ovat joustavia, esteettömiä ja eri elämänvaiheiden tarpeisiin muuntuvia.

Tesomalaiset ovat olleet mukana unelmoimassa onnellista elinkaarikorttelia, missä eri sukupolvet toimivat yhdessä ja naapuria autetaan. Asukkaiden vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen onnistuu uudenlaisten tilaratkaisujen ansiosta. Pihalla oleskellaan, leikitään ja viljellään yhdessä kasveja. Yhteistilojen lisäksi käytössä on myös yhteisauto.

Kaikkien tesomalaisten koulu

Tesoman keskustaan rakennetaan uutta koulurakennusta Tesoman yhtenäiskoululle. Vaiheittain edennyt rakentaminen päättyy kevättalvella 2018, jolloin viimeisetkin oppilaat siirtyvät uusiin tiloihin.

Upouusi koulurakennus tarjoaa nykyaikaisen ja moneen muuntuvan oppimisympäristön noin tuhannelle ala- ja yläkouluikäiselle nuorelle. Tesoman yhtenäiskoulu on valmistuttuaan Tampereen suurin koulu. Oppilaiden suuresta määrästä ja laajasta ikäjakautumasta huolimatta koulu on turvallisen tuntuinen myös pienimmille koululaisille. Ala- ja yläkoulun oppilailla on omat toisistaan erilliset sisäänkäyntinsä ja pihansa.

Tesoman yhtenäiskoulu on liikuntapainotteinen. Yläkoulussa on myös matemaattis-luonnontieteellinen ja ilmaisutaidon painotusluokka. Sisäliikuntatunnit pidetään koulun naapurissa olevassa uudessa palloiluhallissa ja ulkoliikunnassa hyödynnetään Tesoman erinomaisia lähiliikuntapaikkoja. Myös lähellä olevia uimahallia ja jäähallia käytetään ahkerasti. Koulu tekee yhteistyötä lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsevan Mediapoliksen media-alan ammattilaisten kanssa.

Yhtenäiskoulun kanssa samassa rakennuksessa on myös Tesoman päiväkoti, joka toimii omissa tiloissaan ja rauhassaan. Päiväkodilla on oma erillinen sisäänkäynti ja pienten lasten tarpeisiin suunniteltu suojaisa piha. Päiväkodissa toimii myös montessoriryhmä.

Vilkas koulu ei hiljene iltaisinkaan. Koulupäivän päätyttyä talo on tesomalaisten käytössä. Yhdistykset ja muut ryhmät voivat käyttää tiloja kokoontumisiinsa.

Liikunnallisesti lahjakkaat voivat opiskella Tesoman yhtenäiskoulun liikuntapainotteisella luokalla kolmannelta luokalta yhdeksännelle asti.

Hyvinvointia kaikille!

Uudistuvan Tesoman ytimeen on rakenteilla liike- ja palvelukeskus, jonka avariin tiloihin tulee alueen julkisten palvelujen keskittymä, Tesoman hyvinvointikeskus. Talo avaa ovensa keväällä 2018.

Hyvinvointikeskuksen palvelut ovat kolmessa kerroksessa. Katutasossa ovat kirjasto, yhteisökahvila ja nuorisotilat sekä runsaasti monitoimitiloja. Toisessa kerroksessa ovat äitiys- ja lastenneuvola sekä hammashoitola. Kolmannessa kerroksessa on terveysasema vastaanottotiloineen. Talo on myös alueen perhetyön, kotipalvelun ja kotihoidon työntekijöiden tukikohta.

Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelut ovat Tampereen kaupungin julkisia palveluja. Ne tuotetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusverkostona, allianssina. Tällainen hyvinvointiallianssi on uutuus, jollaista ei ole missään muualla.

Asiakkaille toiminta näkyy laadukkaana, moniammatillisena ja asiakaslähtöisenä palveluna. Koko hyvinvointikeskus lääkäreistä kirjastonhoitajiin ja palveluneuvojista nuoriso-ohjaajiin on sitoutunut samaan tavoitteeseen: tesomalaisten hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Hyvinvointikeskuksen alimmassa kerroksessa järjestetään runsaasti monenlaista arjen hyvinvointia tukevaa toimintaa, kuten neuvontaa, palveluohjausta ja vertaistukitoimintaa. Sieltä saa apua esimerkiksi painonhallintaan tai uuden liikuntaharrastuksen aloittamiseen sekä ohjausta kulttuurin, uusien harrastusten tai muun yhteisöllisen toiminnan piiriin. Hyvinvoinnin tueksi on tarjolla myös erilaisia sähköisiä palveluja.

Hyvinvointineuvontaa tarjoavat hyvinvointikeskuksen henkilöstön lisäksi muista Tampereen kaupungin yksiköistä tulevat asiantuntijat, yhdistykset, seurat, järjestöt sekä tesomalaiset itse.

Tesoman hyvinvointikeskuksen palveluja kehitetään jatkuvasti paremmiksi yhdessä tesomalaisten ja muiden palvelunkäyttäjien kanssa.

Katso Tesoman keskustaa

Tesoman hyvinvointiallianssi

Tesomalla ollaan luomassa uudenlaista toimintamallia, missä kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan muihin hyvinvointipalveluihin. Palvelut tuotetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuusverkostona, allianssina.

Tesoman hyvinvointiallianssin päävastuullisina toimijoina ovat Tampereen kaupunki ja Mehiläinen-ryhmittymä. Allianssi muodostaa yhteisen organisaation, joka sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja yhteistoimintaan ja joka jakaa toiminnan riskit ja hyödyt.

Tutustu tarkemmin Tesoman hyvinvointiallianssiin

Nuoret viihtyvät siellä, missä on ihmisvilinää. Heille on hyvinvointikeskuksessa omat tilat, tapahtumia ja toimintaa sekä tukea aikuisuuteen kasvamisessa.

Tesoman sydämessä on tilaa jokaiselle.

Olkkari on Tesoman sydän

Hyvinvointikeskuksen katutasossa on tesomalaisten yhteinen olohuone, jonne voi tulla huolettomana viihtymään tai etsimään tukea mieltä painaviin asioihin. Se on jokaiselle tesomalaiselle avoin Tesoman sydän, jossa on tapahtumia ja vilskettä aamusta iltaan.

Olkkarin yhteisökahvilassa ja lehtilukusalissa voi lukea päivän lehdet, tavata ystäviä tai vain katsella ihmisiä. Samalla voi juoda kahvit tai nauttia edullisen keittolounaan.

Olkkarin infotiskiltä saa tietoa talon palveluista ja tapahtumista. Monitoimisaleissa järjestetään eri toimijoiden toteuttamia tietoiskuja, luentoja ja teemaryhmiä. Terveyskioskista saa apua pieniin vaivoihin ja opastusta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Olkkarissa pääsee myös tapaamaan asiantuntijoita, jos tarvitsee apua esimerkiksi työnhakuun tai liikuntaharrastuksen aloittamiseen.

Olkkarissa kulttuuri on lähellä. Siellä pääsee nauttimaan elävästä musiikista, sadunkerronnasta, sirkustoiminnasta ja monenlaisesta muusta kulttuurista niin katsojana kuin osallistujanakin. Kirjaston puolella voi käydä lainaamassa lukemista vaikka kotimatkalla tai kauppareissun yhteydessä.

Olkkarin monitoimitilat ovat paitsi hyvinvointikeskuksen toimijoiden myös tesomalaisten käytössä. Keskeinen paikka sopii mainiosti harrastusryhmien tai yhdistysten kokoontumispaikaksi, luentojen ja teemailtojen järjestämiseen sekä ammattitaiteilijoiden tai harrastajien konserteille, teatteriesityksille ja näyttelyille.

Olkkarin toiminta on alkanut pienimuotoisesti jo keväällä 2017 Ristimäenkatu 35:ssä. Olkkariin voi tulla viettämään aikaa ja ottamaan osaa toimintaan ja tapahtumiin.

Asiointi-, palveluneuvonta- ja terveystietotilaisuuksien, kulttuuritapahtumien ja liikuntaryhmien lisäksi Olkkarissa voi päästä mukaan asukkaiden omatoimisesti kokoontuvien ryhmien toimintaan.

Olkkarin toiminta siirtyy hyvinvointikeskukseen keväällä 2018.

Koklaamossa kehitettiin Tampereen Aluetaksin Reenitaksi-idea. Kokeilu osoitti, että vanhemmilla on kiinnostusta lähettää lapsensa treeneihin kimppataksilla helpottaakseen alkuiltapäivän kiirettä.

Koklaamosta ratkaisuja arjen haasteisiin

Koklaamossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja asukkaiden arjen ja uudistuvan kaupunkiympäristön haasteisiin. Koklaamossa yritysten, yhdistysten ja eri alojen ammattilaisten ajatukset törmäävät yhteen ja tuloksena syntyy uusia ideoita. Ideoita kokeillaan heti tuoreeltaan asukkaiden kanssa, ja näin saadaan nopean kokeilun avulla arvokasta tietoa siitä, kannattaako ajatusta kehittää pidemmälle.

Koklaamossa kehitettyjä ideoita on kokeiltu eli ”koklattu” Tesomalla. Kaupunkilaiset ovat olleet mukana testaamassa liikunnallisten perheiden arjen haasteisiin sekä liikenneturvallisuuteen liittyviä ideoita.

Syksyllä 2017 Koklaamossa ideoidaan ja kokeillaan yhteisökahvilaa, mikä on Tesoman hyvinvointikeskukseen tuleva uudenlainen yhteisöllinen kohtaamispaikka.

Lue lisää Koklaamosta

Kaupalliset ja julkiset palvelut saman katon alla

Läntisen Tampereen palvelutarjonta kehittyy merkittävästi, kun Tesomalle rakenteilla oleva uusi liike- ja palvelukeskus avaa ovensa keväällä 2018. Keskon rakentamaan palvelukeskukseen tulee liiketiloja yhteensä noin 12 000 neliötä. Tilat jakautuvat kaupungin hyvinvointikeskuksen, uuden K-Supermarketin ja muiden kaupan- ja palvelualan yritysten kesken. Keskuksesta löytyvät mm. apteekin ja postin palvelut. Viihtyisät ja monipuoliset kahvila- ja ravintolapalvelut vahvistavat keskuksen roolia myös alueen uutena viihtymis- ja kohtaamispaikkana.

Keskus valmistuu kahdessa vaiheessa. Uuden liikerakennuksen valmistuttua aiempi K-Supermarketin kiinteistö korjataan, liitetään uudisrakennukseen ja vuokrataan liikekäyttöön. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu keväällä 2019.

Tesoman uusi liikekeskus on tulevaisuuden rakentamista, missä kaupalliset ja hyvinvoinnin palvelut yhdistyvät yhtenäiseksi, monipuolisesti arkea palvelevaksi kokonaisuudeksi. Keskeisellä paikalla olevat palvelut ovat helposti saavutettavissa niin kevyen liikenteen väyliä kuin julkista liikennettä hyödyntäen. Omalla autolla liikkuvat pääsevät pysäköimään autonsa pysäköintihalliin tai pihan parkkipaikoille.

Alueen kaupalliset palvelut vahvistuvat myös Pirkanmaan osuuskaupan toimesta. Tesoman keskustaan, rautatien välittömään läheisyyteen on tulossa osuuskaupan noin 3 000 neliön laajuinen päivittäistavarakauppa sekä pieniä liikkeitä. Liikerakennuksen yhteyteen rakennetaan myös asuintaloja. Korttelin toteutuksessa otetaan erityisesti huomioon ekologinen näkökulma rakentamisessa, asumisessa ja liikkumisessa. Tavoitteena on saada korttelin asemakaavatyö päätökseen vuoden 2017 aikana.

Mediabussissa taidetta, tietoa ja kokeiluja

Tesoman uudistumisesta kerrotaan mediabussissa, joka on yksi Tampereen kaupunkiliikenteen linjaa 8 (Tesoma–keskusta–Atala) kulkevista nysseistä. Mediabussissa matkustajat saavat normaalin bussikyydin lisäksi rautaisannoksen tietoa uudistuvasta Tesomasta ja Mediapoliksesta.

Bussissa voi myös nauttia opiskelijoiden animaatioista ja valokuvista sekä päästä matkustajana testaamaan tai näkemään bussissa kokeiltavana olevia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä uusia ratkaisuja.

Mediabussi erottuu tavallisista nysseistä sähäkällä ulkoasullaan.

Tesomalle on helppo tulla

Tesoma sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien tuntumassa vain 15–20 minuutin ajomatkan päässä kaupungin keskustasta. Tampereen joukkoliikenteen nysset kulkevat Tesomalle tiheästi useita reittejä pitkin. Arkisin käytössä on palvelubussi erityisesti niille, joiden on hankalaa kulkea tavallisella bussilla. Jalkaisin ja polkupyörällä kulkeville on hyvä ja kattava kevyen liikenteen verkosto.

Tulevaisuudessa Tesomalle voi päästä myös lähijunalla. Tesoman rautatiekorttelin asemakaavassa on varauduttu lisäraiteen ja lähijunaseisakkeen rakentamiseen.

Miltä kuulostaa yhteiskäyttöauto?

Tesoman elinkaarikortteli kokoaa yhteen eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset. Korttelissa korostetaan yhteisöllistä elämäntapaa ja asioiden jakamista, ja sen asukkaiden käyttöön on suunniteltu hankittavaksi 1–3 yhteiskäyttöautoa. Auton voi varata korttelin oman palveluportaalin kautta ja sen käytöstä koituvat kulut maksetaan joustavasti auton huollosta ja ylläpidosta vastaavalle yhteistyökumppanille.

Edullinen yhteiskäyttöauto sopii erityisen hyvin niille, jotka tarvitsevat autoa harvoin. Se voi myös korvata perheen kakkosauton.

Liikkumaan, ulkona ja sisällä!

Tesoma on unelmien täyttymys luontoa rakastaville ja liikunnallisille ihmisille. Metsissä risteilee laaja ulkoilureittien verkosto, minne on helppo päästä lastenvaunuilla ja rollaattoreilla. Kuntoradoilla, ulkoliikuntapaikoilla ja pallokentillä pääsee niin höntsäilemään kuin tavoitteellisesti treenaamaan. Asukkaiden erityisessä suosiossa ovat Tesomajärven ja Tohloppijärven ympäri kiertävät polut, joilta avartuu kauniit järvinäkymät.

Tesomajärven uimarannat ja rantapuisto on uusittu pari vuotta sitten asukkaiden tekemän suunnitelman pohjalta. Uudistuksen yhteydessä Ristimäen uimarannalle saatiin hyvät pukuhuonetilat, lapsille leikkipaikka, kuntoiluvälineitä ja rantalentopallokenttä. Veikonpuistoon on saatu uusi peli- ja leikkikenttä. Myös muita Tesoman alueen leikkikenttiä ja puistoja on uudistettu viime vuosien aikana.

Tohloppijärven ja Epilänharjun maastossa kulkee noin viisi kilometriä pitkä Tohlopin luontopolku. Järveä kiertävän reitin varrella on Rasonhaan perintömetsä sekä Tohlopin uusi, hyvin varustettu uimaranta.

Talvella Tesoman hiihtoladut, luistelukentät ja Tohlopin retkiluistelurata ja avantouintipaikka vetävät paikalle ulkoilijoita laajalti eri puolilta kaupunkia.

Myös Tesoman sisäliikuntatilat houkuttelevat paikalle väkeä laajemminkin kuin vain lähialueelta. Ikurin liikuntahalli on merkittävä telinevoimistelu- ja tanssiurheilukeskus, jonka lähes hehtaarin kokoiset tilat on saneerattu vanhaan teollisuusrakennukseen. Raholan liikuntakeskuksen sisäkentät kutsuvat paikalle palloilulajien harrastajia samoin kuin kuntoilijoita jumppaamaan. ja treenaamaan kuntosalissa.

Katso Tesomajärven rantamaisemia

Ulkoilemaan Tesoman vehreisiin metsiin

Tesomalla on laajoja metsiä, joissa voi ulkoilla, marjastaa ja sienestää. Tavallisen metsän lisäksi Tesomalla on luonnonsuojelualue sekä perintömetsä.

Myllypuron luonnonsuojelualue on yli 35 hehtaarin kokoinen. Myllypuro on puronvarsilehtoineen, rinteineen ja putouksineen Tampereen arvokkaimpia luonnonalueita. Se kuuluu sekä valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan että Natura-ohjelmaan.

Tohloppijärven rannalla on Rasonhaan perintömetsä, joka on yksi Tampereen merkittävistä luontokohteista. Kaupunki on sitoutunut säilyttämään metsän luonnontilassa jälkipolville.

Palloile palloiluhallille!

Tesomalle valmistui kesällä 2016 palloiluhalli, joka suunniteltiin yhdessä käyttäjien kanssa vastaamaan palloilulajien tarpeita. Koripallon, lentopallon, salibandyn, futsalin ja sulkapallon lisäksi halli sopii myös mm. voimistelu- ja kamppailulajeille. Hallissa on kolme rinnakkaista kenttää tulostauluineen, ilmava kuntosali sekä hyvät pukuhuonetilat.

Päivisin tilat ovat Tesoman yhtenäiskoulun oppilaiden käytössä ja iltaisin urheiluseurojen. Hallissa on heti sen valmistumisesta lähtien järjestetty kansallisia ja kansainvälisiä urheilukilpailuja. Sen katsomoon mahtuu yli 850 katsojaa.

Katso palloiluhalliin

Mediapolis – monien tarinoiden koti

Parin minuutin ajomatkan päässä Tesoman keskustasta on Mediapolis. Se on vilkas, kansainvälinen tarinankerronnan ja digitaalisen teollisuuden keskus, jossa käy päivittäin töissä, opiskelemassa tai asioimassa yli tuhat henkeä.

Mediapoliksen tunnetuin toimija on Yle Tampere, jonka lastenohjelma Pikku Kakkonen on jo neljänkymmenen vuoden ajan ilahduttanut lapsia ja lapsiperheitä. Moni tesomalainen on tehnyt päiväkoti-ikäisenä ensiesiintymisensä televisiossa osana Pikku Kakkosen studioyleisöä tai esiintyjäryhmiä.

Mediapoliksessa suunniteltuja, kuvattuja ja tuotettuja tv-ohjelmia ovat mm. Uusi päivä ja Nenäpäivä. Lähiöelämästä kertova realitysarja Reunalla ja yhdessä tesomalaisten kanssa toteutettu draama Pieniä ihmeitä on kuvattu Tesomalla. Mediapoliksesta lähetetään myös Ylen alueuutiset.

Mediapoliksessa on Yle Tampereen lisäksi useiden muidenkin tuotantoyhtiöiden kotipesä. Monet tutut elokuvat sekä keskustelu- ja asiaohjelmat ovat syntyneet Mediapoliksessa.

Mediapoliksessa on saatavilla sekä opisto- että ammattikorkeakoulutason media-alan opetusta Tampereen ammattiopisto Tredussa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK). TAMKin kansainväliselle linjalle hakeutuu opiskelijoita eri puolilta maailmaa saamaan korkeatasoista opetusta.

Mediapolis on myös mainio paikka järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, juhlia ja kokouksia. Sen modernit ja tyylikkäät kokous-, auditorio- ja saunatilat soveltuvat sekä yksityistilaisuuksiin että yleisötapahtumiin. Talon ravintolaan voi poiketa lounaalle ja päästä samalla bongailemaan televisiosta tuttuja näyttelijöitä ja toimittajia.

Tutustu Ylen Lähiö-projektiin

Aktiivisten ihmisten Tesoma

Tesomalle on ominaista vahva yhteisöllisyys. Aktiiviset yhdistykset, seurat ja asukkaat järjestävät alueella ympäri vuoden monenlaisia menoa iloisista kevättapahtumista ja tunnelmallisista kesäilloista pilkki- ja talvitapahtumiin. Vuodenaikajuhlia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita mukavia tapahtumia järjestetään usein monen toimijan voimin yhdessä Tampereen kaupungin, muiden julkisten toimijoiden ja alueella toimivien hankkeiden kanssa.

Tesomalla toimii aktiivinen kaupunginosayhdistys, Tesoma-seura, jonka joukoissa pääsee vaikuttamaan alueen kehittymiseen. Yhteisölliseen menoon pääsee mukaan myös osallistumalla yhteisötalo Wihreän Puun, seurakunnan ja Kotipirtin palvelutalon toimintaan tai käymällä omakotiyhdistysten, vanhempainyhdistysten, asukasyhdistysten ja naapurustojen tilaisuuksissa.

Liikunnallista yhteisöllisyyttä pääsee kokemaan niin paikallisten urheiluseurojen – Ikurin Vire, Lamminpään Korpi ja Raholan Pyrkivä – kuin yleistamperelaisten liikunta- ja urheiluseurojen riveissä. Tesomalla kokoontuvat erityisesti voimistelijat ja tanssijat.

Tunnetuimpia Tesoman tapahtumista on vuosittain elokuun lopulla toistuva Tesoma-päivä. Se houkuttelee sadoittain asukkaita Tesomajärveä kiertävälle ulkoreitille tutustumaan siihen, mitä kaikkea alueella voi tehdä ja mihin kaikkeen voi osallistua.

Yhdessä tekeminen ja osallistuminen ovat punainen lanka myös Tesoman kehittämisessä. Asukkaat ja asiantuntijat luovat yhdessä uudenlaisia palveluja ja toimintamalleja. Näin syntyy uusi Tesoma, jonka pohjana ovat alueen vahvuudet: yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja luonnonläheisyys.

Tesoma on ensimmäinen alue Tampereella, joka on saanut oman kulttuurikummin. Kulttuurikummien kanssa lapset, aikuiset ja ikäihmiset ovat päässeet taiteilemaan, musisoimaan ja kokeilemaan sirkustemppuja.

Kulttuurikummit olivat mukana toteuttamassa Tesoman yhteistä munapuuta, mihin sadat tesomalaiset maalasivat yli tuhat iloista pääsiäismunaa.

Mitä kaikkea Tesomalla tapahtuu?

Tietoa Tesomasta ja sen palveluista, kehittämisestä ja osallistumismahdollisuuksista, tapahtumista ja uutisista on koottu Omatesoma.net-verkkosivulle. Sivuston blogissa julkaistaan tesomalaisten ja Tesomalla toimivien asiapitoisia ja kevyempiä juttuja. Sivusto on toteutettu yhteistyössä alueen asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Omatesoma.net-sivuston suosituimpia sisältöjä on Tesoman alueen oma tapahtumakalenteri. Kalenterista löytyy tietoa vaikkapa pihakirppiksistä, urheilukilpailuista, yhteislaulutilaisuuksista, näyttelyistä ja kyläjuhlista. Kaikki Tesomalla järjestettävät avoimet tapahtumat voi ilmoittaa kalenteriin mukaan.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.