Kuva: Juha-Matti Hakala

Sata kilometriä Vantaanjokea

Vantaanjoki on noin sata kilometriä pitkä joki, joka saa alkunsa Hausjärveltä. Joki virtaa seitsemän kunnan alueella laskien Helsingin kohdalta Suomenlahteen.

Joki lukeutuu merkittävimpiin Suomenlahteen laskeviin meritaimenjokiin. Vedenlaadun paraneminen ja koskikunnostukset ovat luoneet hyvät edellytykset sekä kalastukselle että kalakantojen kasvulle. Lohi ja meritaimen lisääntyvät Vantaanjoessa luontaisesti ja vaelluskaloilla on nykyään mahdollisuus nousta pääuomaa pitkin joen latvoille asti. Lisäksi vesistöalueella on useita erityiskalastuskohteita, joihin istutetaan arvokalaa.

Vantaanjoen suurin sivujoki on 65 km pitkä Keravanjoki. Joen alaosassa sijaitseviin Kirkonkylänkoskeen ja Tikkurilankoskeen (näillä alueilla kalastus on kielletty) on rakennettu kalaportaat, joita pitkin lohi ja meritaimen pystyvät nousemaan jokea ylös aina Haarajoen padolle Järvenpäähän asti.

Millaisia kalastuskohteita?

Vantaanjoki on luonnostaan savisamea, mutta joen keskivaiheilta latvoille vesi voi olla kesäisin kirkastakin. Joen latvaosalla Riihimäen Käräjäkoskella kalastus on lähes purokalastusta. Alavirtaan joen leveys ja virtaama kasvavat, ja kalastuspaikat suurenevat pituudeltaan ja leveydeltään. Joen keskivaiheilla (Hyvinkää-Nurmijärvi) on useita luonnostaan hyvin vehreitä ja lehtomaisia kalastuskohteita. Näillä paikoilla voi kalastaa päivän näkemättä muita kalamiehiä. Kalastuskohteilla on vapaasti käytössä olevia nuotiopaikkoja.

Pääkaupunkiseudulla Vantaanjoki on helposti saavutettavissa. Kalastuskohteiden välimatkat ovat lyhyet ja osaan pääsee vaivatta myös julkisella liikenteellä. Vaikka ollaan keskellä suuria asutuskeskuksia, urbaanista sijainnista huolimatta joella voi kokea olevansa lähellä luontoa.

Suosituimmat kalastuskohteet

 • Vanhankaupunginkoski ja suvanto
 • Vantaankoski
 • Pitkäkoski
 • Nukarinkoski

Saaliskalat

Vantaanjoen vesistöalueelle myydään vuosittain yli 6 000 kalastuslupaa ja kalasaalista saadaan yli 20 000 kiloa. Tavoitelluin saalis on taimen ja yleisimpiä saaliskaloja ovat kirjolohi, hauki ja ahven. Saaliiksi saattaa saada myös esimerkiksi lohta, harjusta ja erilaisia särkikaloja.


Lue lisää: www.vantaanjoki.fi

2
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Käräjäkoski

Tutustu kohteeseen

Kittelänkoski

Tutustu kohteeseen

Vanhankaupunginkoski

Tutustu kohteeseen
3
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry perustettiin keväällä 1963, kun Vantaanjoen varren kunnat ja teollisuuslaitokset päättivät vapaaehtoisesti lähteä torjumaan joen huolestuttavaa saastumista. Viiden vuosikymmenen aikana veden laatu Vantaanjoessa ja sen sivuhaaroissa on selvästi parantunut, mutta tehtävää riittää edelleen. Merkittävien virkistyskäyttöarvojensa lisäksi Vantaanjoki on tärkeässä asemassa pääkaupunkiseudun vedenhankinnan varavesijärjestelmänä ja toimii raakavesilähteenä silloin kun Päijänne-tunneli ei ole käytössä.

Vesiensuojeluyhdistyksen nykyinen toiminta-alue on Vantaanjoen vesistöalue Riihimäeltä Helsingin merialueelle.

Vesiensuojeluyhdistyksen tehtäviin kuuluu

 • vesiensuojelun ja muun ympäristönsuojelun edistäminen
 • vesistön virkistyskäytön kehittäminen
 • veden laadun yhteistarkkailu
 • jätevedenpuhdistamoiden tarkkailu ja käytön neuvonta
 • vesistön yleisen tilan ja hajakuormituksen vaikutusten seuranta
 • pohjavesiasiat
 • erillisiä projekteja vesistön tilan parantamiseksi
 • valistusta ja neuvontaa
 • tilaustutkimuksia jäsenistölle

Vantaanjoen Jokitalkkari

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen Jokitalkkari-hanke alkoi vuonna 2014. Jokitalkkari-hankkeessa kehitetään Vantaanjoen virkistyskäyttöä ja parannetaan lohikalojen elinolosuhteita Vantaanjoessa

Jokitalkkari työskentelee koko Vantaanjoen vesistöalueella. Jokitalkkarin työ on konkreettista kalataloudellista työtä, johon kuuluu muun muassa lohikalojen lisääntymisalueiden inventointi, tutkiminen ja huolto.

Jokitalkkari toimii päivittäisessä työssään jokivarren alueella silminä ja korvina tehden havaintoja joen tilanteesta ja pitäen tarpeen mukaan yhteyttä eri yhteistyötahoihin.

Vuonna 2015 Jokitalkkari-hankkeessa tarkastettiin kalastuslupia yhteensä yli kuudeltasadalta kalastajalta.

4
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Kuva: Juha-Matti Hakala

Kalastusmaksut ja Kalastuksen valvonta

Vantaanjoki on vaelluskalavesistö. Siksi kalastamiseen tarvitaan valtion kalastonhoitomaksun lisäksi paikallinen kalastuslupa. Paikallisen kalastusluvan voit ostaa kalastuskohteiden luvanmyyntipaikoista, joiden tiedot löydät tästä esitteestä.

Kalastonhoitomaksun voit maksaa netissä www.eraluvat. fi -sivustolta, puhelimitse arkisin klo 8-16 (020 69 2424) tai R-kioskeilta.

Jokitalkkari ja kaupunkien vesialueiden sekä osakaskuntien valvojat valvovat kalastusta Vantaanjoella. Kalastuksen lupamaksuilla kehitetään Vantaanjoen kalastusolosuhteita. Varat käytetään muun muassa kalojen istutukseen, kalastuksen valvontaan, virkistyspaikkojen ylläpitoon, lasten ja nuorten kalastustoiminnan ohjaamiseen sekä erilaisten tapahtumapäivien järjestämiseen.

Kalastussääntöjen rikkominen on rangaistavaa ja luvattomista kalastajista tehdään aina tutkintapyyntö poliisille. Muista hoitaa aina luvat kuntoon ennen kalalle menoa.

Kalastuslaki

1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain ja asetuksen vaikutus Vantaanjoen kalastukseen


Valtion kalastuksenhoitomaksu muuttuu kalastonhoitomaksuksi: voit maksaa maksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla, tai ostaa sen R-kioskilta.


Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu

 • Vähintään vuoden ikäisinä istutettavien taimenten ja lohien rasvaevä leikataan: leikattu rasvaevä on merkki istutuksesta peräisin olevasta kalasta.
 • Lohi ja istutettu taimen ovat kokonaan rauhoitettuja 1.9. – 30.11. (syyskuun alusta marraskuun loppuun)
 • Harjus on rauhoitettu 1.4. -31.5. (huhtikuun alusta toukokuun loppuun)
 • Siika on rauhoitettu 1.9. – 30.11. (syyskuun alusta marraskuun loppuun)
 • Kalastusasetuksessa vapaa-ajankalastajan lohisaalis on rajoitettu 2 loheen vuorokaudessa. Vantaanjoen koskilla on käytössä kalastusasetusta tiukempi rajoitus, 2 lohikalaa/vrk.
 • Purossa tai lammessa, johon ei ole (ylös)vaellusyhteyttä merestä tai järvestä, pyydystetty taimen ei ole rauhoitettu, ja sillä on 45 cm:n ylämitta.
 • Vantaanjoki on vaelluskalavesistö, siksi koski- ja virta-alueilla kalastamiseen tarvitaan valtion kalastonhoitomaksun lisäksi paikallinen kalastuslupa.

Alamitat:

Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun, yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen. Alamitoissa voi olla kalastuskohdekohtaisia tiukennuksia, joten tarkista alamitta aina kalastuskohteen säännöistä.

 • Rasvaeväleikatun eli istutetun taimenen alamitta on vähintään 50 cm. ELY-keskuksen on mahdollista tehdä enintään 20 % muutos alamittaan (50 cm +20 %=60 cm)
 • Lohi vähintään 60 cm. ELY-keskuksen on mahdollista tehdä enintään 20 % muutos alamittaan (60 - 72 cm)
 • Harjus vähintään 35 cm. ELY-keskuksen on mahdollista tehdä enintään 20 % muutos alamittaan (35 - 42 cm)
 • Kuha vähintään 42 cm. ELY-keskuksen on mahdollista tehdä enintään 20 % muutos alamittaan (42-50 cm)

Tunnista istutettu rasvaeväleikattu taimen luonnossa lisääntyneestä rauhoitetusta rasvaevällisestä taimenesta


Kuvat: Risto Kannel, Luke

5
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Käräjäkoski, Riihimäki

Monivuotisten kunnostustöiden tuloksena Käräjäkosken alueesta on muodostunut yksi Vantaanjoen merkittävimmistä taimenen poikastuotantoalueista. Koska pienehkö luonnontaimen on hyvin todennäköinen sivusaalis kirjolohenpyytäjälle, pitää tähän varautua käyttämällä väkäsettömiä koukkuja tai puristamalla koukun väkäset kasaan niin perhoista kuin muistakin vieheistä. Alamittaiset taimenet tulee vapauttaa välittömästi ja hellävaraisesti märin käsin. Satunnaiset mitan täyttävät taimenet ovat todennäköisesti erittäin arvokkaita merestä nousseita kaloja, jotka valistunut kalamies luonnollisesti myös vapauttaa hetken ihasteltuaan.

Luvalla voi kalastaa myös Käräjäkoskelta alavirtaan läpi Peltosaaren asuinalueen aina rautatien alapuolelle asti. Tämä hitaasti virtaava jokiosuus tarjoaa usein miellyttäviä yllätyksiä kookkaiden kirjolohien muodossa.

Silloin tällöin saattaa vieheeseen tarttua myös harjuksia, joista suurimmat voivat olla yli 40-senttisiä. Alavirtaan joen oikeanpuoleista rantaa liikkuessa, kalastaja voi kulkea ketään häiritsemättä vaikka alueen alarajalle asti, jolloin kalastettavaa jokivartta kertyy nelisen kilometriä.

Kalastuslupien myynti
Klikkaa tästä ja lue rajoituksista Klikkaa tästä ja avaa alueen kartta
6
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • Uhkolan Kioski, Erkyläntien Puisto, 11130 Riihimäki, puh. 019–751837

Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi-sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • Uhkolan Kioski, Erkyläntien Puisto, 11130 Riihimäki, puh. 019–751837

Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi-sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Rajoitukset:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu
 • Kalastus on kielletty 1.9.–30.11.
 • Rasvaeväleikatun eli istutetun taimenen alamitta on 60 cm
 • Lohen alamitta 60 cm
 • Harjuksen alamitta 35 cm
 • Kirjolohella ei alamittaa
 • Saaliskiintiö 2 lohikalaa/vrk. Saaliskiintiön täytyttyä on kaikenlainen kalastus lopetettava.
 • Kalastuslupa-alueella kaikilla kalastajilla, myös alle 18-vuotiailla, on oltava kalastusta harjoittaessaan Käräjäkosken kalastuslupa.
 • Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty koski- ja virta-alueilla.
 • Alueelle myydään vain viisi lupaa/vrk.

Yksityisten omistamilla mailla pihapiirissä rannalta kalastaminen on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Älä mene yksityisille pihoille, tallaa viljelyksiä tai riko aitoja jokialueella liikkuessasi.


Kahlaaminen on kielletty 1.10.–31.5. lohen ja taimenen mädin kehittymisen turvaamiseksi.


Sallitut pyyntivälineet: Perho ja uistin (väkäsettömät koukut)
Madon, katkaravun tms. elävän syötin tai houkutinaineiden, kuten syöttitahnan käyttö on kiellettyä onkimiskieltoalueen lisäksi muuallakin koski- ja virta-alueilla.


Kalastuskohteen yhteystiedot:
Riihimäen perhokalastajat ry.
Markku Tuominen, puh. 040 562 9524

Vanhanmyllynkoski ja Kittelänkoski, Hyvinkää

Hyvinkään alueella kalastajia houkuttelevat rauhallinen Vanhanmyllynkoski ja erämainen Kittelänkoski. Kirjolohet ja harjukset tarjoavat varteenotettavan vastuksen kalastajalle. Alueella tavataan myös luontaisesti taimenta.

7
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:


Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:


Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Rajoitukset:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu
 • Taimen ja lohi on rauhoitettu 1.9.–30.11.
 •  Harjus on rauhoitettu 1.4.–31.5. 

                                                                                                                        

 • Kalastus on kielletty 1.9.–30.11. koski- ja virta-alueilla
 • Rasvaeväleikatun eli istutetun taimenen alamitta on 60 cm                
 • Lohen alamitta 60 cm
 • Harjuksen alamitta 35 cm
 • Kirjolohella ei alamittaa
 • Saaliskiintiö 2 lohikalaa/vrk. Saaliskiintiön täytyttyä on kaikenlainen kalastus lopetettava.
 • Kalastuslupa-alueella kaikilla kalastajilla, myös alle 18-vuotiailla, on oltava kalastusta harjoittaessaan Hyvinkään kylän osakaskunnan kalastuslupa.
 • Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty koski- ja virta-alueilla.

Yksityisten omistamilla mailla pihapiirissä rannalta kalastaminen on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Älä mene yksityisille pihoille, tallaa viljelyksiä tai riko aitoja jokialueella liikkuessasi.


Kahlaaminen on kielletty 1.10.–31.5. lohen ja taimenen mädin kehittymisen turvaamiseksi.


Sallitut pyyntivälineet:

 • Vapavälineet, uistin ja perho
 • Väkäsettömien koukkujen käyttö suositeltavaa
 • Madon, katkaravun tms. elävän syötin tai houkutinaineiden, kuten syöttitahnan käyttö on kiellettyä onkimiskieltoalueen lisäksi muuallakin koski- ja virta-alueilla

Kalastuskohteen yhteystiedot:
Seppo Söderholm
040-5410828Nukarinkosket, Nurmijärvi

Nukarinkoski on pudotuskorkeudeltaan Vantaanjoen suurin koski. Kuohuva koskimiljöö tarjoaa upean ympäristön kalastukselle. Koski on joen suosituimpia ja saalisvarmimpia kalastuspaikkoja. Polkuja riittää joen itärannalta pitkälle alavirtaan ja kaloja on mahdollista tartuttaa siiman päähän koko koskijakson mitalla välisuvantoineen. Alueelta löytyy myös tulentekopaikka. Osakaskunnan yhteystiedot löytyvät rannalla olevista infokylteistä.


Kalastuslupien myynti Klikkaa tästä ja lue rajoituksista Klikkaa tästä ja avaa alueen kartta
8
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • SEO Nukari, Hämeentie 139, 05450 Nukari
 • Tuusula Jokela TB, Osulankuja 2, 05400 Jokela
 • Lyhytaikaiset luvat (12h) www.kalakortti.com

Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • SEO Nukari, Hämeentie 139, 05450 Nukari
 • Tuusula Jokela TB, Osulankuja 2, 05400 Jokela
 • Lyhytaikaiset luvat (12h) www.kalakortti.com

Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Rajoitukset:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu
 • Taimen ja lohi on rauhoitettu 1.9.–30.11.
 • Harjus on rauhoitettu 1.4.–31.5.
 • Kalastus on kielletty 1.10.–30.11. koski- ja virta-alueilla
 • Rasvaeväleikatun eli istutetun taimenen alamitta on 60 cm
 • Lohen alamitta 60 cm
 • Harjuksen alamitta 35 cm
 • Kirjolohella ei alamittaa
 • Saaliskiintiö 2 lohikalaa/vrk. Saaliskiintiön täytyttyä on kaikenlainen kalastus lopetettava.
 • Kalastuslupa-alueella kaikilla kalastajilla, myös alle 18-vuotiailla, on oltava kalastusta harjoittaessaan Nukarin ja Raalan osakaskuntien kalastuslupa.
 • Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty koski- ja virta-alueilla. Kieltoalue merkitty karttaan tummansinisellä värillä.

Yksityisten omistamilla mailla pihapiirissä rannalta kalastaminen on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Älä mene yksityisille pihoille, tallaa viljelyksiä tai riko aitoja jokialueella liikkuessasi.


Kahlaaminen on kielletty 1.10.–31.5. lohen ja taimenen mädin kehittymisen turvaamiseksi.


Sallitut pyyntivälineet:

 • Vapavälineet, uistin ja perho
 • Väkäsettömien koukkujen käyttö suositeltavaa
 • Madon, katkaravun tms. elävän syötin tai houkutinaineiden, kuten syöttitahnan käyttö on kiellettyä onkimiskieltoalueen lisäksi muuallakin koski- ja virta-alueilla

Kalastuskohteen yhteystiedot löytyvät rannalla olevista info-kylteistä.Myllykoski, Nurmijärvi

Myllykosken kuohut kokivat vapautensa, kun kalojen nousuesteenä ollut vanha sähkölaitoksen pato purettiin vuonna 1982. Myllykoski on yksi Vantaanjoen luontonähtävyyksistä ja alueella voi kiertää 1,5 km Koskikaran luontopolun. Kalastettavaa aluetta löytyy jokaisen kalastajan makuun. Ylimmältä Pikkukoskelta on matkaa Myllykosken loppuliukuun vajaa pari kilometriä. Joen itärannalla on kaikkiaan kolme tulentekopaikkaa.
Kalastus on kielletty 1.10.–30.11. koski- ja virta-alueilla.
Kalastuslupien myynti Klikkaa tästä ja lue rajoituksista Klikkaa tästä ja avaa alueen kartta
9
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:


Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:


Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Rajoitukset:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu
 • Taimen ja lohi on rauhoitettu 1.9.–30.11.
 • Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5.
 • Kalastus on kielletty 1.10.–30.11. koski- ja virta-alueilla
 • Rasvaeväleikatun eli istutetun taimenen alamitta on 60 cm
 • Lohen alamitta 60 cm
 • Harjuksen alamitta 35 cm
 • Kirjolohella ei alamittaa
 • Saaliskiintiö 2 lohikalaa/vrk. Saaliskiintiön täytyttyä on kaikenlainen kalastus lopetettava.
 • Kalastuslupa-alueella kaikilla kalastajilla, myös alle 18-vuotiailla, on oltava kalastusta harjoittaessaan Nurmijärven Kirkonkylän ja Palojoen osakaskunnan kalastuslupa.
 • Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty koski- ja virta-alueilla.

Sallitut pyyntivälineet:

 • Vapavälineet, uistin ja perho
 • Väkäsettömien koukkujen käyttö suositeltavaa
 • Madon, katkaravun tms. elävän syötin tai houkutinaineiden, kuten syöttitahnan käyttö on kiellettyä onkimiskieltoalueen lisäksi muuallakin koski- ja virta-alueilla.

Yksityisten omistamilla mailla pihapiirissä rannalta kalastaminen on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Älä mene yksityisille pihoille, tallaa viljelyksiä tai riko aitoja jokialueella liikkuessasi. Myllykoski, Nurmijärvi Kahlaaminen on kielletty 1.10.–31.5. lohen ja taimenen mädin kehittymisen turvaamiseksi.


Kalastuskohteen yhteystiedot:
Juhani Kortelainen
050-5678699

Kalastuksenvalvoja
044-2010779
Vantaankoski, Vantaa

Mittavien istutusten ansiosta Vantaankosken kalastuslupa- alueesta on muodostunut yksi Etelä-Suomen suosituimmista kalastuspaikoista. Vantaankosken kalastuslupa- alueen pituus on lähes 1 km, ja alueen virtaama vaihtelee monipuolisesti kiivaasti virtaavasta koskesta nivamaisiin kohtiin ja hitaammin virtaavaan suvantoon. Alueella on myös vanha myllypato, johon on rakennettu kalatie. Padosta ja kalatiestä huolimatta alueella on luvallista kalastaa, sillä alueelle on haettu poikkeuslupa kalastaa kalatien ja padon läheisyydessä.

Vantaankosken pääasiallinen saaliskala on kirjolohi, mutta myös merestä nousseita taimenia saadaan ajoittain saaliiksi. Osa taimenista on luonnonkudusta syntyneitä kaloja ja osa on istutettuja kaloja. Istutetut taimenet erottaa siitä, että niiden rasvaevä on leikattu. Kaikki taimenet, joiden rasvaevä on leikkaamaton, on välittömästi vapautettava. Eväleikatun taimenen voi ottaa, jos se täyttää 50 cm:n alamitan.


10
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • Martinlaakson uimahalli, Martinlaaksonkuja 2, 01620 Vantaa
 • Vantaankoskella sijaitseva kioski King’s Cornerissa: Kuninkaantie 39, 01670 Vantaa
 • Luvan voi ostaa myös matkapuhelimella. Ohjeet luvan ostamiseen löytyvät alueen infotauluilta ja Vantaan kaupungin nettisivuilta: www.vantaa.fi/kalastus
 • www.kalapassi.fi
 • www.kalakortti.com
 • Vantaankosken kalastuslupa käy kalastusluvaksi myös muille Vantaan kaupungin hallitsemille vesialueille Vantaanjoessa, Keravanjoessa ja kaupungin ulkoilualueilla Inkoossa, Kirkkonummella ja Sipoossa.

Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • Martinlaakson uimahalli, Martinlaaksonkuja 2, 01620 Vantaa
 • Vantaankoskella sijaitseva kioski King’s Cornerissa: Kuninkaantie 39, 01670 Vantaa
 • Luvan voi ostaa myös matkapuhelimella. Ohjeet luvan ostamiseen löytyvät alueen infotauluilta ja Vantaan kaupungin nettisivuilta: www.vantaa.fi/kalastus
 • www.kalapassi.fi
 • www.kalakortti.com
 • Vantaankosken kalastuslupa käy kalastusluvaksi myös muille Vantaan kaupungin hallitsemille vesialueille Vantaanjoessa, Keravanjoessa ja kaupungin ulkoilualueilla Inkoossa, Kirkkonummella ja Sipoossa.

Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Rajoitukset:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu
 • Taimen ja lohi on rauhoitettu 1.9.–30.11.
 • Harjus on rauhoitettu 1.4.–31.5.
 • Kalastus on kielletty 1.10.–30.11.
 • Rasvaeväleikatun eli istutetun taimenen alamitta on 50 cm               
 • Lohen alamitta 60 cm
 • Harjuksen alamitta 35 cm
 • Kirjolohella ei alamittaa
 • Saaliskiintiö 2 lohikalaa/vrk. Saaliskiintiön täytyttyä on kaikenlainen kalastus lopetettava.
 • Vantaankosken kalastuslupa-alueella kaikilla kalastajilla, myös alle 18-vuotiailla, on oltava kalastusta harjoittaessaan Vantaankosken kalastuslupa. Lisäksi 18–64-vuotiaiden kalastajien on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu.
 • Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty Vantaankosken kalastuslupa-alueella.

Sallitut pyyntivälineet:

Sallitut pyyntivälineet ovat uistin ja perho. Pyynnissä saa käyttää enintään yhtä vapaa ja viehettä. Perhokalastuksessa voi käyttää kahta sivuperhoa. Matosyötin käyttö alueella on kielletty. Kohon käyttö kalastuksessa on kielletty.

Yksityisten omistamilla mailla pihapiirissä rannalta kalastaminen on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Älä mene yksityisille pihoille, tallaa viljelyksiä tai riko aitoja jokialueella liikkuessasi.

Kahlaaminen on kielletty 1.10.–31.5. lohen ja taimenen mädin kehittymisen turvaamiseksi.


Lisätietoa Vantaan kaupungin Internet-sivuilta: www.vantaa.fi/kalastus


Kalastuskohteen yhteystiedot:
Markku Tiusanen
0400 871 321KIRKAS VISIO VEDESTÄ www.cleanwaters.fi

Clean Waters on Vapo-konserniin kuuluva luonnonmukaisten vesienkäsittelyratkaisujen edelläkävijä. Teemme virtavesikunnostuksia suunnittelusta toteutukseen. Onnistuneen ratkaisun edellytyksenä on hyvä valuma-alueen kunto. Valuma-aluekunnostus vesiensuojelurakenteineen on erityisosaamisalaamme.

Tarjoamme seuraavia virtavesikunnostuksiin liittyviä palveluita:

Paikallisten olosuhteiden selvitys
Kunnostuksen taustatieto kerätään tarvittaessa maastotutkimuksilla. Tarvittaessa käytämme apuna eri alojen asiantuntijoita.
Virtavesikunnostusten toteuttaminen
Kunnostusratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan
kohdekohtaisesti tavoitteiden mukaisiksi.
Virtavesikunnostusten suunnittelu
Onnistuneen suunnittelun taustalla on luonnonolosuhteiden
ja teknisten ratkaisujen tuntemus.
Valuma-alueen vesiensuojelutoimet
Koko valuma-alueen hyvinvointi on edellytys onnistuneelle virtavesikunnostukselle.

Tuotamme asiakkaillemme taloudellista hyvinvointia, jossa luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvo lisääntyvät.

Clean Waters
PL 22, 40101 JYVÄSKYLÄ
Yrjönkatu 42, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puh: 020 790 4000

11
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Pitkäkoski, Vantaa / Helsinki

Pitkäkoski on yli kilometrin pituinen koski, joka virtaa aarnimaisessa maisemassa keskellä luonnonsuojelualueiden vanhoja kuusivaltaisia metsiä. Kosken kalastoa hoidetaan lähinnä taimenen poikasistutuksilla. Koski on suosittu meritaimenen kalastuspaikka ennen syksyllä alkavaa taimenen ja lohen kuturauhoitusta.

Alueella on mahdollista kalastaa joko Helsingin tai Vantaan kaupungin kalastusluvilla. Nuorten kalastusharrastuksen tukemiseksi Helsinki ja Vantaa ovat vapauttaneet alle 18-vuotiaat kalastajat luvan maksamisesta.

Kalastus on kielletty 1.9.–30.11. koski- ja virta-alueilla.

12
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:
Vantaa:

 • Vantaa-info Korso, Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa
 • Vantaa-info Myyrmäki, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa
 • Vantaa-info Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs., 01300 Vantaa
 • Myyrmäen uimahalli, Myyrmäenraitti 4, 01600 Vantaa
 • Tikkurilan uimahalli, Tikkurilan urheilupuisto, Läntinen Valkoisenlähteentie 50, 01300 Vantaa
 • Hakunilan uimahalli, Hakunilan urheilupuisto, Sotungintie 17, 01200 Vantaa
 • Martinlaakson uimahalli, Martinlaaksonkuja 2, 01620 Vantaa

Helsinki:

 • Meri-info, Liikuntavirasto, Viikintie 1, 00560 Helsinki
 • Ruoto, Hernepellonkuja 1, 00560 Helsinki
 • Schröder, Unioninkatu 23, 00170 Helsinki
 • Puotinharjun ostoskeskus / Intersport Puhos, Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki
 • Liikuntaviraston kassa, Paavo Nurmen kuja 1 E (Töölön kisahalli), 00250 Helsinki
 • Vuosaaren Pyörähuolto, Lokitie 1 A, 00980 Helsinki


Helsinki:

 • Meri-info, Liikuntavirasto, Viikintie 1, 00560 Helsinki
 • Ruoto, Hernepellonkuja 1, 00560 Helsinki
 • Schröder, Unioninkatu 23, 00170 Helsinki
 • Puotinharjun ostoskeskus / Intersport Puhos, Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki
 • Liikuntaviraston kassa, Paavo Nurmen kuja 1 E (Töölön kisahalli), 00250 Helsinki
 • Vuosaaren Pyörähuolto, Lokitie 1 A, 00980 Helsinki


Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Alueella voi kalastaa myös Vantaankosken kalastusluvalla. Huom! syysrauhoituksen aikana (1.9.-30.11.) Vantaankosken kalastuslupa ei oikeuta kalastamaan Pitkäkosken alueella.

Huom! 3.6.2018 kalastuslupa ei ole voimassa perhokalastuksen SM-alkukarsintakilpailun johdosta.


Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:
Vantaa:

 • Vantaa-info Korso, Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa
 • Vantaa-info Myyrmäki, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa
 • Vantaa-info Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs., 01300 Vantaa
 • Myyrmäen uimahalli, Myyrmäenraitti 4, 01600 Vantaa
 • Tikkurilan uimahalli, Tikkurilan urheilupuisto, Läntinen Valkoisenlähteentie 50, 01300 Vantaa
 • Hakunilan uimahalli, Hakunilan urheilupuisto, Sotungintie 17, 01200 Vantaa
 • Martinlaakson uimahalli, Martinlaaksonkuja 2, 01620 Vantaa
 • Hotelli Tikkurila, Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Helsinki:

 • Meri-info, Liikuntavirasto, Viikintie 1, 00560 Helsinki
 • Ruoto, Hernepellonkuja 1, 00560 Helsinki
 • Schröder, Unioninkatu 23, 00170 Helsinki
 • Puotinharjun ostoskeskus / Intersport Puhos, Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki
 • Liikuntaviraston kassa, Paavo Nurmen kuja 1 E (Töölön kisahalli), 00250 Helsinki
 • Vuosaaren Pyörähuolto, Lokitie 1 A, 00980 Helsinki

Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Alueella voi kalastaa myös Vantaankosken kalastusluvalla.


Rajoitukset:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu
 • Taimen ja lohi on rauhoitettu 1.9.–30.11.
 • Harjus on rauhoitettu 1.4.–31.5.
 • Kalastus on kielletty 1.9.–30.11. koski- ja virta-alueilla
 • Rasvaeväleikatun eli istutetun taimenen alamitta on 50 cm               
 • Lohen alamitta 60 cm
 • Harjuksen alamitta 35 cm
 • Kirjolohella ei alamittaa
 • Saaliskiintiö 2 lohikalaa/vrk. Saaliskiintiön täytyttyä on kaikenlainen kalastus lopetettava.
 • Pitkäkoskella kaikilla yli 18-vuotiailla kalastajilla on oltava maksettuna Helsingin tai Vantaan kaupungin kalastuslupa ja kalastonhoitomaksu. Lisäksi 18–64-vuotiaiden kalastajien on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu.
 • Lupa oikeuttaa käyttämään viehettä, jossa on enintään yksi kolmihaarakoukku tai 3 yksihaaraista koukkua.
 • Kalastuslupa oikeuttaa käyttämään pyynnissä vain yhtä vapaa kerrallaan.
 • Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty koski- ja virta-alueilla.
 • Luonnonsuojelualueilla liikkuminen sallittu ainoastaan rakennettuja polkuja pitkin.
 • 3.6.2018 kalastuslupa ei ole voimassa perhokalastuksen SM-alkukarsintakilpailun johdosta.

Kahlaaminen on kielletty 1.10.–31.5. lohen ja taimenen mädin kehittymisen turvaamiseksi.


Lisätietoa Vantaan kaupungin Internet-sivuilta:www.vantaa.fi/kalastus


Kalastuskohteen yhteystiedot:
Vantaa:
0400 871 312

Helsinki:
Meri-info, Liikuntavirasto
09 3108 7777 tai 0400 449 759

Kuva: Juha-Matti Hakala

Vanhankaupunginkoski, Helsinki

Vanhankaupunginkoski on portti Vantaanjokeen. Ainutlaatuisen maisemansa, kulttuuriperintönsä ja luontoarvonsa vuoksi se on myös kaupunkilaisten portti luontoon.


Luvallisia kalastustapoja Vanhankaupunginkoskessa ovat vuoropäivin perhokalastus ja viehekalastus. Kosken ylä- ja alaosaan myydään koskikalastuslupaa.

13
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • (Koski ja suvanto) Meri-info, Liikuntavirasto, Viikintie 1, 00560 Helsinki
 • (Koski ja suvanto) Ruoto, Pakkasraitti 2, 04360 Tuusula
 • (Suvanto) www.kalakortti.com


Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • (Koski ja suvanto) Meri-info, Liikuntavirasto, Viikintie 1, 00560 Helsinki
 • (Koski ja suvanto) Ruoto, Pakkasraitti 2, 04360 Tuusula
 • (Suvanto) www.kalakortti.com

Rajoitukset:
Perhokalastus (sallittu parittomina päivinä)

 • Kalastus ainoastaan perhokalastusvälineillä
 • Sallittua käyttää yksihaarakoukkuja, enintään kolmea kappaletta
 • Suurin sallittu koukun kidan koko on 8 mm mitattuna rungosta koukun kärkeen
 • Kahluukielto syysrauhoituksesta 1.9. alkaen kauden loppuun 31.12. asti

Uistinkalastus (sallittu parillisina päivinä)

 • Saa kalastaa ainoastaan uistinvälinein
 • Saa käyttää yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea (3) yksihaarakoukkua
 • Suurin koukkukoko 8 mm mitattuna rungosta koukun kärkeen
 • Kahluukielto syysrauhoituksesta 1.9. alkaen kauden loppuun 31.12. asti

Molempien kalastusmuotojen yhteiset säännöt koskialueella:


 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu
 • Lohi ja taimen rauhoitettu 1.9. - 30.11. välisenä aikana, jolloin koski on kokonaan kalastuskiellossa.              
 • Koskessa on kahluukielto 1.9. - 31.12, muina aikoina suositellaan kahluun välttämistä.
 • Koskialueen ja rauhoitusalueen rajat on merkitty maastoon kyltein
 • Kalojen alamitat: lohi 60 cm, taimen 60 cm ja kuha 42 cm
 • Saaliskiintiöt: siika, lohi, taimen, kirjolohi, toutain, hauki ja kuha; 3 kalaa/kalastusvuoro, joista yksi saa olla rasvaeväleikattu taimen tai lohi
 • Silloilta ja veneestä kalastaminen kielletty
 • Lupa oikeuttaa yhden vavan käyttöön kerralla
 • Siimat ja roskat on ehdottomasti laitettava roskiin
 • Yhtä kalastuspaikkaa saa pitää hallussaan 15 min, liikkumissuunta alavirtaan
 • Onginta koskessa on kielletty
 • Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty
 • Talvikot (mereen kudulta laskeutuvat lohi/taimen) vapautettava 1.1.- 31.3.
 • Rasvaeväleikkaamattomat lohet ja taimenet, ulkopuolelta tarttuneet sekä alamittaiset kalat on välittömästi vapautettava kalan kuntoon katsomatta.


Vanhankaupunginkosken suvanto, Helsinki

Suvannon mielenkiintoisia alueita ovat Pornaistenniemen kivimuuri, Kuninkaankartanonsaaren ranta koko pituudeltaan ja länsirannalla ns. Annalan kivimuuri ja heittolaituri. Myös suvannon alapään kuroutuma Matinkaaren sillan kohdalla on potentiaalinen kalapaikka.

Suvannolle on haettu kalastuslain mukainen pilkkimis-, onginta- ja viehekalastuskielto, ja siihen myydään omaa suvantokalastuslupaa. Sallittuja kalastustapoja suvannossa ovat perhokalastus, onginta ja viehekalastus (suvantoluvalla), lisäksi spinfluga-kalastus kalastussäännöissä kuvatuin rajoituksin.


Kalastuslupien myynti Klikkaa tästä ja lue rajoituksista

Vantaa – Helsinki, helposti kalaan!

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry edistää vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä toimialueellaan Riihimäeltä Helsinkiin ja Espoosta Sipoon rajalle. Olemme Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton jäsen.

www.vantaanjoki.fi
14
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • (Koski ja suvanto) Meri-info, Liikuntavirasto, Viikintie 1, 00560 Helsinki
 • (Koski ja suvanto) Ruoto, Hernepellonkuja 11, 00560 Helsinki
 • (Suvanto) www.kalakortti.com

Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Sulje ikkuna X

Kalastuslupien myynti:

 • (Koski ja suvanto) Meri-info, Liikuntavirasto, Viikintie 1, 00560 Helsinki
 • (Koski ja suvanto) Ruoto, Hernepellonkuja 11, 00560 Helsinki
 • (Suvanto) www.kalakortti.com

Paikallisen kalastusluvan lisäksi alueella vaaditaan 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksu. Voit maksaa kalastonhoitomaksun Metsähallituksen Eräluvat.fi sivustolla tai ostaa R-kioskilta.


Rajoitukset:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu
 • Kalojen alamitat: lohi 60cm, taimen 60cm ja kuha 42cm
 • Rasvaeväleikkaamattomat lohet ja taimenet on vapautettava
 • Yli 70 cm mittaiset kuhat on vapautettava
 • Suvanto on kalastuskiellossa klo 00.00–06.00 välisenä aikana
 • Alle 18-vuotiailla vapaa kalastusoikeus
 • Suvantoalueen lupa ei oikeuta kalastamaan koskialueella. Lupa oikeuttaa yhden vavan käyttöön kerralla.
 • Kaikenlainen kalastus on kielletty Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon alapuolisella rauhoitusalueella. Raja on merkitty maastoon keltaisin kyltein.
 • Kirjolohen kalastuksessa on kolmen (3) kalan kiintiö/vrk
 • Kuhan kalastuksessa on kolmen (3) kalan kiintiö/vrk.
 • Toutainta kalastettaessa on yhden (1) kalan kiintiö/vrk.
 • Lippoamalla ja onkimalla saadut taimenet ja lohet on vapautettava välittömästi.
 • Lipotessa (11.9.-31.12.) on kolmen (3) siian kiintiö/vrk.
 • Silloilta, veneestä ja kelluntarenkaasta kalastaminen on kielletty.
 • Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty ja ulkopuolelta tarttuneet kalat on kalan kuntoon katsomatta vapautettava välittömästi.
 • Täkyverkon käyttö on kielletty.
 • Suvannon rajat on osoitettu rannalla olevilla kylteillä.
 • Siimat ja roskat on ehdottomasti laitettava roskiin.

Kalastuskohteen yhteystiedot:
Helsinki:
Meri-info, Liikuntavirasto
09 310 87777 tai 0400 449 75915
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

TUTUSTU KALASTAMALLA HELSINKIIN

Helsingin kaupunki omistaa 14 600 hehtaarin suuruisen merialueen kaupungin läheisyydessä ja lähikunnissa. Tällä alueella voi kalastaa lunastettuaan kalastusluvan. Helsingin merialueella on tavattu noin 60 kalalajia, muun muassa meritaimenta, kuhaa ja siikaa. Lohi nousee kaupungin keskelle laskevaan Vantaanjokeen. Perho- ja heittokalastajan parhaat apajat ovat Vantaanjoen koskilla (Niskalankoski, Ruutinkoski ja Pitkäkoski) sekä jokisuulla – Vanhankaupunginkoski.

Vanhankaupunginkoski on portti Vantaanjokeen. Ainutlaatuisen maisemansa, kulttuuriperintönsä ja luontoarvonsa vuoksi se on myös kaupunkilaisten portti luontoon. Vanhankaupunginkoskella voi samanaikaisesti kalastaa 10 henkilöä. Parittomina päivinä kalastetaan perholla ja parillisina vieheellä. Suvannolla kalastajien määrää ei ole rajoitettu. Molemmat alueet ovat erillislupa-alueita, joiden kalastus on tarkemmin säädettyä kuin merialueella. Luvat lunastetaan Meri-Infosta, os. Viikintie 1.

Kalavesienkartasta saat tietoa muun muassa Helsingin kalavesistä ja kalastuksen lupamyyntipisteistä. Liikuntaviraston www-sivuilta tietoa kalastuksesta osoitteesta hel.fi/kalastus.